W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praktyki

Ambasada RP w Hanoi, uprzejmie informuje, że ze względu na potrzeby placówki, praktykanci mogą odbyć praktyki w Ambasadzie w okresie pomiędzy czerwcem a październikiem.

Osoby zainteresowane praktykami muszą przesłać na adres hanoi.amb.sekretariat@msz.gov.pl  kompletne zgłoszenie zawierające:

  • skan listu polecającego od promotora, dziekana lub rektora uczelni;
  • skan dowodu osobistego lub polskiego paszportu;
  • wypełniony odpowiedni formularz aplikacyjny;
  • skan zaświadczenia wypełnionego przez dziekanat uczelni w przypadku praktyk studenckich (nie dotyczy absolwentów).

Zgłoszenia przyjmowane są od 1 lutego do 15 kwietnia. Ambasada zastrzega sobie nie odpowiadanie na wszystkie zgłoszenia.

Praktyki mogą odbywać posiadający polskie obywatelstwo studenci studiów magisterskich (od czwartego roku studiów), podyplomowych i doktoranckich, uczelni państwowych i prywatnych oraz absolwenci tychże studiów z zastrzeżeniem, że od czasu ukończenia nie minęło więcej niż 5 lat.

Czas trwania w przypadku praktyk studenckich nie może być dłuższy niż 3 miesiące i jest uzależniony od wniosku kandydata i potrzeb placówki.

Praktyki są nieodpłatne. Ambasada nie pokrywa kosztów przejazdów praktykantów do i z miejsca ich odbywania, utrzymania oraz ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ambasada RP w Hanoi nie zapewnia praktykantom zakwaterowania.

Szczegóły organizacji praktyk, wolontariatu i stażu w Ambasadzie RP w Hanoi są zawarte w Zarządzeniu nr 8 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej  z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

Materiały

Informacja na temat praktyk, wolontariatu i stażu w MSZ
{"register":{"columns":[]}}