W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zasady wjazdu do Danii w związku z zagrożeniem COVID-19

12.11.2021

Aktualna informacja nt. zasad wjazdu do Danii w związku z zagrożeniem COVID-19

Informacje dot. COVID-19
  1. Osoby podróżujące do Danii z: UE i Strefy Schengen, a także z pozostałych krajów wymienionych pod linkiem: https://en.coronasmitte.dk/travel-rules/covidtravelrules (zakładki: if you are previously infected  oraz if you are fully vaccinated), które:
  • zostały w pełni zaszczepione (co potwierdzą certyfikatem zaszczepienia szczepionką dopuszczoną do obrotu przez Europejską Agencję Leków lub duńskie władze, przyjętą nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 12 miesięcy przed wjazdem) ALBO
  • były wcześniej zakażone (co potwierdzą pozytywnym wynikiem testu PCR wykonanym nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 12 miesięcy przed wjazdem)

mogą podróżować do Danii bez konieczności wykonania testu i samoizolacji.

 

  1. Osoby podróżujące do Danii z: UE i Strefy Schengen, a także z pozostałych krajów wymienionych pod linkiem: https://en.coronasmitte.dk/travel-rules/covidtravelrules (zakładka: If you are not vaccinated or previously infected) które nie są zaszczepione albo które nie były wcześniej zakażone


muszą okazać negatywny test wykonany przed wjazdem do Danii (test PCR wykonany maksymalnie 72 godz. przed wjazdem lub test antygenowy wykonany maksymalnie 48 godz. przed wjazdem) albo wykonać test w ciągu 24 godzin po wjeździe do Danii.

 

Kategorie wszystkich krajów znajdują się pod linkiemhttps://en.coronasmitte.dk/travel-rules/categorization-of-countries  

Pod linkiem https://en.coronasmitte.dk/travel-rules/covidtravelrules znajduje się przewodnik wyświetlający zasady wjazdu do Danii po udzieleniu odpowiedzi na konkretne pytania.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Dzieci i młodzież

Dzieci poniżej 16 roku życia (tj. do 15 roku życia włącznie) są zwolnione z obowiązku poddania się testowi i samoizolacji po przybyciu do Danii. Jednakże również one mogą wykonać test i poddać się samoizolacji jeśli uznają to za wskazane.

Dzieci i młodzież w wieku 16-17 lat podróżujące z rodzicem, który jest w pełni zaszczepiony lub był wcześniej zarażony, są zwolnione z wymagań dotyczących testów i samoizolacji. Towarzyszący rodzic musi spełniać wymagania określone dla osób, które są w pełni zaszczepione lub były wcześniej zakażone COVID-19.

Młodzież i dzieci w wieku 16-17 lat są zwolnione z wykonywania testu po przyjeździe do Danii, jeśli podróżują z innych krajów UE lub strefy Schengen, a ich rodzic może okazać ujemny test antygenowy wykonany w ciągu 48 godzin przed przyjazdem lub negatywny wynik testu PCR w ciągu 72 godzin przed przyjazdem.

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią podróżujące do Danii ze swoim małżonkiem lub partnerem, który jest w pełni zaszczepiony lub był wcześniej zakażony, nie podlegają wymogowi samoizolowania się po przyjeździe, ale muszą wykonać test po przyjeździe.

Regiony przygraniczne

Wymóg samoizolacji nie dotyczy wjeżdżających do Danii z krajów UE lub Schengen; to samo dotyczy również regionów przygranicznych. Osoby mieszkające na stałe w regionie przygranicznym, nie muszą wykonać testu w ciągu 24 godzin od wjazdu do Danii. Jednakże wymagane jest wykonanie testu po wjeździe do Danii, gdy wjazd następuje z kraju albo regionu (z wyjątkiem tranzytu) uznanego za zagrożony w ciągu 10 dni przed datą wjazdu.

Wyspy Owcze i Grenlandia

Osoby podróżujące do Danii z Grenlandii i Wysp Owczych nie podlegają obowiązkowi wykonania testu ani samoizolacji po wjeździe do Danii.

Osoby wjeżdżające do Danii w celu przewozu towarów

Osoby wjeżdżające do Danii w celu przewozu towarów lub po przewozie ładunku za granicą są zwolnione z testu i wymogu samoizolacji. Dotyczy to przewozu towarów zarówno na koszt własny, jak i cudzy. Rodzaj przewożonego ładunku nie ma w tym kontekście znaczenia.

W przypadku pozytywnego wyniku testu

Osoby, które po wjeździe uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19, muszą poddać się samoizolacji, nawet jeśli należą do jednej z grup osób, które w innym przypadku byłyby z niej zwolnione. Zakazane jest przerwanie samoizolacji w przypadku pozytywnego wyniku testu, nawet z tzw. uzasadnionego powodu. Jednakże samoizolacja może być tymczasowo przerwana w celu leczenia w systemie opieki zdrowotnej, w tym w celu poddania się badaniom.

