W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

W Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich występuje potencjalne ryzyko ataku terrorystycznego w związku z niestabilną sytuacją w regionie (wojna w Jemenie). Miejscowe władze nie wprowadziły jednak podwyższonego stopnia zagrożenia terrorystycznego. Ewentualny alert terrorystyczny może się wiązać z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa. Możesz napotkać wzmożone kontrole, wojsko na ulicach, odprawy na lotniskach mogą się wydłużyć.

Organizacje terrorystyczne nieustannie grożą krajom Zatoki atakami na ich terytorium. Miejscami wysokiego ryzyka pozostają w szczególności osiedla mieszkaniowe, strefy wojskowe, instalacje energetyczne, środki transportu publicznego, a także restauracje, hotele, plaże, centra handlowe i meczety.

Zachowaj szczególną ostrożność w miejscach publicznych, śledź komunikaty władz porządkowych i bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń. Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) należą do krajów o najniższym w świecie wskaźniku przestępczości. Przestępczość pospolita jest zjawiskiem występującym rzadko.

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

 • paszport - TAK
 • paszport tymaczsowy - NIE
 • dowód osobisty - NIE

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Paszport powinien być ważny przez co najmniej 6 miesięcy licząc od daty wjazdu na teren Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Czy trzeba wyrobić wizę?

NIE – wizę otrzymasz w formie elektronicznej podczas przekraczania granicy. Wiza turystyczna jest ważna przez 90 dni. Osoby planujące pozostać dłużej powinny skontaktować się z lokalną jednostką urzędu imigracyjnego aby uzyskać informacje o wymaganych dokumentach w celu zarejestrowania dłuższego pobytu.

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Brak.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Osoby małoletnie podróżujące bez opieki rodziców powinny posiadać przy sobie notarialną zgodę na podróżowanie ze wskazaniem danych osób, opiekunów, które towarzyszą podczas podróży. Zgoda powinna być spisana przed notariuszem w języku angielskim lub arabskim. 

Zasady pobytu

Wiza turystyczna jest ważna przez 90 dni. Osoby planujące pozostać dłużej powinny skontaktować się z lokalną jednostką urzędu imigracyjnego, aby uzyskać informacje o wymaganych dokumentach w celu zarejestrowania dłuższego pobytu. 

Zdrowie

Poważne zabiegi medyczne, hospitalizacja i transport medyczny są kosztowne. Często realizacja usługi medycznej warunkowana jest wcześniejszym wniesieniem opłaty lub zaliczki w gotówce. Zaleca się zatem wykupienie ważnej w PZEA i możliwie pełnej polisy ubezpieczeniowej.

W razie choroby przed udaniem się do lekarza czy szpitala koniecznie skontaktuj się z ubezpieczycielem (bez względu na porę dnia) i skonsultuj z nim koszty i zakres leczenia, by potem nie spotkać się z odmową pokrycia kosztów.

Nie są wymagane jakiekolwiek szczepienia. Woda ze wszystkich wodow miejskich pochodzi z odsalanej i uzdatnianej do picia wody morskiej. Lepiej pić wodę przegotowaną lub mineralną. Ze względu na przypadki zachorowań wywołanych wirusem MERS-Cov, zalecamy, aby osoby, które powracają z krajów Półwyspu Arabskiego i u których wystąpiły objawy choroby układu oddechowego z gorączką i kaszlem, zgłaszały się do lekarza. Te osoby powinny poinformować lekarza o historii podróży na Półwysep Arabski i poprosić o badania w tym kierunku. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie WHO.

W Emiratach działa wiele gabinetów lekarskich oraz szpitali prywatnych. Opieka lekarska jest na dobrym poziomie. Koszt wizyty u lekarza ogólnego wynosi ok. 300 AED, u specjalisty, w tym u stomatologa, od 250 do 500 AED. Doba w szpitalu kosztuje ok. 1000-2500 AED. Opłata zależy od rodzaju badań. W tym kraju są one dość kosztowne.

Podstawowe lekarstwa są powszechnie dostępne bez recepty.

UWAGA!

Zalecamy szczególną ostrożność, jeśli przywozisz leki do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ilość lekarstw nie może przekroczyć trzymiesięcznego zapasu. Wszystkie leki muszą znajdować się w oryginalnym opakowaniu i nie mogą być przeterminowane. Niektóre leki, które w Polsce znajdują się w powszechnym użyciu, mogą znajdować się na liście leków objętych ścisłą kontrolą lub zakazanych w tym kraju. Możesz zostać zatrzymany do postępowania wyjaśniającego. Jeśli przywozisz leki o działaniu narkotycznym, psychotropowym, CDA i CDB, możesz mieć je jedynie na potrzeby 30-dniowego zażywania. Musisz mieć oryginalną receptę lekarską i orzeczenie lekarskie, przetłumaczone na język angielski lub arabski. Kontrola celna może zażądać okazania tych dokumentów przy wjeździe. Władze ZEA zalecają, aby o zgodę na przywóz leków występować online.

