W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących do Włoch

27.07.2021

Informacje dla osób rozważających podróż do Włoch

Koronawirus PL
 Ostatnia aktualizacja informacji: 02.08.2021 r.

 

 

Wjazd do Włoch

 

Ograniczenia w poruszaniu się po terytorium Włoch

 UWAGA!  Należy liczyć się z możliwością wprowadzenia dodatkowych obostrzeń przez władze poszczególnych regionów Włoch oraz spodziewać się wzmożonych kontroli i pomiarów temperatury ciała na lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych i innych miejscach w których powstają skupiska ludzkie. Bieżące informacje można znaleźć na stronach poszczególnych regionów, a informacje na temat sytuacji epidemiologicznej w poszczególnych regionach Włoch na interaktywnej stronie przygotowanej przez włoską Obronę Cywilną.

Regiony są podzielone na strefy: białą, żółtą, pomarańczową i czerwoną. 

 UWAGA!  Na terytorium całych Włoch w strefie żółtej, pomarańczowej i czerwonej obowiazuje godzina policyjna od 24:00 do 5:00. Od 21 czerwca w strefie żółtej zostanie zniesiona godzina policyjna.

​​​​​We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia. Ponadto dozwolony jest powrót do swojego miejsca zamieszkania/ pobytu.

Należy przy tym mieć przy sobie wydrukowane, wypełnione i podpisane oświadczenie, którego wzór dostępny jest tutaj: wzór oświadczenia.

W całym okresie raz dziennie – w godz. 05:00-24:00 – dopuszczone jest przemieszczenie się do jednego lokalu mieszkaniowego zlokalizowanego w granicach tego samego regionu (strefa żółta) lub tej samej gminy (strefa pomarańczowa). W ww. odwiedzinach uczestniczyć mogą jednocześnie 4 osoby niebędące domownikami gospodarzy. Do limitu nie wliczają się dzieci do lat 14, nad którymi odwiedzający sprawują pieczę rodzicielską, a także współzamieszkujących z gośćmi osób niepełnosprawnych.

Ograniczenia na terytorium całych Włoch:

 • podtrzymany jest absolutny zakaz opuszczania miejsca zamieszkania przez osoby poddane kwarantannie ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19 do czasu potwierdzenia ich całkowitego wyzdrowienia;
 • podtrzymany jest bezwzględny zakaz opuszczania miejsca zamieszkania dla osób z objawami infekcji i gorączką (powyżej 37,5°C) oraz nakaz poinformowania o chorobie lekarza rodzinnego;
 • komunikacja publiczna, ruch lotniczy i kolejowy nie zostały wstrzymane, ale znacząco ograniczone; osoby, których temperatura ciała przekroczy 37,5°C, nie będą dopuszczane do podróży pociągami na trasach długodystansowych.
 • Wszelkie środki transportu publicznego mogą być wypelnione jedynie w 50%.

Podczas poruszania się samochodem osobowym po terytorium Włoch:

 • należy unikać zajmowania miejsca obok kierowcy;
 • z tyłu  samochodu nie może podróżować więcej niż 2 pasażerów – miejsce środkowe musi być zawsze wolne; 
 • jeśli podróżujące osoby nie mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym – wymagane jest noszenia maseczek;
 • poszczególne regiony Włoch mogą zaostrzać przepisy w tym zakresie.

Transport kołowy:

 • należy posiadać dokumentację dot. przewożonego ładunku (np. dokumenty CMR);
 • kierowcy powinni pozostawać w kabinie samochodu, jeśli nie mają rękawiczek i maseczki;
 • należy zachować dystans 1 metra przy jakichkolwiek kontaktach.

Transport osób:

 • możliwe wypełnienie pojazdu maksymalnie w 50%;
 • we wszystkich pojazdach przewożących 6 i więcej pasażerów – w jednym rzędzie nie może być więcej niż 2 pasażerów
 • konieczne jest stosowanie maseczek;
 • również kierowca musi być wyposażony w odpowiednie środki ochronne i miejsce obok niego nie może być zajęte;
 • powyższych ograniczeń nie stosuje się wobec osób, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym oraz małżonków i osób utrzymujących stałe relacje (w razie kontroli należy udowodnić to oświadczeniem). 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zaleca się:

