W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących do Włoch

24.01.2022

Informacje dla osób rozważających podróż do Włoch

Koronawirus PL
Ostatnia aktualizacja informacji: 24.01.2022 r.

 

Wjazd do Włoch

 

Obostrzenia obowiązujące na terenie całych Włoch

Do 31 stycznia 2022 zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe również na świeżym powietrzu. W transporcie zbiorowym, wyciągach narciarskich, salach koncertowych, kinowych, teatralnych oraz podczas wydarzeń sportowych należy używać maseczki klasy FFP2. 
Ww. obowiązek nie dotyczy jedynie:

 • dzieci do lat sześciu;
 • osób ze schorzeniami lub niepełnosprawnościami wykluczającymi użycie maseczki, a także tych osób, które w interakcji z wyżej wymienionymi osobami znajdują się w stanie podobnej niekompatybilności;​​​​​​
 • momentu uprawiania aktywności sportowej (maseczka nie obowiązuje przy joggingu/footingu, ale podczas spaceru/trekkingu już tak).

 

Na terenie całych Włoch obowiązuje wymóg okazania certyfikatu unijnego (tzw. paszportu covidowego, green pass) (potwierdzającego zaszczepienie co najmniej 1 dawką (co najmniej 14 dni wcześniej) lub ozdrowienie (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej) w odniesieniu do:

 • lokali gastronomicznych;
 • hoteli;
 • transportu zbiorowego;
 • wyciągów narciarskich;
 • wstępu na spektakle, koncerty, pokazy oraz wydarzenia i zawody sportowe;
 • muzeów, miejsc kultury (w tym kin, sal koncertowych, teatrów etc.) i wystaw;
 • basenów, pływalni, sportu drużynowego, SPA (również na terenie obiektów wypoczynkowych/noclegowych) – wyłącznie w odniesieniu do aktywności w przestrzeniach zamkniętych;
 • targów, festiwali i wydarzeń wystawienniczych, kongresów i konferencji;
 • uzdrowisk, parków tematycznych i rozrywki;
 • centrów kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych – wyłącznie w odniesieniu do przestrzeni zamkniętych i z wyłączeniem centrów przeznaczonych dla małych dzieci, w tym ośrodków letnich, oraz powiązanych z ich działalnością usług gastronomicznych;​​​​​​

Wymóg posiadania certyfikatu unijnego jest również rozciągniety na miejsca świadczenia pracy w przypadku każdej osoby podejmującej jakąkolwiek aktywność zawodową w sektorze publicznym lub prywatnym na terytorium Włoch (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia). W przypadku osób urodzonych przed 16.06.1972 r. akceptowane jest jedynie zaszczepienie/ozdrowienie. W tym przypadku osób młodszych akceptowany jest również negatywny wynik testu.

Ponadto od 1 lutego 2022 dostęp do wszelkich pozostałych instytucji i urzędów oraz placówek usługowych i handlowych z wyjątkiem okoliczności związanych z zaspokojeniem elementarnych i niemożliwych do odłożenia w czasie potrzeb wymaga przedstawienia certyfikatu lub negatywnego wyniku testu.

Wymóg okazania certyfikatu nie dotyczy dzieci poniżej 12. roku życia oraz osób posiadających zgodne z włoskim prawem zaświadczenie lekarskie o istnieniu przeciwskazań dla szczepienia.

Naruszenie przepisów dot. certyfikatów skutkuje mandatem karnym w wys.  400-1000 EUR.

 UWAGA!  Ważność certyfikatów unijnych we Włoszech (tzw. green pass) potwierdzających zaszczepienie wynosi 9 miesięcy od szczepienia (w Polsce jest to 12 miesięcy). Od 1 lutego 2022 r. będzie to 6 miesięcy. Dotyczy to wszystkich certyfikatów, również tych wydanych poza Włochami. Przyjęcie dawki przypominającej automatycznie wydłuża ważność certyfikatu o kolejny okres.

