W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-19.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-19.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,
 • Treści pochodzą z różnych źródeł,
 • Artykuły opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji; nie można zmienić ich struktury;
 • Zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Biały
 • E-mail: przetargi@wsse.bialystok.pl
 • Telefon: 85 740 85 61

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

​​​​​​​Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
 • Adres: ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok
 • E-mail: sekretariat@wsse.bialystok.pl
 • Telefon: 85 740 85 41

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kierunek obiektu: Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Legionowej. W odległości 100 m znajdują się przystanki autobusowe.

Wejście główne do budynku:

 • Posiada dwuetapowe szerokie schody, brak pochylni dla osób na wózkach inwalidzkich
 • Posiada szerokie drzwi.
 • Umieszczona jest informacja o lokalizacji domofonu dla osób niepełnosprawnych
 • Przy wejściu głównym zamontowany jest dzwonek

Wejście 1 do budynku od strony placu/parkingu:

 • Posiada jeden schodek,
 • Obok wejścia umieszczony słupek z domofonem dla osób niepełnosprawnych

Wejście 2 do budynku od strony placu/parkingu:

 • Posiada szerokie schody z zamontowaną jednostronną barierką brak pochylni dla osób na wózkach inwalidzkich

Wewnątrz budynku:

 • Znajdują się schody wyposażone w jednostronną poręcz brak pochylni dla osób na wózkach inwalidzkich
 • Brak windy,
 • Przy wejściu głównym, po lewej stronie znajduje się tablica informacyjna.
 • Portiernia znajduje się na parterze na wprost wejścia głównego. Pełni również funkcje punktu informacyjnego oraz biura podawczego.
 • Zachowana jest odpowiednia kolorystyka ciągów komunikacyjnych, zgodna z zasadą kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).
 • Wstęp z psem asystującym. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wyjścia ewakuacyjne dobrze oznaczone
{"register":{"columns":[]}}