W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wjazd na Węgry i przejazd przez Węgry

20.05.2020

Informacje dotyczące wjazdu na Węgry i przejazdu przez Węgry.

Info

Transport towarów. Przejazdy TIR odbywają się na niezmienionych zasadach. Należy stosować się do poleceń funkcjonariuszy policji granicznej.

 

OSOBOWY RUCH DROGOWY

Na terytorium Węgier mogą wjechać obywatele węgierscy i wraz z nimi również obcokrajowcy – ich bliscy krewni.

Obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego uprawnieni do stałego pobytu, którzy legitymują się ważną kartą stałego pobytu korzystają z takich samych praw jak obywatele węgierscy.

 

WJAZD W TZW. CELACH BIZNESOWYCH

Obywatel polski może w wjechać na teren Węgier w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, sprawami handlowymi, zadaniami pracowniczymi, służbowymi itp.

Przy przekraczaniu granicy należy okazać dokumenty potwierdzające cel wjazdu.

Brak określonej listy dokumentów wymaganych do potwierdzenia celu podróży w kategorii biznesowej/handlowej itp. Podobnie brak informacji o uprawnieniach/obowiązkach wynikających z wjazdu w ww. kategorii (długość pobytu, obowiązki wynikające z epidemii itp.).

Interpretacja przepisów przez urzędy lokalne i funkcjonariuszy policji granicznej może się różnić.

 

PRZEJAZD PRZEZ WĘGRY I WJAZD W INNYM CELU

Zgodnie z Rozporządzeniem  Rządu 194/2020. (V.11) ust.1 §1 z dnia 13 maja 2020 r.) od 13 maja br. obcokrajowcy mogą wjechać w ruchu osobowym na terytorium Węgier jeśli posiadają pisemną zgodę Komendanta Głównego Policji (wyjątek: obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający kartę stałego pobytu lub zarejestrowani na Węgrzech oraz cudzoziemcy przybywający w celach biznesowych).

Wniosek o wydanie zezwolenia  należy złożyć w formie elektronicznej wyłącznie w języku węgierskim wypełniając  formularz poprzez https://ugyintezes.police.hu/home (osoby posiadające zarejestrowany węgierski profil zaufany, tzw. ügyfélkapu/cégkapu: formularz COVID-01; osoby nie posiadające węgierskiego profilu zaufanego: formularz  COVID-02).

Brak określonej listy dokumentów wymaganych do potwierdzenia celu podróży (powód przejazdu przez terytorium Węgier).

 

WNIOSEK znajduje się na stronie www.police.hu

Ścieżka dostępu:

http://www.police.hu/ →  E-ügyintézés →  Új ügy indítása à Államhatáron történő beutazáshoz méltányossági kérelem →  Államhatáron történő beutazáshoz méltányossági kérelem →  COVID-02 →  Elektronikusan https://ugyintezes.police.hu//urlap?token=62407d9e-b041-4720-a244-ccc47d476ff7&faces-redirect=true  (wypelnić formularz/załączniki/wydruk)

Wniosek należy złożyć minimum siedem dni przed terminem wjazdu na Węgry.

Osoby, które nie władają językiem węgierskim powinny skorzystać z pomocy tłumacza.

Sugerujemy wypełnianie wniosku np. przy udziale partnera węgierskiego.

 

PODRÓŻ SAMOLOTEM PRZEZ WĘGRY

 

Cudzoziemiec, który podróżuje drogą lotniczą z międzylądowaniem w Budapeszcie może oczekiwać na kolejny lot w strefie tranzytu (wyłącznie w wyznaczonej strefie).

Nie ma możliwości opuszczenia lotniska.

 

 

PASAŻERSKI RUCH KOLEJOWY

Większość połączeń w międzynarodowym pasażerskim ruchu kolejowym pozostaje zawieszona.

Na terytorium Węgier mogą wjechać obywatele węgierscy i wraz z nimi również obcokrajowcy - bliscy krewni. Inne kategorie podróżnych jedynie na podstawie zezwolenia.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Zaznaczamy, że ww. zasady obowiązują obecnie i do odwołania/wprowadzenia nowych.

 

Wydział Konsularny i Polonii nie pośredniczy w uzyskiwaniu zezwolenia na wjazd/przejazd, wypełnianiu formularzy itp.