W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rumunia

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Rumunią zostały nawiązane 22 czerwca 1919 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny

W październiku 1918 r. Rada Regencyjna podjęła decyzję o ustanowieniu swojego przedstawicielstwa na Rumunię. Na jego czele miał stanąć zamieszka­ły w Bukareszcie dr Marian Linde (10 XI 1918 – VI 1919). Nominację tę potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych kierowa­ne przez premiera Ignacego Paderewskiego w styczniu 1919 r.

Tymczasem Komitet Narodowy Polski mianował dr Stanisława Koźmińskiego (delegata KNP w Rumunii) przedstawicielem dyplomatycznym Polski przy rządzie rumuńskim. Wszystko to spowodowało, że władze rumuńskie, nie uznające misji Lindego, nie przyznawały akredytacji Koźmińskiemu.

Spór kompeten­cyjny między KNP a MSZ przedłużał się mimo prób mediacji ze strony przed­stawiciela Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w Rumunii, gen. Roberta Lamezana-Salinsa. Rząd Rumunii nie przyznał w tej sytuacji akredytacji żadnemu z delegatów.

W wyniku kwerendy w archiwach MSZ Rumunii przeprowadzonej przez Ambasadę RP w 2018 r. ustalono dzień 22 czerwca 1919 r. jako datę złożenia listów uwierzytelniających przez posła Polski Aleksandra Skrzyńskiego królowi Rumunii Ferdynandowi I. Archiwa rumuńskie wskazują ponadto, że w dniu 14 sierpnia1919 r. poseł Rumunii Alexandru Florescu złożył listy uwierzytelniające Naczelnikowi Państwa Józefowi Piłsudskiemu. Biorąc pod uwagę chronologiczny porządek zdarzeń, uznano datę 22 czerwca 1919 r. jako datę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Rumunią. Aleksander hr. Skrzyński został mianowany posłem nadzwyczajnym i ministrem pełnomocnym z jednoczesnym ustanowieniem go pierwszym kierownikiem nowo powołanego do życia Poselstwa Polskiego w Rumunii. 

Stosunki dyplomatyczne zostały nawiązane początkowo na szczeblu poselstw, a 30 VI 1937 r. zostały podniesione do rangi ambasad. 4 XI 1940 r. nastąpiło zerwanie stosunków dyplomatycznych.

Po II wojnie światowej Polska (Polska Ludowa) i Rumunia (Socjalistyczna Republika Rumuniii) nawiązały stosunki dyplomatyczne 13 VIII 1945 r. na szczeblu ambasad.

W kwietniu 1946 r. rozpoczęły dzia­łalność przedstawicielstwa dyplomatyczne obu krajów.

Przedstawiciele dyplomatyczni Polski w Rumunii:

 • Aleksander Skrzyński - poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny w Poselstwie Polskim w Rumunii (17 VI 1919 - 16 XII 1922),
 • Paweł Jurkiewicz - początkowo charge d'affaires (16 XII 1922 - 02 V 1923), a następnie poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny (02 V 1923-13 XI 1923),
 • Józef Wielowieyski (1879-1951) - poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny (13 XI 1923 - 18 XII 1926),
 • Jan Szembek (1881-1945) - poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny  (16 II 1927 - 4 XI 1932),
 • Mirosław Arciszewski (1877-1955) - poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny  (15 XII 1932 - 30 IV 1938),
 • Roger Adam Raczyński (1889-1945) - ambasador RP (od 15 V 1938 do likwidacji placówki 5 XII 1940 r.)
 • Stefan Wengierow – chargé d'affaires a.i. (8 IV 1946 - 14 VIII 1947)
 • Piotr Szymański - ambasador (14 VIII 1947 - 13 II 1951),
 • Wojciech Wrzosek - ambasador (13 II 1951),
 • Jan Izydorczyk (1900-1974) - ambasador (10 VI 1955 - 5 XI 1957),
 • Janusz Zambrowicz - ambasador (5 XI 1957 - 26 IV 1963),
 • Wiesław Sobierajski (1913-1986) - ambasador (26 IV 1963 - 13 II 1968),
 • Jaromir Ochęduszko - ambasador (13 II 1968 - 15 XI 1973),
 • Władysław Wojtasik - ambasador (15 XI 1973 - 12 V 1979 );
 • Jerzy Kusiak - ambasador (12 V 1979 - 22 I 1981),
 • Bolesław Koperski - ambasador (22 I 1981 - 19 V 1988),
 • Jerzy Woźniak - ambasador (19 V 1988 - 29 VII 1990),
 • Zygmunt Komorowski - ambasador RP w latach 1991-1992 
 • Bogumił Luft - ambasador RP (21 I 1993 - 30 VI 1999),
 • Michał Klinger - ambasador RP (17 VIII 1999 - 30 VIII 2003),
 • Jacek Paliszewski - ambasador RP (25 IX 2003 - 31 VII 2008).
 • Wojciech Zajączkowski -  ambasador RP (07.IX 2008 - 29 X 2010)
 • Marek Szczygieł - ambasador RP (13 VI 2011 – 2015)
 • Marcin Wilczek – ambasador RP (29 07 2015 r. - X 2019)

Współpraca ekonomiczna

Linki
Informator ekonomiczny

Współpraca kulturalna

Współpracą kulturalną oraz promocją polskiej kultury i nauki w Rumunii zajmuje się Instytut Polski w Bukareszcie.     

Linki
Instytut Polski w Bukareszcie

Uznawalność kształcenia

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej nt. uznawalosci wykształcenia.

Instytucje polskie działające na terenie Rumunii

Polskę w Rumunii reprezentują instytucje państwowe, czyli Ambasada oraz jej Wydział Konsularny, Zagraniczne Biuro Handlowe podlegające Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Instytut Polski w Bukareszcie, jak i organizacje pozarządowe, takie jak Związek Polaków w Rumunii.

Instytut Polski w Bukareszcie
Zagraniczne Biuro Handlowe
Związek Polaków w Rumunii: Dom Polski w Suczawie i Bukareszcie