Paszport covidowy

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji w piątek, 12 listopada wprowadzony został paszport covidowy.  Wymóg okazania paszportu dotyczy dostępu do następujących miejsc:

  • Kluby nocne i dyskoteki
  • Imprezowe autobusy serwujące alkohol
  • Restauracje wewnątrz, kawiarnie itp. (nie dotyczy jedzenia na wynos)
  • Imprezy/miejsca zgromadzeń w pomieszczeniach, chyba że organizator może zapewnić, że uczestniczy w nich nie więcej niż 200 osób, oraz imprezy/miejsca zgromadzeń na świeżym powietrzu, chyba że organizator może zapewnić, że nie weźmie w nich udziału więcej niż 2000 osób. Wydarzenia te obejmują koncerty, imprezy sportowe, wydarzenia kulturalne, muzea i parki rozrywki w pomieszczeniach/na zewnątrz itp.
  • Odwiedziny w miejscach pomocy społecznej, domach opieki i szpitalach (chyba że dotyczą bliskim krewnym itp.).

Przewidziane jest szereg wyjątków od wymagań dotyczących paszportu covidowego, dotyczących m.in. uczestników zgromadzeń politycznych, akcji wyborczych itp. Będą one aktualizowane na coronasmitte.dk.

Ważny paszport covidowy dokumentuje, że osoba została zaszczepiona lub była zakażona w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub uzyskała negatywny wynik testu na COVID-19 wykonany w ciągu ostatnich 96 godzin (PCR) lub 72 godzin (szybki test antygenowy).

Jak udowodnić wykonanie testu PCR?

Osoby posiadające numer CPR (duński numer ubezpieczenia społecznego) lub administracyjny numer CPR mogą pobrać i wydrukować wyniki swoich badań z sundhed.dk lub z aplikacji Coronapas.

Osoby bez numeru CPR i NemID, które muszą udokumentować, że wykonały test PCR w Danii, mogą skorzystać ze strony internetowej Covidresults.dk.

Profil na Covidresults.dk należy skonfigurować przed wykonaniem testu. Następnie należy zgłosić się na wykonanie testu w jednej z mobilnych lub stałych stacji testowych, gdzie przedstawia się unikalny kod „Identyfikator cudzoziemca” przypisany danej osobie w jej profilu na Covidresults.dk. Na badanie można zgłosić się bez umówienia wizyty.

Po wykonaniu powyższego można zalogować się do serwisu i przeglądać wyniki badań oraz wydrukować lub pobrać dokumentację z badań.

Grzywny, egzekucja itp.

Naruszenie wymogu testowania lub samoizolacji podlega karze grzywny. Oznacza to, że można zostać ukaranym grzywną, jeśli naruszony zostanie obowiązek poddania się badaniu po wjeździe do Danii.

Kara grzywny grozi również za naruszenie wymogu samoizolacji. Jeśli osoba przyjeżdżająca do Danii nie podda się samoizolacji bez zbędnej zwłoki w miejscu samoizolacji przez 10 dni i jeśli nie pozostanie w miejscu samoizolacji do czasu zakończenia 10-dniowego okresu.

Grzywna jest zwykle wymierzana w wysokości 3500 DKK za pierwsze wykroczenie, a kara może zostać podwyższona w przypadku powtarzających się wykroczeń.

Zasłanianie twarzy

Na lotnisku w Danii istnieje obowiązek noszenia maski lub przyłbicy. Zaleca się noszenie maski lub przyłbicy w ośrodkach testowych lub podczas wizyty w szpitalu. Noszenie maski jest obowiązkowe w sklepach, w centrach handlowych oraz w transporcie publicznym.

Transport publiczny

Wymóg noszenia maseczki lub przyłbicy obowiązuje podczas podróży środkami transportu publicznego: w pociągach, autobusach, taksówkach, na statkach i promach.

Restauracje, kawiarnie i bary

W restauracjach, kawiarniach i barach wewnętrznych (gastronomia wewnętrzna) należy przedstawić certyfikat COVID lub podobny. Noszenie maski nie jest wymagane.

Zakupy

Noszenie maski jest obowiązkowe w sklepach oraz w centrach handlowych.

Muzea, teatry i wydarzenia kulturalne

Osoby odwiedzające muzea, parki rozrywki, teatry, kina, sale koncertowe, ogrody zoologiczne, stadiony sportowe i inne obiekty, gdzie odbywają się zawody, pływalnie, parki wodne oraz oceanaria, muszą okazać certyfikat szczepienia, jeżeli w wydarzeniu bierze powyżej 100 osób (lub powyżej 1000 osób, jeżeli wydarzenie ma miejsce na zewnątrz). 

Dyskoteki i kluby nocne

W dyskotekach i klubach nocnych oraz w autobusach imprezowych należy przedstawić certyfikat COVID lub podobny. Maski nie są wymagane.

Praca

Od 26.11.2021 publiczny pracodawca ma prawo wymagać okazania przez pracownika paszportu covidowego, a w szczególnych przypadkach badania, nawet jeśli pracownik jest zaszczepiony lub był wcześniej zakażony. W przypadku firm prywatnych, okazanie paszportu covidowego zależy od indywidualnej decyzji pracodawcy. 

{"register":{"columns":[]}}