W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konsultacje społeczne Planu Strategicznego dla WPR

UWAGA: 30 lipca 2021 r. ruszyły konsultacje drugiego projektu PS WPR. Link: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

 

Konsultacje pierwszego projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej - ETAP ZAKOŃCZONY

W okresie od 18 grudnia 2020 roku do 30 czerwca 2021 r. konsultowany był pierwszy projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, który znajduje się poniżej.

W trakcie konsultacji wpłynęło 3 406 postulatów, propozycji zmian, uwag, opinii i komentarzy do przedmiotowego dokumentu.

Wpłynęły one poprzez specjalnie utworzony do tego celu formularz i obecnie wszystkie zgłoszenia poddawane są analizie, pod kątem możliwości uwzględnienia ich w drugiej wersji Planu.

Analizę przeprowadzają zespoły eksperckie zaangażowane w proces programowania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zbiorcze zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych za pośrednictwem formularza, zostanie opublikowane wraz z drugą wersją projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i rozpoczęciem II etapu konsultacji społecznych.

Drugi projekt Planu oraz nowy formularz do zgłaszania propozycji zmian zostanie opublikowany na tej stronie internetowej na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku.

 

Poniżej do pobrania PIERWSZA WERSJA projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (konsultacje zakończone)

Materiały

Do pobrania:
projekt​_Planu​_Strategicznego​_dla​_WPR.pdf 2.85MB
Do pobrania:
załącznik​_1​_-​_Harmonogram​_przygotowania​_Planu​_Strategicznego​_dla​_WPR.pdf 0.23MB
Do pobrania:
załącznik​_2​_-​_Praca​_grup​_roboczych​_tematycznych​_związanych​_z​_opracowaniem​_Planu​_Strategicznego​_dla​_WPR.pdf 0.75MB
Do pobrania:
załącznik​_3​_-​_Diagnoza​_sektora​_rolno-spożywczego​_i​_obszarów​_wiejskich​_w​_Polsce​_przygotowana​_dla​_potrzeb​_opracowania.pdf 4.07MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_1​_Wspieranie​_godziwych​_dochodów.docx 0.65MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_1​_zarządzanie​_ryzykiem.pdf 0.34MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_2.pdf 0.94MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_3.pdf 1.25MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_4.pdf 0.69MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_5.pdf 0.66MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_6.pdf 2.47MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_7.pdf 1.42MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_8.pdf 8.14MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_9.pdf 1.80MB
Do pobrania:
załącznik​_4​_-​_Analiza​_SWOT​_dla​_Celu​_10 .pdf 0.74MB
Do pobrania:
załącznik​_5​_-​_Priorytetyzacja​_potrzeb​_Planu​_Strategicznego​_dla​_WPR.pdf 1.32MB
Do pobrania:
załącznik​_6​_-​_Normy​_GAEC​_określone​_na​_poziomie​_krajowym​_w​_ramach​_warunkowości.pdf 0.48MB
Do pobrania:
załącznik​_7​_-​_Opis​_pomocy​_technicznej​_w​_tym​_sieci​_WPR.pdf 0.27MB
Do pobrania:
załącznik​_8​_-​_Koordynacja​_demarkacja​_i​_komplementarność.pdf 0.45MB
Do pobrania:
załącznik​_9​_-​_Pełny​_opis​_systemu​_wiedzy​_i​_innowacji​_AKIS​_w​_Polsce.pdf 1.39MB
{"register":{"columns":[]}}