Pozostałe obostrzenia na terenie całych Włoch
 •  UWAGA!  Poszczególne regiony mogą wprowadzać obostrzenia bardziej rygorystyczne od poniżej opisanych, obowiązujących na terytorium całych Włoch. Wprowadzona została możliwość, decyzją władz lokalnych, czasowego zamknięcia ulic i placów miejskich, gdzie mogą powstawać zgromadzenia.
 • Na terenie całego kraju obowiązuje kategoryczny nakaz noszenia przy sobie maseczek oraz zasłaniania dróg oddechowych we wszystkich przestrzeniach zamkniętych innych niż prywatne lokale mieszkalne oraz na świeżym powietrzu z wyjątkiem przestrzeni, które ze względu na charakterystykę miejsca lub okoliczności w sposób ciągły zapewniają odizolowanie od osób innych niż współdomownicy (dopuszcza się użycie każdego rodzaju maseczek, w tym maseczek tkaninowych). Ww. obowiązek nie dotyczy jedynie:
  • dzieci do lat sześciu;
  • osób ze schorzeniami lub niepełnosprawnościami wykluczającymi użycie maseczki, a także tych osób, które w interakcji z wyżej wymienionymi osobami znajdują się w stanie podobnej niekompatybilności;​​​​​​
  • momentu uprawiania aktywności sportowej (maseczka nie obowiązuje przy joggingu/footingu, ale podczas spaceru/trekkingu już tak).
 • wprowadzono ograniczenia w działalności barów, pubów, restauracji, cukierni i lodziarni – mogą być one otwarte  w strefie żółtej  do momentu rozpoczęcia godziny policyjnej i obsługiwać klientów przy stolikach za zewnątrz lokali. Przy 1 stoliku mogą przebywać, jeśli nie są współdomownikami, jedynie 4 osoby. Od 1 czerwca lokale będą mogły obsługiwać klientów również wewnątrz;

 • dostęp do parków i ogrodów miejskich jest dozwolony, pod warunkiem nietworzenia się zgromadzeń i utrzymania bezpiecznej odległości 1 m. Dozwolony jest wstęp nieletnich, również z opiekunami, na znajdujące się w obrębie parków i ogrodów miejskich place zabaw;

 • dopuszczone jest prowadzenie indywidualnej aktywności fizycznej pod warunkiem zachowania odległości interpersonalnej co najmniej 2 m w przypadku aktywności sportowej oraz 1 m w innych przypadkach, o ile nie staje temu na przeszkodzie konieczność opieki nad dzieckiem lub osobą niesamowystarczalną;

 • otwarte pozostają sklepy i centra handlowe;

 • zawieszona jest działalność parków tematycznych i parków rozrywki (planowane otwarcie od 15 czerwca 2021 r.);

 • od 1 lipca bedą działać centra odnowy biologicznej i ośrodki termalne;

 • otwarte pozostają muzea i inne miejsca kultury, przy zachowaniu odpowiednich protokołów bezpieczeństwa;

 • możliwe są pokazy w salach teatralnych, salach koncertowych, kinach i innych przestrzeniach, także na świeżym powietrzu, przy zachowaniu odpowiednich protokołów bezpieczeństwa;

 • zawieszona jest organizacja targów i kongresów (planowane otwarcie targów od 15 czerwca, a kongresów od 1 lipca 2021 r.);

 • dozwolone są ceremonie religijne z udziałem wiernych, pod warunkiem zachowania odległości interpersonalnej co najmniej 1 m i zastosowania się do właściwych protokołów bezpieczeństwa;

 • zawieszona jest organizacja przyjęć towarzyszących ceremoniom religijnym i świeckim (np. przyjęć weselnych) lub innym wydarzeniom. Od 15 czerwca organizacja przyjęć będzie możliwa jeśli wszyscy uczestnicy będą posiadać zaświadczenia o zaszczepieniu, przechorowaniu lub negatywnym teście w kierunku Covid-19;

 • zaleca się nieorganizowanie spotkań w domach z osobami, które nie pochodzą z tego samego gospodarstwa domowego;

 • otwarte pozostają wyciągi i stacje narciarskie.

Strefa biała - złagodzone obostrzenia

 REGIONY:  Abruzja, Apulia, Bazylikata, Dolina Aosty, Emilia-Romania, Friuli-Wenecja Julijska, Kalabria, Kampania, Lacjum, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemont, Sardynia, Sycylia, Toskania, Umbria, Wenecja Euganejska.

 PROWINCJE AUTONOMICZNE:  Trydent, Bolzano-Górna Adyga.

