W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nabór dla przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne

 

 

OGŁOSZENIE NABORU

Informujemy, że w dniu 29.03.2022 r. Zarząd NFOŚiGW podjął uchwałę w/s zmiany Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegających na zakupie pojazdu zeroemisyjnego kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e  przez podmioty inne niż osoby fizyczne w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk”. Wprowadzone zmiany polegają na umożliwieniu podpisywania wniosków zarówno podpisem kwalifikowanym, jak i profilem zaufanym (przy czym do podpisania umowy niezmiennie wymagany będzie podpis kwalifikowany) i aktualizacji sposobu oceny wniosków. Aktualna wersja regulaminu znajduje się w sekcji Materiały.

 

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Mój elektryk” dla przedsięwzięć polegających na zakupie pojazdu zeroemisyjnego kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e przez podmioty inne niż osoby fizyczne.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk”

 • Cel programu

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu pojazdów zeroemisyjnych.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowego pojazdu kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e  wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru
w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077)
.

Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 22.11.2021 r. – 30.09.2025 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej WYŁĄCZNIE przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

(Wnioski przysłane w innej formie będą odrzucone).

Po utworzeniu konta i zalogowaniu się, podczas tworzenia nowego wniosku o dofinansowanie należy najpierw wybrać

„Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych”

A następnie parametry wniosku jak poniżej

Dziedzina: Ochrona klimatu i atmosfery.

Program: 6.2. Zeroemisyjny transport Mój elektryk (2021)

Nabór: 6.2. Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Mój elektryk” dla przedsięwzięć polegających na zakupie pojazdu zeroemisyjnego kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e przez podmioty inne niż osoby fizyczne

Konkurs: 45/NC/OA/6.2/2021 Mój elektryk – inne niż osoby fizyczne

 • Budżet naboru

Budżet naboru wynosi do 200 000 000 zł

 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji

 • Wartość dofinansowania

Wsparcie zakupu pojazdów kategorii M1

- dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł

lub

- dotacja w wysokości nie więcej niż 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km

Koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł

Wsparcie zakupu pojazdów kategorii N1

- dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł

lub

- dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km

Wsparcie zakupu pojazdów kategorii L1e-L7e

- dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł

 • Beneficjenci
 • Jednostki sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 305);
 • Instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1383);
 • Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz.U. z 2021 poz. 162);
 • Stowarzyszenia w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2261);
 • Fundacje  w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j.: Dz.U. z 2020 poz. 2167);
 • Spółdzielnie w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 648);
 • Rolnicy indywidulani w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1655, z późn. zm.);
 • Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • Organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, działające w obrębie tych kościołów i związków.
 • Kontakt w sprawie programu

mojelektryk@nfosigw.gov.pl

Materiały

PP Mój elektryk - zmiana 15.11.2023 r.
PP​_Mój​_elektryk​_zmiana​_2023​_​_11​_15.docx 0.09MB
Regulamin naboru po zmianie 23 maja 2023 r.
Regulamin​_ME2​_zmiana​_052023.pdf 0.28MB
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Lista dokumentów wymaganych do oceny wniosku o dofinansowanie, po zmianie 23 maja 2023 r.
Załącznik​_nr​_1​_do​_Regulaminu​_Lista​_dokumentów​_wymaganych​_do​_oceny​_wniosku​_o​_dofinansowanie​_052023.pdf 0.20MB
Załącznik nr 2 do Regulaminu Ogłoszenie naboru
Załącznik​_nr​_2​_do​_Regulaminu​_Ogłoszenie​_naboru.docx 0.03MB
Mapa Wnioskodawców do programu Mój Elektryk
do​_porgramu​_Moj​_Elektryk2​_Mapa​_Wnioskodawców.pdf 0.80MB
Instrukcja obsługi dla Wnioskodawcy
Instrukcja​_obsługi​_dla​_Wnioskodawcy.pdf 3.59MB
NOWA naklejka Wspieramy elektromobilność - samochód 44x7 cm
Naklejka​_Wspieramy​_elektromobilność​_samochód44x7​_cm.pdf 0.51MB
NOWA naklejka Wspieramy Elektromobilność - samochód 44x7 cm
Naklejka​_Wspieramy​_elektromobilność​_samochod​_44x7​_cm.eps 1.92MB
NOWA naklejka Wspieramy Elektromobilność - samochód 44x7 cm
Naklejka​_Wspieramy​_elektromobilność​_samochod​_44x7​_cm.ai 1.51MB
WZÓR Klauzula informacyjna Beneficjenta​_ME
WZÓR​_Klauzula​_informacyjna​_Beneficjenta​_ME.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}