W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie w poniedziałki w Wydziale Konsularnym w godzinach: 16:00 do 16:20. lub pocztą (adres: Ambassade de Pologne, Le Grand Boulevard de la Corniche, 2045 Les Berges du Lac II, Tunis). Mogą być również wnoszone za pomocą poczty elektronicznej na adres: tunis.amb.wk@msz.gov.pl

 

Ważne!

Skargi lub wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga lub wniosek nie może dotyczyć decyzji podjętej przez konsula w sprawach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1545)

 

Jakie informacje musi zawierać skarga lub wniosek:

  1. imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji. W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zawierają tych danych, pozostawia się je bez rozpoznania;
  2. jeżeli skarga i wniosek jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
  3. w skardze i wniosku, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Ambasady RP w Tunisie, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

 

Na podstawie upoważnienia kierownika placówki, Łukasz Dorman, II sekretarz, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki, w godzinach od 16:00 do 16:20. Spotkania są możliwe po uprzednim umówieniu terminu drogą elektroniczną: tunis.amb.wk@msz.gov.pl .

 

RODO - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej MSZ pod adresem:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zloz-skarge-lub-wniosek

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zloz-petycje