 • od 28 czerwca br., wyłącznie w strefie  białej, zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzuz wyjątkiem sytuacji:

  • w których nie może być zagwarantowane utrzymanie odległości między osobami,
  • związanych z powstawianiem zgromadzeń/skupisk ludzkich,
  • kontaktów z osobami o upośledzonych funkcjach układu odpornościowego.

 !  Obowiązek noszenia maseczki na świeżym powietrzu pozostaje na targach, stadionach, targowiskach na świeżym powietrzu, kolejkach.

 • obowiązek zachowywania dystansu społecznego i częstej dezynfekcji rąk
 • obowiązek dostosowywania się do specyficznych wymogów sanitarnych w barach, restauracjach, hotelach, sklepach, punktach usługowych itp.
 • nie obowiązuje godzina policyjna
 • nie ma ograniczeń w otwarciu barów i restauracji, przy stoliku wewnątrz lokalu może przebywać jednakże maksymalnie 6 osób, chyba że są rodziną
 • nie ma ograniczeń w przemieszczaniu się, chyba że są wprowadzone obostrzenia lokalne na poziomie poszczególnych gmin.
Zasady odbywania kwarantanny na terytorium Włoch

Izolacja

Dotyczy osób, u których potwierdzono zakażanie SARS-CoV-2 i ma na celu odizolowanie osób zakażonych od reszty społeczeństwa, na czas trwania zakażenia, w takich warunkach, które mogą zapobiec kolejnym zakażeniom.

 

Kwarantanna

Wprowadza ograniczenia w przemieszczaniu się osób zdrowych, na okres inkubacji, które miały styczność ze źródłem zakażenia, mające na celu monitorowanie ewentualnego pojawienia się symptomów i nowych przypadków zakażeń.

 

Osoby pozytywne bezobjawowe

Osoby zakażone SARS-CoV-2, które przechodzą chorobę bezobjawowo, mogą powróci do normalnego życia po okresie izolacji trwającym przynajmniej 10 dni od dnia stwierdzenia zakażenia, po upływie którego musi być wykonany test molekularny i dać wynik negatywny (10 dni + test).

 

Osoby pozytywne z objawami

Osoby zakażone SARS-CoV-2, które przechodzą chorobę objawowo, mogą powróci do normalnego życia po okresie izolacji trwającym przynajmniej 10 dni od dnia pojawienia się objawów (nie bierze się pod uwagę ślepoty zapachowej i utratą zmysłu węchu, którą mogą trwać przez dłuższy czas), po upływie którego musi być wykonany test molekularny i dać wynik negatywny po przynajmniej 3 dnia od ustąpienia objawów (10 dni, w tym co najmniej 3 dni bez objawów + test).

 

Osoby pozytywne przez dłuższy czas

Osoby, które pomimo, że nie mają już objawów, ale nadal są pozytywne – test molekularny na obecność SARS-CoV-2, w przypadku braku objawów (za wyjątkiem ślepoty zapachowej i utratą zmysłu węchu, które mogą trwać przez dłuższy czas po wyleczeniu) od przynajmniej jednego tygodnia, mogą zakończyć izolację po upływie 21 dni od dnia pojawienia się objawów. Władze sanitarne mogą zmienić to kryterium w porozumieniu z ekspertami klinicznymi i mikrobiologicznymi/wirusologami, biorąc pod uwagę stan odporność immunologicznej danej osoby (u osób z obniżonymi barierami immunologicznymi okres zakażenia może być wydłużony).

 

Ścisłe kontakty z osobami bezobjawowymi

Ścisłe kontakty z przypadkami zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzonymi i zidentyfikowanymi ze strony władz sanitarnych, muszą przestrzegać następujących nakazów:

• okresu 14-dniowej kwarantanny liczonego od dnia ostatniego kontaktu ze źródłem zakażenia

lub

• okresu 10-dniowej kwarantanny liczonego od dnia ostatniego kontaktu ze źródłem zakażenia – negatywny test antygenowy lub molekularny wykonany w dziesiątym dniu.    ​​​​​

Sytuacja na granicach Włoch

Informacje na temat wjazdu do poszczególnych państw europejskich znajdują się na stronie internetowej Unii Europejskiej.

Wjazd do Polski

 

 PRZEPISY WJAZDOWE DO POLSKI OD 17 LIPCA 2021 r. 

                    PODRÓŻUJĄCY 

 ZE STREFY   SCHENGEN,   NP. Z WŁOCH 

 • osoby przekraczające granicę RP samolotem przed odprawą są zobowiązane wypełnić elektroniczną Kartę Lokalizacji Podróżnego, a w przypadku braku takiej możliwości – kartę lokalizacji podróżnego w postaci papierowej przekazaną przez personel pokładowy.