Listę leków objętych restrykcjami (ANNEX TO TRAVELLERS GUIDELINES 08-04-2019), wymagania władz ZEA (Travellers Guideline) oraz e-formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie emirackiego ministerstwa zdrowia.

Jeśli masz dodatkowe pytania, kontaktuj się bezpośrednio z emirackim ministerstwem zdrowia: info@moh.gov.ae lub +971 800 111 11.

Podróżowanie po kraju

Turyści przekraczający granicę pomiędzy emiratem Dubaju a Emiratem Abu Zabi muszą się stosować do wytycznych obowiązujących turystów lecących bezpośrednio do Abu Zabi dotyczących kolejnych testów i/lub kwarantanny. W emiracie Abu Zabi wstęp do większości miejsc publicznych będzie możliwy wyłącznie dla osób posiadających zielonym statusem w aplikacji Alhosn.

Informacje dla kierowców

Podczas pobytu do 30 dni potrzebujesz międzynarodowego prawa jazdy. Możesz wówczas prowadzić samochód wypożyczony. Niezbędna jest karta kredytowa, która zabezpieczy transakcję. Samochodu prywatnego lub służbowego prowadzić jednak nie wolno. Jeśli otrzymasz wizę pobytową, możesz wystąpić o wydanie lokalnego prawa jazdy. Nie musisz zdawać dodatkowego egzaminu. Prawo jazdy wystawia departament zezwoleń policji drogowej każdego z emiratów. Potrzebne jest zalegalizowane tłumaczenie polskiego prawa jazdy.

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nawet w najmniejszych ilościach, jest niezgodne z prawem. W razie wypadku czy kolizji drogowej ubezpieczenie traci ważność, jeśli kierowca był nietrzeźwy.

Używanie obraźliwych gestów i wypowiedzi grozi mandatem, karą więzienia, a nawet deportacją.

W razie wypadku samochodowego przestrzegaj regulacji prawnych obowiązujących w danym emiracie. W Abu Zabi, jeśli nikt w kolizji nie ucierpiał, a zniszczenie samochodu jest niewielkie, kierowcy muszą przejechać na pobocze i umożliwić ruch samochodowy. W razie poważniejszych wypadków pozostaw samochód w miejscu zdarzenia. W Dubaju należy przesunąć pojazdy jedynie wtedy, gdy utrudniają ruch samochodowy na ulicy. W pozostałych emiratach można przesunąć samochody na pobocze, jeśli kolizja jest niewielka, a obie strony zgadzają się co do tego, kto jest winny zdarzenia. Jeśli odjedziesz z miejsca wypadku przed przyjazdem policji, grozi Ci kara.

W każdym przypadku wezwij policję.

Zjednoczone Emiraty Arabskie mają jeden z najlepiej rozwiniętych w regionie system radarowy (kamery). Wszelkie wykroczenia drogowe podlegają wysokim karom. Jeśli turysta nie zapłaci kary, może mieć trudności z opuszczeniem kraju.

Cło

Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu pieniędzy. Jeśli przywozisz kwotę przekraczającą 40 tys. AED lub równowartość tej sumy w walutach obcych lub czekach podróżnych, musisz wypełnić stosowną deklarację. Osoby w wieku do lat 18 nie mogą przywieźć kwoty większej niż 40 tys. AED lub jej równowartości w walutach obcych lub czekach podróżnych.

Zjednoczone Emiraty Arabskie nie tolerują wykroczeń w jakikolwiek sposób związanych z substancjami narkotycznymi, niezależnie, czy są to leki zakazane czy też narkotyki do celów rekreacyjnych. Niektóre produkty ziołowe lub naturalne, które są legalne w innych krajach, w ZEA są zakazane. Są to:

 • tytoń,
 • mak,
 • opium (również w proszku),
 • liście betelu (pieprzu żuwnego).

Kary za sprzedaż, przemyt, transport i posiadanie narkotyków, a także ich obecność we krwi są bardzo surowe.

