W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja dla importerów nasion sezamu z Indii

23.10.2020

W dniu 23.10.2020 r. w Dzienniku Urzędowym UE Nr L 353 str. 4 zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 2020/1540 z dnia 22.10.2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1793 w odniesieniu do nasion Sesamum pochodzących z Indii – wejście w życie 3 – go dnia od publikacji.

ziarna sezamu

Rozporządzenie  wprowadza obowiązek kontroli bezpośrednich wszystkich przesyłek sezamu z Indii obejmujących pobieranie próbek w kierunku pozostałości pestycydów oraz tlenku etylenu z częstotliwością 50% przesyłek (załącznik 2 ww. rozporządzenia). Badanie sezamu z Indii w kierunku Salmonelli pozostaje bez zmian.

Każdej przesyłce sezamu musi towarzyszyć świadectwo zdrowia i wyniki badań w ww. zakresie.

Tlenek etylenu jest substancją zabronioną do stosowania w żywności w Unii Europejskiej. Jest to substancja o potencjalnym działaniu rakotwórczym. Nasiona sezamu mogą być wprowadzane do obrotu w UE tylko wtedy, gdy poziom tlenku etylenu nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu = 0,05 mg/kg - określonym w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005. Sezam zawierający tlenek etylenu na poziomie przekraczającym 0,05 mg/kg należy uznać za żywność niebezpieczną zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

Podmioty branży spożywczej, które importują, bądź wykorzystują w produkcji sezam z Indii powinny uwzględnić to zagrożenie w swoich systemach bezpieczeństwa żywności opartych na zasadach HACCP.