W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praktyki

Uprzejmie informujemy, iż przyjmujemy zgłoszenia kandydatów chętnych do odbycia praktyki w Wydziale Polityczno-Ekonomicznym Ambasady RP w Bukareszcie.

Czas trwania nieodpłatnej praktyki wynosi minimalnie jeden miesiąc.

Kandydat ubiegający się o przyjęcia na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju UE, ewentualnie obywatelstwo krajów trzecich;
 • biegle władać językiem polskim i angielskim (znajomość rumuńskiego mile widziana);
 • być studentem co najmniej trzeciego roku studiów magisterskich (dzienne, wieczorowe lub zaoczne uczelni wyższych publicznych lub niepublicznych), studiów doktoranckich lub podyplomowych w Polsce lub za granicą lub być absolwentem studiów wyższych czy szkół policealnych;
 • preferowane kierunki studiów: prawo, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, dziennikarstwo, kulturoznawstwo.

Osoby zainteresowane praktykami proszone są o nadsyłanie:

 • formularza aplikacyjnego wypełnionego w jęz. polskim;
 • listu polecającego od promotora, dziekana lub rektora uczelni, przygotowanego w jęz. polskim;
 • kserokopii dowodu osobistego lub polskiego paszportu;
 • oświadczenia potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu, według wzoru;  
 • oryginał oświadczenia o niekaralności według wzoru.

Ponadto praktykant zobowiązany jest:

 • dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki;
 • przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC. 

Praktyki w Ambasadzie odbywają się w pełnym wymiarze czasowym: w godz. 08:30 -16:30 od poniedziałku do piątku. Nie jest praktykowane przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej. Ambasada nie pomaga, ani nie pośredniczy w załatwieniu zakwaterowania w Bukareszcie, praktykanci nie otrzymują wynagrodzenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń na miesięczne praktyki w Ambasadzie drogą pocztową upływa na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. W drodze wyjątku, dokumenty mogą zostać przesłane drogą elektroniczną, zaś oryginały dokumentów należy przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

Pragniemy zaznaczyć, iż liczba chętnych do odbywania praktyk w miesiącach letnich jest wysoka, dlatego należy liczyć się z możliwością odrzucenia wniosku z powodu braku wolnych miejsc w tych miesiącach. Informacje na temat praktyk zawodowych, absolwenckich, wolontariatu i stażu oraz formularze do pobrania znajdują się na stronie MSZ.