W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rumunia

Bezpieczeństwo

Z uwagi wyraźny i utrzymujący się wzrost ilości zachorowań w ciągu ostatnich dni, MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży do Rumunii.

Nie występuje szczególne zagrożenie przestępczością, należy jednak zachować ostrożność w dużych miastach (okolice dworców kolejowych, placów targowych, w środkach komunikacji miejskiej), gdzie często dochodzi do kradzieży kieszonkowych dokonywanych także przez dzieci, oraz na obwodnicach aglomeracji, zwłaszcza w okolicach przejazdów kolejowych. Może dochodzić do kradzieży towarów przewożonych transportem samochodowym. Istotnym utrudnieniem w przypadku kontaktu z policją są kłopoty ze znalezieniem tłumaczy języka polskiego, niezbędnych do przeprowadzenia czynności dochodzeniowych.

W Rumunii nie wprowadzono stopnia zagrożenia terrorystycznego.

Rumunia leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na stronie poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Od 1 stycznia 2007 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać do Rumunii i przebywać w niej przez 90 dni, liczonych w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego wjazdu, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium tego kraju na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

  • zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą;
  • mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić w trakcie pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej państwa członkowskiego oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
  • przybyli do państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na swoje utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się.

Istnieje obowiązek meldunkowy. W przypadku noclegów w hotelach, pensjonatach itp. obowiązek ten przejmuje usługodawca, w innych sytuacjach obowiązek meldunkowy powstaje po 15-dniowym pobycie w danej miejscowości. Należy zgłosić się wtedy osobiście na najbliższy posterunek policji, posterunek Policji Granicznej lub do Głównego Inspektoratu ds. Imigracji (Inspectoratul General pentru Imigrări) w celu zarejestrowania pobytu w Rumunii.

Ubezpieczenie

Obowiązkowe jest ubezpieczenie komunikacyjne OC. Honorowane są polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych.

Zdrowie

W Rumunii utrzymuje się wysokie ryzyko epidemiczne związane z COVID-19. Zalecane jest utrzymanie dystansu społecznego, używanie maseczek, częste mycie rąk i stosownie innych standardowych zasad prewencyjnych wobec COVID-19.  

Sezonowo w Rumunii występują epidemie grypy. W sezonie wiosennym i jesiennym pojawiają się regionalna ogniska odry. Zachorowania występują najczęściej w południowo-zachodniej części kraju. Regularnie odnotowywane są zachorowania na gorączkę Zachodniego Nilu. Podczas szczególnie upalnych miesięcy letnich zdarzają się przypadki cholery i zapalenia opon mózgowych (głównie na południu kraju), dlatego latem zdecydowanie nie należy pić nieprzegotowanej wody. Szczepienia nie są wymagane.

Obywatele krajów EOG i posiadacze ważnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) korzystają z niezbędnej opieki zdrowotnej podczas pobytu czasowego w Rumunii. Wizyty u lekarzy są wówczas bezpłatne pod warunkiem podpisania przez lekarza umowy z Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych, o czym należy się upewnić przed skorzystaniem z porady. Usługi ambulatoryjne i większość lekarstw są częściowo odpłatne. Płatne są usługi stomatologiczne - z wyjątkiem przypadków nagłych. Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ. Karta EKUZ uprawnia do korzystania jedynie z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupione dodatkowe prywatne ubezpieczenie jest pomocne, gdy uprawiany jest sport, zwłaszcza tzw. sporty ekstremalne oraz kiedy konieczny jest transport medyczny do miejsca zamieszkania lub w razie zgonu i konieczności przewozu zwłok.

Więcej informacji dot. zagrożenia koronawirusem oraz aktualne zalecenia obowiązujące w Rumunii w zakresie problematyki epidemiologicznej znajdują się na stronie Krajowego Instytutu Zdrowia Publicznego Rumunii:  https://www.cnscbt.ro/index.php/situatia-la-nivel-global-actualizata-zilnic

 

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń. Stan techniczny rumuńskich szlaków tranzytowych jest niezły, choć mogą wystąpić lokalne utrudnienia spowodowane np. robotami drogowymi (informacje o utrudnieniach znajdują się na stronie http://www.cnadnr.ro/ w zakładce Situatia drumurilor nationale).

