W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Struktura Organizacyjna

Strukturę organizacyjną SP ZOZ MSWIA w Opolu tworzą piony obejmujące komórki organizacyjne Szpitala podległe:

• Dyrektorowi
• Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
• Naczelnej Pielęgniarce
• Głównemu Księgowemu
 

Strukturę organizacyjną  SP ZOZ MSWiA w Opolu stanowią:

Budynek Szpitala  - w którym jest realizowana działalność lecznicza
w rodzaju stacjonarnych i całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych, w skład, którego wchodzą wszystkie komórki szpitalne (oddziały, pododdziały, działy, izba przyjęć, centralna
sterylizatornia, blok operacyjny, sekcja higieny szpitalnej,  sekcja dezynfekcji i utrzymania
łóżek, gabinet zabiegów fizjoterapeutycznych) .

Budynek Przychodni – w którym jest realizowana działalność:
- Lecznicza w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w skład których wchodzą wszystkie komórki ambulatoryjne (dział farmacji szpitalnej, poradnie, gabinety diagnostyczno zabiegowe, pracownie diagnostyczne, rejestracja).
- Administracyjna 

W skład pionu podległego Dyrektorowi wchodzą:

- Dział Administracyjno – Gospodarczy
- Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
- Dział Statystyki Medycznej i Rozliczeń
- Dział Informatyki
- Sekcja ds. BHP i P/POŻ

Stanowiska Samodzielne :
- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
- Inspektor Ochrony Danych
- Radca Prawny
- Specjalista ds. Obronnych
- Specjalista ds. Zamówień Publicznych
- Specjalista ds. Marketingu
- Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
- Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
- Administrator Systemu Teleinformatycznego
- Pełnomocnik Dyrektora ds. Przestrzegania Praw Pacjenta
- Inspektor Ochrony Radiologicznej
- Administrator Systemów Informatycznych
- Audytor Wewnętrzny
- Kapelan

 

W skład pionu podległego Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa wchodzą:

- Lecznictwo stacjonarne
- Lecznictwo otwarte
- Pracownie diagnostyczne
- Gabinety diagnostyczno zabiegowe Szpitala i Przychodni

W skład pionu podległego Głównemu Księgowemu wchodzą:

- Dział Finansowo – Księgowy
- Sekcja Ewidencji Kosztów i Analiz Ekonomicznych

W skład pionu podległego Naczelnej Pielęgniarce wchodzą:

- Średni personel w lecznictwie stacjonarnym
- Średni personel w lecznictwie otwartym
- Sekcja Higieny Szpitalnej, Dezynfekcji i Utrzymania Łóżek
- Sekcja Żywienia
- Rejestracja Przychodni


 Stanowiska samodzielne:
- Pielęgniarka ds. Epidemiologicznych

Skład Rady Społecznej  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu  tworzą:

Przewodniczący:

Barbara Zwierzewicz Dyrektor Generalny OUW

Z-ca Przewodniczącego:
nadinsp. dr Rafał Kochańczyk
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

Członkowie:

1. nadinspp. Dr Rafał Kochańczyk, Komendant Wojewódzki Policji

2. st. bryg. Arkadiusz Kuśmierski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP

3. ppłk. SG Grzegorz Drożyński, Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu

4. płk. Andrzej Tesarewicz, Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Opolu

5. lek. med. Jerzy Lach, przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej

6. Mirosław Smoleń, przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

7. Beata Zgorzałek, przedstawiciel Ministra SWiA

 

 

{"register":{"columns":[]}}