W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych osobowych

Poniższe dokumenty określają zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Administratorem danych osobowych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr n. med. Grzegorz Hudzik z siedzibą w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 39, tel: 32 351 23 15, e-mail: wsse.katowice@sanepid.gov.pl

Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach jest mgr Joanna Bajer, z siedzibą w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 39, tel: 32 351 23 15, e-mail: iod.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 39 jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) niezbędne do wykonania umowy/zlecenia;
d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Dane nie będą profilowane.
Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr telefonu 32 351 23 15 lub pisząc na adres: iod.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

{"register":{"columns":[]}}