Obostrzenia obowiązujące w strefie pomarańczowej

W strefie pomarańczowej obowiązuje wszystkie obostrzenia obowiązujace w strefach białej i żółtej, oraz:

 • Zakaz wjazdu na i wyjazdu z terytorium regionu/prowincji autonomicznej,  z wyjątkiem przemieszczeń motywowanych uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby. Niezależnie od przyczyny wjazd do i wyjazd z terytorium regionu/prowincji autonomicznej dozwolony jest również w przypadku posiadania aktualnego standardowego certyfikatu zaszczepienia/ozdrowienia.
 • Zakazane są wszelkie przemieszczenia – zarówno publicznymi, jak i prywatnymi środkami transportu – do gminy innej niż gmina zamieszkania/meldunku, z wyjątkiem okoliczności związanych z uwiarygodnionymi potrzebami zawodowymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi, sytuacją wyższej konieczności lub chęcią podjęcia dozwolonych aktywności czy skorzystania z usług nieobjętych zawieszeniem, a które nie są dostępne w gminie zamieszkania meldunku. Nie dotyczy to posiadaczy aktualnego standardowego certyfikatu zaszczepienia/ozdrowienia.
 • Obowiązuje godzina policyjna między 22:00 a 05:00.
Ograniczenia w poruszaniu się po terytorium Włoch

Ograniczenia obowiązujące na terytorium całych Włoch:

 • absolutny zakaz opuszczania miejsca zamieszkania przez osoby poddane kwarantannie ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19 do czasu potwierdzenia ich całkowitego wyzdrowienia;
 • podtrzymany jest bezwzględny zakaz opuszczania miejsca zamieszkania dla osób z objawami infekcji i gorączką (powyżej 37,5°C) oraz nakaz poinformowania o chorobie lekarza rodzinnego;
 • komunikacja publiczna, ruch lotniczy i kolejowy nie zostały wstrzymane, ale znacząco ograniczone; osoby, których temperatura ciała przekroczy 37,5°C, nie będą dopuszczane do podróży pociągami na trasach długodystansowych.
 • Wszelkie środki transportu publicznego mogą być wypelnione w 80%.

Podczas poruszania się samochodem osobowym po terytorium Włoch 

 • zakazane jest zajmowanie miejsca obok kierowcy;
 • z tyłu samochodu nie może podróżować więcej niż 2 pasażerów; 
 • wymagane jest noszenia maseczek;​​​​​​
 • powyższe zasady nie dotyczą jedynie sytuacji, w której wszyscy podróżujący razem, w tym kierowca, są współdomownikami.

Transport kołowy:

 • należy posiadać dokumentację dot. przewożonego ładunku (np. dokumenty CMR);
 • kierowcy powinni pozostawać w kabinie samochodu, jeśli nie mają rękawiczek i maseczki;
 • należy zachować dystans 1 metra przy jakichkolwiek kontaktach.

Transport osób:

 • możliwe wypełnienie pojazdu maksymalnie w 80%;
 • we wszystkich pojazdach przewożących do 9 pasażerów – w jednym rzędzie nie może być więcej niż 2 pasażerów (nikt nie może siedzieć obok kierowcy); w pojazdach o pojemności 10-20 miejsc z przodu mogą siedzieć maks. 2 osoby, w tylnym rzędzie 3 osoby, w środku pasażerowie powinni siedzieć naprzemiennie;
 • konieczne jest stosowanie maseczek;
 • również kierowca musi być wyposażony w odpowiednie środki ochronne;
 • powyższych ograniczeń nie stosuje się wobec osób, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym oraz małżonków i osób utrzymujących stałe relacje. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zaleca się:

 • unikanie w miarę możliwości przebywania w miejscach publicznych, a zwłaszcza unikanie większych skupisk ludzi; 
 • szczególną dbałość o higienę/dezynfekcję rąk;
 • zapoznanie się z broszurą informacyjną Instituto Superiore di Sanità oraz dekalogiem postępowania;
 • stosowanie się do wszystkich zaleceń lokalnych władz oraz służb medycznych;
 • stosowanie jednorazowych maseczek chirurgicznych i maseczek FFP2.
Zasady odbywania kwarantanny na terytorium Włoch

Izolacja

Dotyczy osób, u których potwierdzono zakażanie SARS-CoV-2 i ma na celu odizolowanie osób zakażonych od reszty społeczeństwa, na czas trwania zakażenia, w takich warunkach, które mogą zapobiec kolejnym zakażeniom. Odbywa się ją na koszt własny.

Kwarantanna

Wprowadza ograniczenia w przemieszczaniu się osób zdrowych, na okres inkubacji, które miały styczność ze źródłem zakażenia, mające na celu monitorowanie ewentualnego pojawienia się symptomów i nowych przypadków zakażeń. Odbywa się ją na koszt własny.