Do ZEA nie można wwozić:

 • materiałów zawierających treści obsceniczne i godzących w obyczajowość muzułmańską,
 • nagrań zawierających treści sprzeczne z obyczajowością lub nakazami islamu,
 • narkotyków i środków odurzających (pod groźbą kary wieloletniego więzienia nawet za najmniejszą ilość),
 • towarów pochodzenia izraelskiego, posiadających izraelskie logotypy lub znaki firmowe,
 • gier hazardowych,
 • nadajników radiowych, sprzętu do samoobrony, noży i mieczy,
 • broni, amunicji i sprzętu wojskowego (należy mieć zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich),
 • sztucznych ogni i materiałów wybuchowych,
 • innych towarów, których import do Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest zabroniony przez lokalne przepisy celne lub wewnętrzne przepisy prawne,
 • leków psychotropowych (także najbardziej rozpowszechnionych leków uspokajających czy rozkurczowych) – bez posiadania oryginalnej recepty lekarskiej (najlepiej w języku angielskim lub arabskim).

Na przywóz niektórych leków można uzyskać zgodę online od emirackiego ministerstwa zdrowia. Sprawdź listę leków, które możesz przywieźć tylko z oryginalną receptą lekarską i orzeczeniem lekarskim. Dotyczy to leków o działaniu narkotycznym, psychotropowym, CDA i CDB oraz procedur związanych z przywozem leków. Więcej na stronie.

Urząd celny Emiratu Abu Zabi zezwala na wwóz napojów alkoholowych w ilości, która nie przekracza 4 litrów oraz piwa w ilości 24 puszek napoju o pojemności 355 ml. W pozostałych emiratach dozwolony jest wwóz napojów alkoholowych w ilości, która nie przekracza 4 litrów oraz piwa w ilości 48 puszek napoju o pojemności 355 ml. Wyjątkiem jest Emirat Szardża, w którym posiadanie alkoholu jest nielegalne i ścigane z urzędu. Alkoholu nie wolno także przewozić w samochodach w podróży przez Emirat Szardża.

Przepisy prawne

Zjednoczone Emiraty Arabskie to kraj muzułmański. Źródłem prawa jest szariat (prawo religijne).

Utrzymywanie seksualnych stosunków pozamałżeńskich jest nielegalne i zagrożone karą pozbawienia wolności.

Przepisy te stosowane są również wobec ofiar gwałtu. Kobieta musi liczyć się z tym, że ze względu na specyfikę prawa lokalnego postępowanie może być prowadzone w sposób różniący się od standardu europejskiego. Może zostać oskarżona o utrzymywanie stosunków pozamałżeńskich, zwłaszcza jeśli w jej krwi znajdował się alkohol lub sprawca był znany ofierze. Zgodnie z lokalnym prawem ofiara musi uwodnić, że rzeczywiście doszło do ataku i że nie wyraziła ona zgody na stosunek seksualny. Dla przykładu, w 2013 r. obywatelka Norwegii, która zgłosiła gwałt na policję, została skazana za utrzymywanie seksualnych stosunków pozamałżeńskich i nielegalną konsumpcję alkoholu.

Karane jest ponadto świadczenie usług seksualnych, zachęcanie i podżeganie do wykonywania takich usług oraz stręczycielstwo. Karze podlega także produkcja, sprowadzanie i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych.

W przypadku ciąży pozamałżeńskiej oboje rodzice mogą zostać aresztowani i/lub deportowani. Lekarz może żądać okazania aktu małżeństwa podczas wykonywania badań. Niezamężna kobieta, która urodzi dziecko w ZEA może mieć trudności z zarejestrowaniem urodzenia w emirackim urzędzie. Służby mogą ją zatrzymać do wyjaśnienia, aresztować lub deportować. Aby otrzymać akt urodzenia dziecka, należy przedstawić akt małżeństwa. Na jego podstawie władze mogą sprawdzić, czy poczęcie nastąpiło w czasie trwania zawiązku małżeńskiego.

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karą grzywny, deportacji, pozbawienia wolności oraz - w skrajnych przypadkach - karą śmierci.

Za posiadanie i zażywanie narkotyków oraz handel nimi grozi wieloletnie więzienie lub kara śmierci. Za środek halucynogenny uważany jest również mak. Na liście substancji zakazanych przy wwozie do ZEA znajdują się niektóre leki, których posiadanie i spożywanie jest legalne w innych krajach. W razie wątpliwości sugerujemy kontakt z Ambasadą ZEA w Warszawie.

Nie wolno wwozić przedmiotów mających wartość zabytkową, tj. wszystkich artefaktów archeologicznych, a także korali, muszli itp. Grożą za to kary.

