W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Bezpieczeństwo

 

Wjazd i pobyt

Informacje nt. COVID

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • paszport - TAK
  • paszport tymaczsowy - TAK
  • dowód osobisty - TAK
  • Aplikacje mObywatel/mDokumety nie uprawniają do przekraczania granicy Rumunii.

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Dokument podróży musi być ważny w momencie przekraczania granicy. 

Czy trzeba wyrobić wizę?

Wizy dla obywateli Polski nie są wymagane.

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Brak.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Zgoda od obywateli Polski nie jest formalnie wymagana. W przypadku ob. Rumunii zgoda jest wymagana i przepis ten jest egekwowany.

Zasady pobytu

MELDUNEK: Istnieje obowiązek meldunkowy. W przypadku noclegów w hotelach, pensjonatach itp. obowiązek ten przejmuje usługodawca, w innych sytuacjach obowiązek meldunkowy powstaje po 15-dniowym pobycie w danej miejscowości. Należy zgłosić się wtedy osobiście na najbliższy posterunek policji, posterunek Policji Granicznej lub do Głównego Inspektoratu ds. Imigracji (Inspectoratul General pentru Imigrări - IGI)

POBYT: Do 90 dni (w ciągu 180 dni liczone od pierwszego wjazdu) bez dodatkowych wymogów. Po upływie 90 dni wymagana jest rejestracja pobytu we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale IGI. 

Ubezpieczenie

Musisz mieć oryginał ubezpieczenia komunikacyjnego OC, zdjęcie polisy zapisane w pamięci telefonu /aplikacja mpojazd nie są potwierdzeniem posiadania ważnego ubezpieczenia dla służb rumuńskich.

Rumunia honoruje polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych.

Zielona karta nie jest wymagana.

Zdrowie

Sezonowo w Rumunii występują epidemie grypy. Wiosną i jesienią pojawiają się regionalne ogniska odry. Zachorowania występują najczęściej w południowo-zachodniej części kraju. Regularnie zdarzają się zachorowania na gorączkę Zachodniego Nilu. Podczas szczególnie upalnych miesięcy letnich pojawiają się przypadki cholery i zapalenia opon mózgowych (głównie na południu kraju), dlatego pij tylko przegotowaną wodę.

Jeśli masz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), możesz korzystać z niezbędnej opieki zdrowotnej podczas pobytu czasowego w Rumunii. Wizyty u lekarzy są bezpłatne, jeśli lekarz ma umowę z Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych. Upewnij się przed skorzystaniem z porady. Usługi ambulatoryjne i większość lekarstw są częściowo płatne. Płatne są usługi stomatologiczne, z wyjątkiem nagłych przypadków. Szczegółowe informacje o EKUZ znajdują się na stronach internetowych NFZ. Dzięki EKUZ otrzymasz jedynie niezbędnych świadczenia medyczne w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Zalecamy więc wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych. W razie konieczności pokryją one koszty leczenia w szerszym zakresie oraz koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Dodatkowe prywatne ubezpieczenie jest pomocne, jeśli uprawiasz sport (zwłaszcza sporty ekstremalne), potrzebujesz transportu medycznego lub w razie śmierci i konieczności przewozu zwłok.

Niektóre lekarstwa wydawane w Polsce zawierają substancje, które są niedozwolone w Rumunii. Może to dotyczyć zarówno leków wydawanych na receptę, jak i dostępnych bez niej. Zgodnie z postanowieniami ustawy nr 339/2005, pacjenci przyjmujący lekarstwa zawierające środki odurzające i substancje psychotropowe (tabela II w załączniku do ww. ustawy https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66456) mogą posiadać przepisaną ilość zgodną ze stosownymi dokumentami np. receptami. Osoby fizyczne wjeżdżający do Rumunii są zobowiązane do udowodnienia ich legalnego posiadania na podstawie recepty, zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia uprawniającego do posiadania lekarstw o zawartości odurzających i psychotropowych (dokumenty powinny być sporządzone lub przetłumaczone na j. rumuński lub angielski). Ilość posiadanych tego typu lekarstw nie może przekroczyć ilości wskazanej w okazanym dokumencie jako potrzebnej w trakcje podróży lecz na okres nieprzekraczający 30 dni.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń, z wyjątkiem terenów wojskowych, wyłączonych itp. W parkach narodowych oraz innych obszarach chronionych zabronione jest biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi oraz poruszanie się pojazdami spalinowymi, skuterami śnieżnymi itp. bez uprzedniego uzyskania zgód administracji obszarów chronionych.   

Stan techniczny głównych dróg jest dobry lub bardzo dobry, choć mogą wystąpić lokalne utrudnienia spowodowane np. robotami drogowymi. Informacje o utrudnieniach znajdziesz na stronie w zakładce Situatia drumurilor nationale.

