W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

Brak szczególnego zagrożenia przestępczością, częste są jednak kradzieże na terenie popularnych obiektów turystycznych, w centrach handlowych, środkach komunikacji publicznej, itp. Kradzież – zwłaszcza dokumentów – należy zgłosić osobiście na najbliższym komisariacie policji. Protokół policji o zgłoszeniu kradzieży będzie podstawą do wydania nowych dokumentów, może być również potrzebny przy ubieganiu się o odszkodowanie lub wypłatę ubezpieczenia.

Częste są przypadki wystawiania zawyżonych rachunków w restauracjach, pensjonatach czy kwaterach prywatnych. Zaleca się zachowanie ogólnej czujności.

Na Węgrzech został wprowadzony jednolity system powiadamiania ratunkowego pod numerem alarmowym 112, który w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia i bezpieczeństwa publicznego umożliwia przekazanie zgłoszenia alarmowego do pogotowia, policji i straży pożarnej.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy TAK
  • Dowód osobisty TAK

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Dokument musi być ważny –  termin ważności nie jest obecnie określony.

Czy trzeba wyrobić wizę?

Nie.

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony. Obecnie NIE.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Brak jednoznacznego nakazu posiadania zgody rodziców/opiekunów prawnych, jednak jest zalecana.

Zasady pobytu

  1. Pobyt zgodnie z przepisami dla obywateli UE do 90 dni bez zameldowania.
  2. Po tym terminie wymagane jest rejestracja obywatela UE lub uzyskanie pobytu czasowego/stałego.

Ubezpieczenie

Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są honorowane w zakresie, w jakim zostały zawarte.

Niezbędne jest posiadanie dokładnych informacji o zakresie ubezpieczenia, do kogo w razie potrzeby należy zwrócić się za granicą i jaki jest tryb realizacji polisy.

Zdrowie

Do skorzystania z podstawowych usług medycznych na Węgrzech wymagana jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ): https://www.ekuz.nfz.gov.pl/.

Osobom przyjeżdżającym na Węgry zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, pokrywających koszty  rozszerzonego zakresu leczenia i ewentualnego transportu medycznego do miejsca zamieszkania.

Wwóz leków na Węgry przez osoby prywatne na własne potrzeby

Przy wjeździe na terytorium Węgier osoby prywatne nie muszą posiadać specjalnego pozwolenia jeśli na własne potrzeby lecznicze wwożą leki nie będące substancjami kontrolowanymi. Posiadanie zaświadczenia (tzw. wersja międzynarodowa zaświadczenia wystawionego przez lekarza prowadzącego oraz zaświadczenie wystawione przez właściwy organ państwa, z którego przybywają) może jednak ułatwić przekroczenie granicy (np. szczegółowa kontrola na lotnisku, odprawa celna). Zalecane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego.

Podróżujący jest zobowiązany do okazania zaświadczenia na wezwanie Policji lub Służby Celnej.

Nie można wwieźć na Węgry leków zawierających substancje czynne oznaczone „*” znajdujące się w wykazie K1 załącznika nr 1 do poniższej ustawy, nawet jeśli ich użycie jest dopuszczone w państwie, z którego przybywa podróżujący.

Wykaz środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów substancji psychoaktywnych zawiera Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rządu 66/2012. (IV.2): 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelete a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

Szczegółowe Informacje w języku węgierskim i angielskim znajdują na:

Zapytania w razie trudności z zaszeregowaniem leku można kierować:

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Adres do korespondencji: 1372 Postafiók 450.