Na zakup, konsumpcję oraz przewóz alkoholu potrzebujesz specjalnego zezwolenia. Napoje alkoholowe sprzedają nieliczne, wydzielone sklepy monopolowe. Spożywanie alkoholu przez niemuzułmanów dozwolone jest w wybranych hotelach i klubach. Picie alkoholu w miejscach publicznych (z wyjątkiem wymienionych), a tym bardziej przebywanie w takich miejscach w stanie nietrzeźwym, zagrożone jest karą aresztu, grzywny, a czasem deportacji. W niektórych emiratach (np. w Szardży) sprzedaż i podawanie alkoholu są w ogóle zakazane. Jeśli policja stwierdzi, że osoba uczestnicząca np. w wypadku samochodowym piła alkohol, najczęściej kończy się to dla tej osoby odpowiedzialnością prawną, finansową i karną.

W okresie ramadanu od wschodu do zachodu słońca nie wolno niczego jeść ani pić, a także palić tytoniu w miejscach publicznych. W tym czasie zamknięte są wszystkie lokale gastronomiczne.

Informacje, komentarze i opinie, które zamieścisz na portalach społecznościowych, gdy przebywasz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podlegają lokalnym przepisom prawa karnego. Jeśli publikujesz obraźliwe posty, komentarze godzące w państwowe władze, firmy, obywateli tego kraju, może to prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji (m.in. wysokie kary pieniężne, z deportacją włącznie). Brak szacunku czy krytyczne wypowiedzi pod adresem rodzin panujących i systemu politycznego są zabronione.

Nie wolno wspierać organizacji i akcji charytatywnych, które nie są zarejestrowane przez władze ZEA. Grożą za to surowe kary.

Przeklinanie i używanie obraźliwych gestów (również przez Internet) jest uważane za nieprzyzwoite. Można zostać za to aresztowanym, a nawet deportowanym. Zachowaj szczególną ostrożność w kontaktach z policją i innymi urzędnikami.

Częstą praktyką wśród lokalnych pracodawców jest przetrzymywanie paszportów swoich pracowników. Jest to jednak niezgodne z lokalnym prawem pracy i podlega karze.

Przestępstwa finansowe, takie jak defraudacja, czek bez pokrycia, nieopłacenie rachunków (również hotelowych), mogą skończyć się zatrzymaniem przez policję i nałożeniem grzywny. Policja może zamrozić konta bankowe i środki pieniężne należące sprawców takich przestępstw.

Kaucja z reguły nie przysługuje obcokrajowcom, którzy zostali aresztowani za przestępstwa finansowe. Takie osoby nie zostaną zwolnione z aresztu, dopóki nie spłacą długu. Jeżeli dodatkowo został zasądzony wyrok, obcokrajowiec będzie musiał pozostać w więzieniu po spłacie zadłużenia. W przypadku zatrzymania przez policję należy żądać niezwłocznego powiadomienia ambasady, do czego każdy zatrzymany cudzoziemiec ma ustawowe prawo. Władze ZEA nie informują placówek dyplomatycznych o zatrzymaniu cudzoziemca.

Praca

Aby podjąć jakąkolwiek pracę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, trzeba uzyskać wizę. Od tej reguły są cztery wyjątki dotyczące:

 • przedsiębiorców, którzy podróżują, aby prowadzić rozmowy biznesowe i nie są zatrudnieni w ZEA,
 • sportowców i artystów, którzy działają doraźnie,
 • dziennikarzy wysłanych przez media działające w ich kraju zamieszkania,
 • praktykantów odbywających praktyki wewnątrz tej samej firmy.

Jeśli przyjeżdżasz w innym celu niż wymienione, stroną odpowiedzialną za uzyskanie dla Ciebie wizy w urzędzie imigracyjnym właściwym dla emiratu jest:

 • pracodawca,
 • oferent,
 • zapraszający,
 • zleceniobiorca itp.

Emiracki pracodawca będzie wymagał dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz aktów stanu cywilnego. Przypominamy, że te dokumenty muszą być legalizowane w Polsce (szczegóły na stronie MSZ. Nie ma możliwości legalizacji dokumentów wydanych przez polskie urzędy czy instytucje w polskiej placówce dyplomatycznej.

Uwaga! Od 1 kwietnia 2018 władze ZEA zawiesiły do odwołania konieczność okazania zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego przez cudzoziemców, którzy starają się o wizę w celu wykonywania pracy na terytorium Emiratów. Informacje o zaświadczeniu KRK znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeśli podejmujesz zatrudnienie, a w niektórych Emiratach również, gdy kupujesz mieszkanie, otrzymujesz wizę ważną przez kilka lat. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PZEA lub uzyskasz w Ambasadzie ZEA w Warszawie.