 • dotyczy podróżujących wszystkimi środkami transportu – transport zbiorowy i indywidualny, także piesze przekraczanie granicy;
 • obowiązkowa kwarantanna dla przekraczających granicę w celu udania się do miejsca zamieszkania lub pobytu w RP;
 • osoby przekraczające granicę w innym celu niż powrót do miejsca zamieszkania lub pobytu: obowiązek posiadania negatywnego testu w kierunku koronawirusa. Test wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Rodzaj testu: PCR (molekularny) lub antygenowy. Wynik testu w języku polskim lub angielskim;
 • negatywny wynik testu konieczny zawsze przy podróży drogą powietrzną (chyba, że przedstawi się zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu na terenie UE) .​​​​​​

 ► zwolnienie z kwarantanny: 

 • negatywny wynik testu jw.;
 • osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 szczepionka dopuszczoną do obrotu na terenie UE - na podstawie zaświadczenia o wykonaniu pełnego szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19;
 • osoby, które udokumentują, że zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy RP;
 • dzieci do ukończenia 12. roku życia, które przekraczają granicę Rzeczypospolitej Polskiej z rodzicem, który posiada negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 albo jest zaszczepiony przeciwko COVID-19;
 • osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin od przylotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
♦♦♦dalszy katalog zwolnień z kwarantanny jest określony w par. 2 ust. 21 i dot. osób, o których mowa w par. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3, 14, 15 i 19 – dla przekroczenia granicy drogą lądową lub morską oraz w par. 2 ust. 21a  (odesłanie do par. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3, 14 i 19) – w przypadku przekraczania granicy drogą powietrzną - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - Dz. U. poz. 574 ♦♦♦
PODRÓŻUJĄCY  SPOZA   STREFY   SCHENGEN 
 • każdy z podróżujących, niezależnie od celu wjazdu do RP, zostanie skierowany na kwarantannę;
 • z kwarantanny nie zwalnia test wykonany w kraju, z którego przybywa podróżny;
 • z kwarantanny wjazdowej po powrocie do Polski zwolnione są jednak osoby wracające z państw, które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii SARS-CoV-2. Osoby takie mogą zwolnić się z 10-dniowej obligatoryjnej kwarantanny wykonując test po powrocie w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy z terytorium państwa, które uzgodniło z Polską szczególne zasady przepływu osób. Listę takich krajów publikuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 WAŻNE 

Istnieje możliwość skrócenia kwarantanny nakładanej w związku z przekroczeniem granicy RP (niezależnie od tego, czy stanowi ona zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, czy też wewnętrzną granicę Unii Europejskiej) w sytuacji uzyskania w okresie 48 godzin od przekroczenia granicy negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 w laboratorium, które wprowadzi wynik tego testu do systemu EWP. Koszt wykonania testu, o którym, niezależnie od tego, czy test ten wykonywany będzie w odniesieniu do obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, czy też obcokrajowca, musi być sfinansowany prywatnie z własnych środków.

► Z kwarantanny zwolni także negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego po przylocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie lotniska, przed odprawą graniczną. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. poz. 957).

 Więcej informacji 

► Koronawirus - pytania i odpowiedzi

► Koronawirus - aktualne zasady i ograniczenia

► Szczepienia i testy zwalnianiające z kwarantanny przy wjeździe do Polski

► Infolinia Komendy Głównej Straży Granicznej: +48 22 500 40 00

► Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590 

► Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej (sanepid): 698 107 933 

Pomoc medyczna na terenie Włoch

W przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych, takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem, prosimy o kontakt z właściwą infolinią regionalną: 

Abruzzo: 800 595 459;

Basilicata: 800 996 688;

Lombardia: 800 89 45 45;

Piemonte: 800 333 444;

Puglia: 800 713 931;

Sardegna: 800 180 977;

Veneto:  800 46 23 40;

Friuli Venezia Giulia: 800 909 060;

Val d'Aosta: 800 122 121;

Umbria:  800 63 63 63;

Marche: 800 93 66 77;

Lazio: 800 11 88 00;

Campania:  800 90 96 99;

Calabria: 800 76 76 76;

Toscana: 055 43 85 850;

Sicilia: 800 45 87 87;

Emilia-Romagna: 800 033 033;

Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88;

Trentino Alto Adige: 800 751 751;

W celu uzyskania zwykłych informacji można dzwonić na numer uruchomiony przez włoskie Ministerstwo Zdrowia: 1500, a w Prowincji Piacenza pod numer: 05 23 31 79 79 (czynny: pn-pt, 8:00-18:00, sb: 8:00-13:00).

Ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112.

Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia nt. postępowania w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem: 800 190 590.

Informazioni per chi vuole entrare in Polonia

 

 LE REGOLE PER CHI ENTRA IN POLONIA DAL 30 MARZO 2021 

 Viaggiatori   provenienti  da   zona   Schengen 
 • Le persone che attraversano la frontiera della Repubblica di Polonia in via area, prima di effettuare il check-in, sono obbligate di compilare la versione elettronica della carta di localizzazione del viaggiatore (in polacco - Karta Lokalizacji Podróżnego), e nel caso della mancata possibilita’ di compilare il documento di cui sopra in maniera elettronica, devono usufruire della copia cartacea distribuita dal personale di volo.

 • le regole si applicano a tutti i viaggiatori (tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato);
 • quarantena obbligatoria per tutte le persone che ritornano nel luogo di  residenza/domicilio in Polonia;
 • tutte le persone che entrano in Polonia per altro motivo che non sia ritorno presso il luogo domicilo/residenza, devono essere in possesso del certificato in lingua polacca o inglese, attestante l'esito negativo del test sul coronavirus, effettuato entro le 48 ore prima dell'ingresso in Polonia Tipo test: PCR (molecolare) oppure antigenico;
 • esito negativo del test sul coronavirus viene richiesto sempre per il viaggio aereo (escluse le persone vaccinate contro COVID-19 con un vaccino autorizzato in UE - sulla base di un certificato di vaccinazione contro COVID-19);

 ► esenzioni quarantena: 

 • esito negativo del test sul coronavirus;
 • persone vaccinate contro COVID-19 con un vaccino autorizzato in UE (sulla base di un certificato di vaccinazione contro COVID-19);
 • persone in possesso di  attestazione di  fine isolamento domiciliare, isolamento o ospedalizzazione dovuta al  contagio virus SARS-CoV-2, conclusi non oltre sei mesi dalla data attraversamento frontiera polacca;
 • minori entro 12 anni, che entrano in Polonia con il genitore munito dell'esito negativo del test sul coronavirus, oppure vaccinato contro COVID-19 con un vaccino autorizzato in UE (sulla base di un certificato di vaccinazione contro COVID-19);
 • persone che soggiornano in Polonia meno di 24 ore e nel momento di arrivo hanno gia’ il biglietto di ritorno che lo certifica.
♦♦♦L'elenco delle persone escluse dalla quarantena obbligatoria è determinato dalle disposizioni del regolamento del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2021 sull'istituzione di alcune restrizioni, ordini e divieti in relazione all'epidemia♦♦♦
 Viaggiatori   provenienti  da   Paesi   extra-   Schengen 
 • tutti i viaggiatori, nonostante i motivi del viaggio, sono soggetti alla quarantena;
 • dalla quarantena non esente il test sul Covid eseguito nel paese da cui si arriva;
 • sono comunque esenti dalla quarantena le persone che tornano dai paesi di cui la seguente lista pubblicata dal Ministero degli Affari Esteri della Reppublica di Polonia. Per poter essere esente dalla quarantena le persone in questione hanno l’obbligo di effettuare il test entro 48 ore dall’entrata sul territorio polacco.

 

 IMPORTANTE 

► esiste la possibilità di ridurre la durata della quarantena, se nell’arco di 48 ore dall’ingresso sul territorio polacco viene eseguito in laboratorio con esito negativo, il test sul SARS-CoV-2 con successiva introduzione nel sistema EWP (registro polacco d’ingresso in Polonia). Il costo del test e’ alle proprie spese.

 

 Le complessive informazioni sull'emergenza coronavirus in Polonia (sito in inglese)

► Le attuali informazioni relative al transito transeuropeo (sito in italiano)

 

Materiały

Ulotka - koronawirus
PIEGHEVOLE-CORONAVIRUSpdf.pdf 1.65MB
Koronawirus PL
Koronawirus​_PL.pdf 0.20MB
zaświadczenia​_o​_negatywnym​_wyniku​_testu​_wymazowego
zaświadczenia​_o​_negatywnym​_wyniku​_testu​_wymazowego.pdf 0.03MB