W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zeszyty Naukowe

Logo niebiesko-czerwone zeszytów naukowych

Zeszyty Naukowe CSK MSWiA

Zeszyty Naukowe CSK MSWiA to recenzowane czasopismo naukowe, wydawane w wersji elektronicz-nej przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA. Czasopismo ma na celu, między innymi prezentowanie doświadczeń badawczych i klinicznych szpitala, jednak przyjmuje ono artykuły pochodzące ze wszyst-kich ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych. Zeszyty Naukowe CSK MSWiA publikują prace oryginalne, przeglądowe, artykuły redakcyjne, komentarze, krótkie doniesienia, opisy przypadków i li-sty do redakcji a także artykuły specjalne i dokumenty uzgodnieniowe/rekomendacje kliniczne, stano-wiące podstawę do praktykowania medycyny opartej na dowodach naukowych. Prace publikowane są w trzech głównych kategoriach: 1) praktyka kliniczna, 2) nauki o zdrowiu oraz 3) prawo i ekonomika zdrowia. Czasopismo zapewnia autorom szybki czas od zgłoszenia publikacji do pierwszej decyzji, krótki czas recenzowania oraz szybką publikację prac w przypadku ich akceptacji.

 

Zespół redakcyjny:

Redaktor Naczelny:

Waldemar Wierzba

Z-ca Redaktora Naczelnego:

Piotr Szymański

 

Redaktorzy Działów:

Praktyka Kliniczna - Robert Gil

Nauki o Zdrowiu - Andrzej Śliwczyński

Prawo i Ekonomika Zdrowia - Krzysztof Kozłowski

 

Sekretarz Redakcji

Tomasz Pawłowski

Z-ca Sekretarza Redakcji

Emilia Abramowicz

{"register":{"columns":[]}}