Jeśli zakończysz pracę i wyjeżdżasz z ZEA, anuluj pozwolenie na pobyt (tzw. wizę rezydencką). W przeciwnym wypadku władze mogą Cię wpisać na listę uciekinierów. Grozi za to zatrzymanie, jeśli w przyszłości wrócisz do ZEA albo będziesz podróżować w tranzycie. Jeśli cudzoziemiec nie zapłaci długów lub nie wyjaśni spraw sądowych, również może w przyszłości zostać zatrzymany.

Obyczaje

Wyznawcy innych religii nie mogą wchodzić do meczetów podczas modlitw; także w innym czasie nie jest to zalecane.

Szczególnie ważne jest, by podczas pobytu w tym kraju uszanować sposób życia jego mieszkańców oraz wartości przez nich wyznawane. Trzeba zwrócić uwagę między innymi na ubiór, w jakim pokazujemy się na ulicy. W takich metropoliach jak Dubaj czy Abu Zabi akceptowane są stroje takie same jak w Europie. Poza obiektami turystycznymi radzimy, aby nie nosić krótkich spódnic, szortów i strojów plażowych. Jako niewłaściwe jest również traktowane noszenie krótkich spodni przez mężczyzn.

Publiczne okazywanie uczuć jest niemile widziane. Może za to również grozić kara pozbawienia wolności.

Bądź ostrożny, gdy spożywasz alkohol – patrz PRZEPISY PRAWNE. W okresie ramadanu nie wolno jeść, palić papierosów oraz spożywać napojów w miejscach publicznych od wschodu do zachodu słońca.

Nie wolno fotografować obiektów rządowych (np. posterunków wojskowych, rezydencji dostojników państwowych), a także obiektów infrastruktury (np. mostów i portów).

Przydatne informacje

Oficjalnie dniami wolnymi od pracy są piątek i sobota. W praktyce dotyczy to przede wszystkim sektora publicznego, gdyż sektor prywatny pracuje 6 dni w tygodniu, a częściowo nawet w piątek. W okresie miesiąca postu ramadan urzędy pracują w niepełnym wymiarze.

Klimat może być uciążliwy dla obcokrajowców. W lecie temperatura często osiąga ponad 40 st. C. Najdogodniejszymi porami do odwiedzenia Emiratów Arabskich są wiosna, jesień i zima.

Język arabski jest językiem urzędowym, język angielski pozostaje w powszechnym użyciu. W urzędach, na policji, aresztach, sądach i innych instytucjach państwowych pracownicy najczęściej porozumiewają się jedynie po arabsku. Kiedy nie możesz się porozumieć, proś o wezwanie tłumacza. Władze ZEA nie dysponują tłumaczami posługującymi się językiem polskim i zaproponują pomoc tłumacza na język angielski.

Cudzoziemcy mogą się poruszać po kraju bez ograniczeń z wyjątkiem:

 • stref wojskowych,
 • rejonów wydobycia ropy naftowej i gazu oraz wydobycia rud,
 • rejonów zakładów energetycznych i przepompowni wody.

Kobiety podróżujące samotnie powinny być ostrożne, korzystać z renomowanych firm taksówkarskich, szczególnie w nocy. Uważaj na ryzyko wsypania do napoju proszków odurzających. Nie przyjmuj napojów od osób obcych, nie pozostawiaj napoju bez nadzoru (np. wyjście do toalety i pozostawienie drinka).

Wszelkie akcje charytatywne w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (lub podczas tranzytu) są ściśle regulowane przez lokalne prawodawstwo. Dotyczy to również tych prowadzonych w Internecie i w mediach społecznościowych. Jeśli złamiesz to prawo, mogą Cię spotkać sankcje karne, w tym wysokie grzywny i/lub więzienie.

Jeśli firma nie dotrzyma warunków umowy o świadczenie usług turystycznych, skontaktuj się bezpośrednio z usługodawcą. Jeśli nie możesz wyegzekwować warunków umowy, złóż reklamację do organizatora. Ambasada nie może wpływać na decyzje władz portów lotniczych ani zmieniać rezerwacji hotelowych czy też wywierać nacisków na prywatne biura podróży.

Szczegółowe informacje o reklamacjach publikuje Federacja Konsumentów na swojej stronie.

Lokalne nr alarmowe to 999 (policja), 997 (straż pożarna) i 998 (pogotowie).

Jeśli planujesz podróż do ZEA, zapoznaj się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}