W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wnioski dot. kwarantanny i wyników testów SARS CoV-2

SARS-CoV-2: Do kogo wysłać wniosek?


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym także tych dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2, zasadniczo właściwym organem jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Dlatego też:

wnioski dotyczące m.in:

  • przekazania wyniku badania w kierunku SARS-CoV-2
  • wydania zaświadczenia o odbytej kwarantannie
  • skrócenia kwarantanny

należy kierować bezpośrednio do:

Wniesienie podania w wyżej wymienionych sprawach do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej wydłuża czas ich załatwiania!!!

Uwaga!

  1. Każdy wniosek o wydanie zaświadczenia o odbytej kwarantannie, czy też wniosek o skrócenie kwarantanny „uruchamia” postępowanie administracyjne (art. 217 k.p.a.) tylko wtedy, gdy jest prawidłowo – w myśl art. 63 § 1 k.p.a. wniesiony, tj. pisemnie (opatrzony własnoręcznym podpisem, a nie skanem, wydrukiem podpisu), telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – ePUAP.
    Ważne: przepis nie przewiduje formy złożenia wniosku poprzez e-mail!
     
  2. Państwowa Inspekcja Sanitarna nie wydaje zaświadczeń o odbytej izolacji, na którą kieruje lekarz (izolacja ≠ kwarantanna).

 

{"register":{"columns":[]}}