W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konsultacje społeczne Planu Strategicznego dla WPR

Poniżej znajdują się skierowane do konsultacji dokumenty, tj. projekt Planu Strategicznego dla WPR wraz z załącznikami.

Pod dokumentami znajdą Państwo Formularz do zgłaszania propozycji zmianktóry pozwoli na niezwłoczne przekazanie Państwa propozycji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozowju Wsi. 

I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla WPR zakończy się 15 lutego 2021 roku. 

Materiały

Projekt Planu Strategicznego dla WPR
projekt​_Planu​_Strategicznego​_dla​_WPR.pdf 2.85MB
Załącznik 1. Harmonogram przygotowania Planu Strategicznego dla WPR
załącznik​_1​_-​_Harmonogram​_przygotowania​_Planu​_Strategicznego​_dla​_WPR.pdf 0.23MB
Załącznik 2. Praca grup roboczych tematycznych związanych z opracowaniem Planu Strategicznego dla WPR
załącznik​_2​_-​_Praca​_grup​_roboczych​_tematycznych​_związanych​_z​_opracowaniem​_Planu​_Strategicznego​_dla​_WPR.pdf 0.75MB
Załącznik 3. Diagnoza sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w Polsce przygotowana dla potrzeb opracowania
załącznik​_3​_-​_Diagnoza​_sektora​_rolno-spożywczego​_i​_obszarów​_wiejskich​_w​_Polsce​_przygotowana​_dla​_potrzeb​_opracowania.pdf 4.07MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 1 Wspieranie godziwych dochodów
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_1​_Wspieranie​_godziwych​_dochodów.docx 0.65MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 1 Zarządzanie ryzykiem
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_1​_zarządzanie​_ryzykiem.pdf 0.34MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 2
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_2.pdf 0.94MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 3
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_3.pdf 1.25MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 4
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_4.pdf 0.69MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 5
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_5.pdf 0.66MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 6
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_6.pdf 2.47MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 7
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_7.pdf 1.42MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 8
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_8.pdf 8.14MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 9
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_9.pdf 1.80MB
Załącznik 4. Analiza SWOT dla Celu 10
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_10 .pdf 0.74MB
Załącznik 5. Priorytetyzacja potrzeb Planu Strategicznego dla WPR
załącznik​_5​_-​_Priorytetyzacja​_potrzeb​_Planu​_Strategicznego​_dla​_WPR.pdf 1.32MB
Załącznik 6. Normy GAEC określone na poziomie krajowym w ramach warunkowości
załącznik​_6​_-​_Normy​_GAEC​_określone​_na​_poziomie​_krajowym​_w​_ramach​_warunkowości.pdf 0.48MB
Załącznik 7. Opis pomocy technicznej w tym sieci WPR
załącznik​_7​_-​_Opis​_pomocy​_technicznej​_w​_tym​_sieci​_WPR.pdf 0.27MB
Załącznik 8. Koordynacja, demarkacja i komplementarność
załącznik​_8​_-​_Koordynacja​_demarkacja​_i​_komplementarność.pdf 0.45MB
Załącznik 9. Pełny opis systemu wiedzy i innowacji AKIS w Polsce
załącznik​_9​_-​_Pełny​_opis​_systemu​_wiedzy​_i​_innowacji​_AKIS​_w​_Polsce.pdf 1.39MB