W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dokumenty

Aby zarejestrować się na wizytę do lekarza specjalisty pacjent może zgłosić się do rejestracji:

 • osobiście,
 • telefonicznie,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej.

Wymagane dokumenty:

 • skierowanie do poradni specjalistycznej lub kod e-skierowania,
 • dowód osobisty,
 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń  (ZUS RMUA, zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowana legitymacja ZUS, odcinek renty lub emerytury, aktualne zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku osób bezrobotnych lub inny dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne).

Skierowanie nie jest wymagane do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych:

 • psychiatry
 • onkologa
 • wenerologa
 • dentysty
 • ginekologa i położnika

BEZ SKIEROWANIA ZE ŚWIADCZEŃ W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH korzystają (art. 57 ustawy*):

 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (obowiązuje od 01.01.2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych (obowiązuje od 31.08.2017)
 • w zakresie leczenia uzależnień: osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia oraz osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące, oraz osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną (obowiązuje od 14.10.2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (obowiązuje od 01.07.2018)
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (obowiązuje od 01.07.2018)
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (obowiązuje od 30.10.2018

Materiały

Oświadczenie osoby bliskiej
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_osoby​_bliskiej​_Zmiana​_B​_z​_dnia​_15062021.doc 0.08MB
Upoważnienie do dokumentacji medycznej
Załącznik​_nr​_2​_Upoważnienie​_do​_dokumentacji​_medycznej​_Zmiana​_B​_z​_dnia​_15062021.doc 0.07MB
Upoważnienie do jednoraz odbioru dok med
Załącznik​_nr​_3​_Upoważnienie​_do​_jednoraz​_odbioru​_dok​_med​_Zmiana​_B​_z​_dnia​_15062021.doc 0.07MB
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Załącznik​_nr​_1​_Wniosek​_o​_udostępnienie​_dokumentacji​_medycznej​_Zmiana​_B​_z​_dnia​_15062021.doc 0.09MB
Deklaracja położna
deklaracja​_położna.pdf 1.30MB
Deklaracja pielęgniarka
deklaracja​_pielęgniarka.pdf 1.27MB
Deklaracja lekarz
deklaracja​_lekarz.pdf 1.36MB
{"register":{"columns":[]}}