W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą piony obejmujące komórki organizacyjne Szpitala podległe:

 • Dyrektorowi;

 • Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych;

 • Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych i Naukowych;

 • Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Administracji;

 • Zastępcy Dyrektora ds. Teleinformatycznych i Inżynierii Medycznej.

1. Strukturę organizacyjną Szpitala stanowią:

 • Zakłady lecznicze:

 • „Centralny Szpital Kliniczny” – w którym jest realizowana działalność lecznicza
  w rodzaju stacjonarnych i całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych, w skład, którego wchodzą wszystkie komórki szpitalne (kliniki, oddziały, pododdziały, działy, zespoły, bloki operacyjne) z siedzibą w Warszawie, oraz pracownie z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 

 • „Przychodnie specjalistyczne” – w których jest realizowana działalność lecznicza
  w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w skład których wchodzą wszystkie komórki ambulatoryjne (poradnie i gabinety) z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, 

 • Komórki: kliniczne, naukowe, techniczne, administracyjne i gospodarcze. 

W skład pionu podległego Dyrektorowi wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:
 • Dział Zasobów Ludzkich

  • Sekcja Kadr

  • Sekcja Płac

 • Rada Ordynatorów

 • Sekcja Obsługi Zarządu i Rady Społecznej

 • Kancelaria Ogólna

 • Zespół Radców Prawnych

 • Dział Audytu Wewnętrznego

 • Stanowisko ds. Obronnych

 • Zespół ds. BHP

 • Stanowisko ds. Ppoż.

 • Stanowisko Pełnomcnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • Pełnomocnicy wg Zarządzeń

 • Zespół Duszpasterski

 • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

 • Inspektor Ochrony Danych

 • DN-17 Pełnomocnik Dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa

W skład pionu podległego Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska :
 • Lekarz Naczelny

 • Naczelna Pielęgniarka

 • Dział Epidemiologii

 • Centralna Sterylizacja 

 • Apteka Szpitalna 

 • Farmakolog Kliniczny

 • Dział Transportu

 • Kliniki i Oddziały

 • Polikliniki

 • Przychodnie/Poradnie

 • Zakłady

 • Centra

W skład pionu podległego Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Administracji  wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 • Główny Księgowy

 • I Zastępca Głównego Księgowego - Kierownik

 • Dział Księgowości i Sprawozdawczości

 • Sekcja Rozliczania Projektów

 • Sekcja Windykacji

 • Sekcja Planowania

 • Sekcja Socjalna

 • II Zastępca Głównego Księgowego - Kierownik

 • Sekcja Kosztów

 • Dział Rozliczeń.

 • Dział Analiz

 • Dział Marketingu i CSR

 • Sekcja Sprzedaży

 • Dział Statystyki Medycznej

 • Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

 • Dział Zaopatrzenia Medycznego

 • Sekcja Żywienia

 • Sekcja Zaopatrzenia Tekstylnego

 • Dział Gospodarczy

 • Dział Nadzoru

 • Sekcja Inwentaryzacji Ciągłej

 • Sekcja Obsługi Środków Trwałych i Wyposażenia

 • Archiwum

W skład pionu Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych i Naukowych wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska:
 • Dział badań Klinicznych i Współpracy Międzynarodowej 

  • 1.1.Sekcja ds. Badań Naukowych

  • 1.2.Sekcja ds. Publikacji Naukowych i Wydawnictw

  • 1.3.Sekcja Organizacji Szkoleń

  • 1.4.Sekcja Programów Zdrowotnych

 • Dział Zarządzania Jakością 

 • Dział Obsługi Pacjenta 

  • 3.1.Sekcja Komunikacji Wewnętrznej, Mediów Społecznościowych i PR

  • 3.2.Telefoniczna Obsługa Pacjenta - Call Center

  • 3.3.Rejestracja Pacjentów i Sekretariaty Medyczne

 

W skład pionu Zastępcy Dyrektora ds. Teleinformatycznych i Inżynierii Medycznej  wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska: 
 • Dział Teleinformatyki 

  • 3.1.Dział Informatyki

  • 3.2.Dział Telekomunikacji 

 • Centrum Projektów E-Zdrowie 

  • 2.1.Dział Przygotowania Projektów

  • 2.2.Dział Realizacji Projektów

  • 2.3.Dział Wsparcia Projektów

 • Dział Inżynierii Medycznej 

  • 3.1.Sekcja Napraw i Konserwacji oraz Gazów

 • Dział Zamówień Publicznych