Podróżowanie po zmroku wiąże się z dużym ryzykiem. Po drogach, także tranzytowych, poruszają się nieoświetlone furmanki, rowerzyści, na pasach ruchu parkowane są nieoświetlone pojazdy.

Na terenach wiejskich drogami na pastwiska przemieszczają się zwierzęta, często samopas. W razie awarii lub uszkodzenia samochodu trzeba się liczyć ze znacznymi trudnościami w uzyskaniu wyspecjalizowanej/dobrej jakości pomocy technicznej (brak części zamiennych, wysokie ceny usług nie idące w parze z ich jakością). Boczne drogi są często w złym stanie i źle oznakowane.

Góry w Rumunii to ogromne przestrzenie, słabo zaludnione, ze zmienną pogodą. Należy przestrzegać zasad turystyki górskiej (wędrówki tylko oznakowanymi szlakami, wpisy do schroniskowej książki wyjść lub powiadamianie osób najbliższych o planowanej trasie przejścia, ekwipunek dostosowany do pory roku i skali trudności trasy). Należy zachować ostrożność – możliwość zetknięcia się z dzikimi zwierzętami (m.in. niedźwiedzie).

Informacje dla kierowców

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe. Należy bezwzględnie stosować się do przepisów ruchu drogowego. Szczególnie dotkliwe jest dla kierowców (dopuszczone rumuńskim prawem wewnętrznym) zatrzymywanie przez policję drogową prawa jazdy. Szczegółowe informacje o trybie odzyskiwania prawa jazdy znajdują się na stronie internetowej Ambasady RP w Bukareszcie. Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających lub leków o podobnym działaniu jest zabronione. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,8 promila (co odpowiada 0,4 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu) lub pozostaje on pod wpływem środków odurzających bądź leków o podobnym działaniu, podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do 5 lat.

Kierowcy powinni szczególnie uważać na odcinkach, gdzie prowadzone są roboty drogowe. Miejsca prac są na ogół słabo oznakowane i często niezbyt dobrze zabezpieczone; mogą powodować znaczne utrudnienie dla ruchu w ciągu dnia i zagrożenie w nocy.

Obowiązują opłaty drogowe (winiety) dla wszystkich pojazdów. Uwaga: dotyczy to wszystkich dróg nie tylko dróg krajowych i autostrad! Najlepiej wykupić je na przejściu granicznym, np. na stacjach benzynowych np. PETROM. Brak winiety pociąga za sobą kary w wysokości do 9500,- RON.

Należy być przygotowanym na konieczność wniesienia opłat specjalnych, promowych, portowych  (ich wysokość zależy od typu samochodu) przy przekraczaniu Dunaju m.in.: przeprawa promowa Bechet – Oriahovo, most Giurgiu – Ruse, Giurgeni – Vadu Oii, Feteşti – Cernavoda i Calafat – Vidin.

Wysokość i zakres innych opłat wjazdowych i wyjazdowych ustalają władze lokalne, np. w Giurgiu okresowo obowiązuje opłata tranzytowa dla samochodów ciężarowych.

Cło

Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne mogą wwieźć lub wywieźć kwoty o równowartości do 10.000 EUR (kwoty wyższe należy deklarować przy wjeździe lub wyjeździe). Restrykcje celne nie odbiegają od ogólnie przyjętych w UE.

Przepisy prawne

Górna granica kary pozbawienia wolności za przewóz/posiadanie narkotyków wynosi 25 lat.

Przydatne informacje

Orientacyjne godziny otwarcia sklepów: podobne do polskich, nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Większość urzędów rumuńskich pracuje w godzinach 8.00-16.00, jednakże interesanci przyjmowani są z reguły przez 4 dni w tygodniu w różnych godzinach, w zależności od urzędu. W piątki trudniej jest zrealizować sprawy urzędowe.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.