 

Osoby pozytywne bezobjawowe

Osoby zakażone SARS-CoV-2, które przechodzą chorobę bezobjawowo, mogą powrócić do normalnego życia:

 • w przypadku osób niezaszczepionych i takich, które ukończyły cykl szczepień (/wyzdrowiały) ponad 120 dni przed zakażeniem - po okresie izolacji trwającym przynajmniej 10 dni od dnia stwierdzenia zakażenia, po upływie którego musi być wykonany test i dać wynik negatywny (10 dni + test);
 • w przypadku osób, które przyjęły dawkę przypominającą lub ukończyły podstawowy cykl szczepień (/wyzdrowiały) w ciągu 120 dni przed zakażeniem - po okresie izolacji trwającym przynajmniej 7 dni od dnia stwierdzenia zakażenia, po upływie którego musi być wykonany test i dać wynik negatywny (7 dni + test).

 

Osoby pozytywne z objawami

Osoby zakażone SARS-CoV-2, które przechodzą chorobę objawowo, mogą powróci do normalnego życia ​​​​​​po okresie izolacji trwającym przynajmniej 10 dni od dnia pojawienia się objawów (nie bierze się pod uwagę ślepoty zapachowej i utratą zmysłu węchu, którą mogą trwać przez dłuższy czas), po upływie którego musi być wykonany test molekularny i dać wynik negatywny po przynajmniej 3 dnia od ustąpienia objawów (10 dni, w tym co najmniej 3 dni bez objawów + test).​​​​​

​​​​​

Osoby pozytywne przez dłuższy czas

Osoby, które pomimo, że nie mają już objawów, ale nadal są pozytywne – test molekularny na obecność SARS-CoV-2, w przypadku braku objawów (za wyjątkiem ślepoty zapachowej i utratą zmysłu węchu, które mogą trwać przez dłuższy czas po wyleczeniu) od przynajmniej jednego tygodnia, mogą zakończyć izolację po upływie 21 dni od dnia pojawienia się objawów. Władze sanitarne mogą zmienić to kryterium w porozumieniu z ekspertami klinicznymi i mikrobiologicznymi/wirusologami, biorąc pod uwagę stan odporność immunologicznej danej osoby (u osób z obniżonymi barierami immunologicznymi okres zakażenia może być wydłużony).

 

Ścisłe kontakty z osobami bezobjawowymi

Ścisłe kontakty z przypadkami zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzonymi i zidentyfikowanymi ze strony władz sanitarnych, muszą przestrzegać następujących nakazów:

 • w przypadku osób, które ukończyły podstawowy cykl szczepień (/wyzdrowiały) w ciągu 120 dni przed kontaktem lub przyjęły dawkę przypominającą - muszą stosować samokontrolę, przez 10 dni od kontaktu nosić maseczkę FFP2 oraz wykonać test po 5 dniach od kontaktu lub natychmiast po pojawieniu się objawów;
 • w przypadku osób, które ukończyły podstawowy cykl szczepień (/wyzdrowiały) ponad 120 dni przed kontaktem ale ich certyfikat jest w myśl włoskiego prawa wciąż ważny - muszą poddać się pięciodniowej kwarantannie, po której należy wykonać test (w przypadku objawów nalezy wykonać go natychmiast);
 • w przypadku osób niezaszczepionych lub takich, które przyjęły tylko pierwszą dawkę lub ukończyły cykl szczepień nie wcześniej niż 14 dni przed kontaktem - muszą poddać się dziesięciodniowej kwarantannie, po której należy wykonać test (w przypadku objawów nalezy wykonać go natychmiast).​​​​​
Sytuacja na granicach Włoch

Informacje na temat wjazdu do poszczególnych państw europejskich znajdują się na stronie internetowej Unii Europejskiej.

Wjazd do Polski

 

 PRZEPISY WJAZDOWE DO POLSKI OD 15 GRUDNIA 2021 r. 