Tel.: +36 1 886 9300

Fax: + 36 1 886 9460

E-mail: informacio@ogyei.gov.hu i/lub ogyei@ogyei.gov.hu

Link do komunikatu Głównego Inspektoriatu Farmaceutycznego

Informacje dla kierowców

Na Węgrzech przejazd autostradami i drogami pierwszej kategorii jest płatny. Pobieraniem opłat zajmuje się firma National Toll Payment Services Plc. (Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. kontakt: H-1380 Budapest, Pf. 1170, e-mail: ugyfel@nemzetiutdij.hu , tel.: (+36 36) 587 500). Uprawnienie do korzystania z dróg należy zawsze opłacić przed wjazdem na drogę objętą opłatą. W momencie zakupu e-winiety należy zwrócić szczególną uwagę na następujące dane umieszczone na potwierdzeniu dokonania opłaty: poprawny numer rejestracyjny pojazdu, kod kraju, kategoria pojazdu (zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) oraz okres ważności winiety. Zaleca się aby paragony kontrolne lub otrzymane po zakupie e-winiet komunikaty potwierdzające zachować przez okres 2 lat.

Kontrola posiadania ważnej e-winiety (e-matrica) odbywa się poprzez system kamer zainstalowany na trasie przejazdu lub w pojazdach mobilnych.

Brak e-winiety wiąże się z nałożeniem wysokiej kary pieniężnej. Windykacja kary w przypadku pojazdów z rejestracją zagraniczną odbywa się za pośrednictwem zagranicznych podmiotów, których dane adresowe znajdują się:  https://www.nemzetiutdij.hu/articles/article/behajto-irodak

Szczegółowe informacje w języku polskim (odcinki wolne od opłat, kategorie i stawki opłat,     nieuprawnione korzystanie z drogi płatnej, wysokość opłaty dodatkowej, adresy i godziny otwarcia punktów obsługi klienta) znajdują się na stronie: https://www.nemzetiutdij.hu/files/document/document/165/Wegierskie%20e-winiety.pdf

Winiety można zakupić w punktach obsługi klienta, na stacjach benzynowych oraz on-line na stronie: https://ematrica.nemzetiutdij.hu/

Dla pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony istnieje obowiązek wniesienia opłaty za korzystanie z dróg (Informacje o poszczególnych odcinkach dróg podlegających opłacie znajdują się na stronie www.hu-go.hu). 

Pobieraniem opłat zajmuje się firma National Toll Payment Services Plc. (Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. kontakt: H-1380 Budapest, Pf. 1170, e-mail: ugyfel@hu-go.hu).

Opłaty drogowej można dokonać:

- za pomocą urządzenia pokładowego (OBU)

- wykupując "bilet" na określoną trasę korzystając ze strony www.hu-go.hu lub wyznaczonych punktów sprzedaży, biur obsługi klienta.

Więcej informacji w języku polskim można znaleźć na stronie:

https://www.hu-go.hu/documents/document/broszura-hu-go

Ze względu na częste i szczegółowe kontrole prowadzone przez policję jak również służby celno-finansowe oraz Inspekcję Transportu Drogowego zaleca się bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz posiadanie wymaganych dokumentów (oryginały dokumentów takich jak umowa leasingowa, licencja, upoważnienie właściciela do prowadzenia pojazdu, itp. nie mogą być laminowane).

W odniesieniu do pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t obowiązuje ograniczenie poruszania się w weekendy, święta i dni wolne od pracy.

Informacje na ten temat, jak również inne dotyczące kierowców znajdują się na stronie: http://trafficban.com/country.hungary.moreinfo.212.pl.html.

Cło

Zgodne z normami unijnymi (https://en.nav.gov.hu/) przy wywozie przedmiotów o wartości kulturowej potrzebne jest potwierdzenie właściwych instytucji.

Przydatne informacje

Walutę można wymienić w bankach oraz kantorach, przy transakcjach pobierana jest opłata manipulacyjna. Na terenie Węgier działają placówki umożliwiające błyskawiczny przekaz pieniędzy z Polski. Pieniądze można również pobrać z ogólnie dostępnych bankomatów, w większości sklepów i restauracji można regulować rachunki kartami płatniczymi.

W większości miejscowości na Węgrzech obowiązują strefy płatnego parkowania. Na ogół w dni wolne od pracy i święta parkowanie jest bezpłatne. W Budapeszcie występują jednak liczne wyjątki: parkingi prywatne, parkingi płatne non-stop niezależnie od dni świątecznych i parkingi w atrakcyjnych turystycznie okolicach.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}