W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Oferta pracy

28.12.2020

Ambasada_RP_w_Budapeszcie

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie poszukuje kandydata na stanowisko referent ds. konsularnych.

Numer ogłoszenia: 01/2020

Data ukazania się ogłoszenia: 10 grudnia 2020 r.

Ambasada RP w Budapeszcie poszukuje kandydatów na stanowisko

Wymiar etatu:                                pełny lub ewentualnie ½ etatu

Liczba stanowisk:                           1 stanowisko

Wymiar czasu pracy:                     40 godzin tygodniowo

Miejsce wykonywania obowiązków służbowych: Wydział Konsularny i Polonii Ambasady            Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie, Városligeti fasor 16, 1068 Budapest

Termin rozpoczęcia pracy: maj 2021 r.

 

Główny zakres obowiązków na stanowisku:

·Bezpośrednia i telefoniczna obsługa klientów indywidualnych;

·Prowadzenie dokumentacji spraw klientów indywidualnych oraz urzędów i instytucji polskich i węgierskich;

·Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji urzędowej z klientami indywidualnymi oraz urzędami i innymi podmiotami polskimi i węgierskimi;

·Przyjmowanie i opracowywanie dokumentacji oraz przyjmowanie opłat w sprawach konsularnych na stanowisku bezpośredniej obsługi klienta Wydziału Konsularnego i Polonii;

·Obsługa wybranych systemów konsularnych i baz danych;

·Wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem Wydziału Konsularnego i Polonii, w tym w razie konieczności poza terenem urzędu.

 Wymagania niezbędne:

·Obywatelstwo polskie;

·Poświadczenie bezpieczeństwa upoważaniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” lub w przypadku jego braku zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu;

·Wykształcenie średnie lub wyższe;

·Znajomość języka polskiego i węgierskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 (biegłość językowa);

·Konwersacyjna znajomość języka angielskiego;

·Prawo jazdy kategorii B;

·Znajomość pakietu MS Office;

·Dobra organizacja pracy;

·Umiejętność redagowania i prowadzenia korespondencji urzędowej w języku polskim i węgierskim;

·Umiejętność szybkiego uczenia się;

·Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz pracy pod presją czasu;

·Systematyczność, dokładność oraz umiejętność pracy w zespole;

·Dojrzałość oraz wysoka kultura osobista;

Wymagane dokumenty:

·CV w języku polskim;

·List motywacyjny sporządzony w języku polskim;

Wymagane oświadczenie kandydata o:

·Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

·Niekaralności;

·Wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu (jeśli dotyczy);

·Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

·Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

·Kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe;

·Kopia dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

Termin składania aplikacji:

Dokumenty można nadsyłać pocztą lub składać osobiście w godzinach otwarcia Wydziału Konsularnego i Polonii w dni robocze w godzinach 08.30 – 16.00 do dnia 15 stycznia 2021 r.

Decyduje data wpływu dokumentów do WKiP. Oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Adres urzędu:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

Városligeti fasor 16

1068 Budapest

Dopisek na kopercie: Aplikacja na stanowisko „Referent ds. konsularnych”

Dodatkowe informacje:

·dokumenty powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata;

·w aplikacji należy wskazać aktualny numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;

·dokumenty załączone do aplikacji nie będą zwracane, a dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone w okresie trzech miesięcy od zakończenia naboru;

·ogłaszający zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną;

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do anulowania rekrutacji bez podania przyczyny.