Podróżowanie po zmroku jest ryzykowne. Po drogach, także głównych/międzynarodowych , poruszają się nieoświetlone furmanki, rowerzyści, na skrajnych pasach ruchu nagminnie parkowane są nieoświetlone pojazdy.

Na terenach wiejskich drogami na pastwiska przemieszczają się zwierzęta, często bez nadzoru. Jeśli spotka Cię awaria lub uszkodzenie samochodu, możesz mieć znaczne trudności, aby uzyskać wyspecjalizowaną, dobrą pomoc techniczną. Boczne drogi są często w  gorszym stanie technicznym, a ich oznakowanie jest niewystarczające.

Góry w Rumunii to ogromne i słabo zaludnione przestrzenie. Można w nich spotkać dzikie niebezpieczne zwierzęta, m.in. niedźwiedzie, wilki i zdziczałe psy. Nie karm dzikich zwierzat. Przestrzegaj zasad turystyki górskiej:

  • wędruj tylko oznakowanymi szlakami,
  • wpisuj się do schroniskowej książki wyjść lub powiadamiaj najbliższych o planowanej trasie przejścia,
  • dostosuj ekwipunek do pory roku i skali trudności trasy,
  • zawsze staraj się aby twój telefon komórkowy był naładowany.

Informacje dla kierowców

Nie musisz mieć międzynarodowego prawa jazdy. Uwaga! Aplikacja mPojazd nie jest honorowana - należy posiadać oryginały prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz ubezpieczenia pojazdu.

Zaświadczenie o przejściu badania technicznego pojazdu wydane na osobnym blankiecie przez Stację Kontroli Pojazdów – w przypadku braku wolnych miejsc na pieczątki  w dowodzie rejestracyjnym – jest honowane jeśli jest przedstawione w oryginale wraz z papierowym oryginałem dowodu rejestracyjnego oraz papierowym oryginałem ubezpieczeniem OC. W celu uniknięcia przedłużonej kontroli granicznej/policyjnej zalecamy wymianę dowodu rejestracyjnego na nowy przed podróżą do Rumunią.

Bezwzględnie przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Szczególnie dotkliwe dla kierowców jest zatrzymywanie prawa jazdy przez policję drogową. Jest to dopuszczone rumuńskim prawem wewnętrznym i często stosowane.

Szczegółowe informacje o tym, jak odzyskać zatrzymane prawo jazdy, znajdują się na stronie internetowej Ambasady RP w Bukareszcie. Prowadzenie pojazdu po spożyciu jakiejkolwiek ilości alkoholu, pod wpływem środków odurzających lub leków o podobnym działaniu jest zabronione i karane.

Dopuszczalny poziom alkoholu to 0,0 promila. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 5 lat.

Uważaj szczególnie na odcinkach, na których prowadzone są roboty drogowe. Służby zwykle słabo oznakowują i zabezpieczają takie miejsca. Może to powodować znaczne utrudnienie ruchu w ciągu dnia i zagrożenie w nocy.

W Rumunii obowiązują opłaty drogowe (winiety) dla wszystkich pojazdów. Uwaga: płatne są wszystkie drogi, nie tylko krajowe i autostrady.

Winietę można wykupić onlinie, na przejściu granicznym lub na stacji benzynowej bezpośrednio po przekroczeniu gradziny. Za brak winiety grozi kara do 9500 RON.

Bądź przygotowany na opłaty specjalne, np. promowe, portowe przy przekraczaniu Dunaju m.in.: przeprawa promowa Bechet – Oriahovo, most Giurgiu – Ruse, Giurgeni – Vadu Oii, Feteşti – Cernavoda i Calafat – Vidin. Ich wysokość zależy od typu samochodu.

Inne opłaty wjazdowe i wyjazdowe ustalają władze lokalne, np. w Giurgiu okresowo obowiązuje opłata tranzytowa dla samochodów ciężarowych.

Cło

Możesz wwieźć lub wywieźć do 10 000 EUR lub równowartość tej kwoty w innych walutach. Kwoty wyższe zadeklaruj służbom celnym. Przepisy celne są takie same jak w całej Unii Europejskiej.

Przepisy prawne

Za przewożenie i posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat.

Przydatne informacje

Orientacyjne godziny otwarcia sklepów są podobne do polskich. Nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Większość rumuńskich urzędów pracuje w godzinach 8.00-16.00. Interesanci są jednak zwykle przyjmowani przez 4 dni w tygodniu, w różnych godzinach, w zależności od urzędu. W piątki trudniej jest zrealizować sprawy urzędowe.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}