                    PODRÓŻUJĄCY 

 Z UE, ZE STREFY   SCHENGEN,   NP. Z WŁOCH LUB Z TURCJI 

Podróżni niezależnie od środka transportu (zbiorowy i indywidualny oraz przekraczanie granicy pieszo) podlegają 10-dniowej kwarantannie wjazdowej chyba, że spełnią jeden z poniższych warunków:

 • są zaszczepieni pełnym cyklem szczepienia (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy), a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki). Szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie.
 • przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, potwierdzający przebycie choroby ,wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID,
 • przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy,
 • są dziećmi do 12. roku życia podróżującymi pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19,
 • podlegają innym zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podróżni, na których została nałożona kwarantanna, będą mogli do 48h po przekroczeniu granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny:

 • Rodzaj testu: RT-PCR lub antygenowy wykonany przez laboratorium.
 • Testy nie są finansowane ze środków publicznych. 

Osoby przekraczające granicę RP samolotem przed odprawą są zobowiązane wypełnić elektroniczną Kartę Lokalizacji Podróżnego, a w przypadku braku takiej możliwości – kartę lokalizacji podróżnego w postaci papierowej przekazaną przez personel pokładowy.

PODRÓŻUJĄCY  SPOZA UE, STREFY   SCHENGEN LUB TURCJI 

Podróżni niezależnie od środka transportu (zbiorowy i indywidualny oraz przekraczanie granicy pieszo) muszą okazać test na COVID 19, wykonany w ciągu 24 godzin przed przekroczeniem granicy, licząc od momentu wyniku testu. ​​​​

Od 18 grudnia testu nie muszą posiadać dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia.

Obowiązek wykonania testu dotyczy także osób zaszczepionych!

Istnieje także możliwość wykonania testu na niektórych lotniskach w Polsce, przed odprawą graniczną. Zachęcamy do weryfikacji informacji na stronach internetowych poszczególnych lotnisk. Od 18 grudnia test można wykonać na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy.

Osoby, które nie przedstawią negatywnego wyniku testu, będą musiały przejść 14-dniową kwarantannę.  Podróżni, którym w Polsce została nałożona kwarantanna, będą mogli najwcześniej w 8 dniu – licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy – wykonać test, którego negatywny wynik zwolni ich z kwarantanny. Przy obliczaniu 7-dniowego terminu kwarantanny, którego upływ uprawnia do wykonania w ósmej dobie testu diagnostycznego – nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło przekroczenie granicy RP.

 • Rodzaj testu: RT-PCR.
 • Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

Osoby, które przedstawiły negatywny wynik testu na granicy są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny na podstawie §3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. M.in. następuje to w przypadku, gdy są to osoby zaszczepione.

Osoby przekraczające granicę RP samolotem przed odprawą są zobowiązane wypełnić elektroniczną Kartę Lokalizacji Podróżnego, a w przypadku braku takiej możliwości – kartę lokalizacji podróżnego w postaci papierowej przekazaną przez personel pokładowy.

 

 Więcej informacji 

► Koronawirus - pytania i odpowiedzi

► Koronawirus - aktualne zasady i ograniczenia

► Szczepienia i testy zwalnianiające z kwarantanny przy wjeździe do Polski

► Infolinia Komendy Głównej Straży Granicznej: +48 22 500 40 00

► Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590 

► Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej (sanepid): 698 107 933 

Pomoc medyczna na terenie Włoch

W przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych, takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem, prosimy o kontakt z właściwą infolinią regionalną: 

Abruzzo: 800 595 459;

Basilicata: 800 996 688;

Lombardia: 800 89 45 45;

Piemonte: 800 333 444;

Puglia: 800 713 931;

Sardegna: 800 180 977;

Veneto:  800 46 23 40;

Friuli Venezia Giulia: 800 909 060;

Val d'Aosta: 800 122 121;

Umbria:  800 63 63 63;

Marche: 800 93 66 77;

Lazio: 800 11 88 00;

Campania:  800 90 96 99;

Calabria: 800 76 76 76;

Toscana: 055 43 85 850;

Sicilia: 800 45 87 87;

Emilia-Romagna: 800 033 033;

Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88;

Trentino Alto Adige: 800 751 751;

W celu uzyskania zwykłych informacji można dzwonić na numer uruchomiony przez włoskie Ministerstwo Zdrowia: 1500, a w Prowincji Piacenza pod numer: 05 23 31 79 79 (czynny: pn-pt, 8:00-18:00, sb: 8:00-13:00).

Ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112.

Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia nt. postępowania w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem: 800 190 590.

 

 

{"register":{"columns":[]}}