W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konsultacje społeczne Planu Strategicznego dla WPR

Poniżej znajdują się skierowane do konsultacji dokumenty, tj. projekt Planu Strategicznego dla WPR wraz z załącznikami.

Pod dokumentami znajdą Państwo Formularz do zgłaszania propozycji zmianktóry pozwoli na niezwłoczne przekazanie Państwa propozycji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozowju Wsi. 

I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla WPR zakończy się 15 lutego 2021 roku. 

Materiały

Do pobrania:
projekt​_Planu​_Strategicznego​_dla​_WPR.pdf 2.85MB
Do pobrania:
załącznik​_1​_-​_Harmonogram​_przygotowania​_Planu​_Strategicznego​_dla​_WPR.pdf 0.23MB
Do pobrania:
załącznik​_2​_-​_Praca​_grup​_roboczych​_tematycznych​_związanych​_z​_opracowaniem​_Planu​_Strategicznego​_dla​_WPR.pdf 0.75MB
Do pobrania:
załącznik​_3​_-​_Diagnoza​_sektora​_rolno-spożywczego​_i​_obszarów​_wiejskich​_w​_Polsce​_przygotowana​_dla​_potrzeb​_opracowania.pdf 4.07MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_1​_Wspieranie​_godziwych​_dochodów.docx 0.65MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_1​_zarządzanie​_ryzykiem.pdf 0.34MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_2.pdf 0.94MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_3.pdf 1.25MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_4.pdf 0.69MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_5.pdf 0.66MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_6.pdf 2.47MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_7.pdf 1.42MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_8.pdf 8.14MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_9.pdf 1.80MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_10 .pdf 0.74MB
Do pobrania:
załącznik​_5​_-​_Priorytetyzacja​_potrzeb​_Planu​_Strategicznego​_dla​_WPR.pdf 1.32MB
Do pobrania:
załącznik​_6​_-​_Normy​_GAEC​_określone​_na​_poziomie​_krajowym​_w​_ramach​_warunkowości.pdf 0.48MB
Do pobrania:
załącznik​_7​_-​_Opis​_pomocy​_technicznej​_w​_tym​_sieci​_WPR.pdf 0.27MB
Do pobrania:
załącznik​_8​_-​_Koordynacja​_demarkacja​_i​_komplementarność.pdf 0.45MB
Do pobrania:
załącznik​_9​_-​_Pełny​_opis​_systemu​_wiedzy​_i​_innowacji​_AKIS​_w​_Polsce.pdf 1.39MB