W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Program „Mój elektryk” – pytania i odpowiedzi

1. Jakie auto mogę kupić? Czy są jakieś ograniczenia poza ceną?

Decyzją Komisji Europejskiej w ramach tzw. comfort letter dofinansowaniem, niestanowiącym pomocy publicznej, mogą zostać objęte nowe pojazdy zeroemisyjne kat. M1, N1 oraz L1e-L7e (opisy kategorii: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf ), przy czym osoby fizyczne mogą się starać o dofinasowanie pojazdu kat. M1, którego koszt nie przekracza 225 tys. brutto. Ograniczenie cenowe nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

 

Wsparcie, o którym powyżej, będzie mieć formę dopłat do zakupu nowych pojazdów zeroemisyjnych oraz dopłat do opłat ustalonych w umowach leasingowych.

2. Dlaczego nie dofinansowujecie, choćby częściowo, samochodów hybrydowych?

Nie ma takiej możliwości ze względu na obowiązujące przepisy.

3. Od czego zależy przyznanie dofinansowania?

Wnioski są oceniane pod kątem zgodności z zasadami i warunkami programu. Aby uzyskać dofinansowanie wystarczy spełnić kryteria określone w programie priorytetowym i regulaminie naboru, m.in.:

 

  • kupić lub wziąć w leasing nowy pojazd elektryczny, którego cena nie może przekroczyć ceny maksymalnej określonej w programie [LINK do tabeli],
  • w przypadku zakupu zarejestrować pojazd na terytorium RP, ubezpieczyć go i zobowiązać się, że nie pozbędzie się go przez dwa lata od uzyskania dotacji.
4. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jakie mogę dostać dofinansowanie?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą otrzymać takie samo dofinansowanie, jak każdy inny przedsiębiorca, tj.: w przypadku zakupu pojazdu kat. M1 nawet do 27 000 zł (przy średniorocznym przebiegu nie mniej niż 15 tys. km), na pojazd kategorii N1 do maksymalnie 70 000 zł (ale nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych), na pojazd kategorii L1e-L7e od 4 000 zł.

Wsparcie do zakupu pojazdów kat M2 i M3 przez przedsiębiorców może odbywać się na zasadach zgodnych z pomocą publiczną (GBER), w związku z tym nabór na te kategorie zostanie ogłoszony na późniejszym etapie.

5. Czy pomagacie wypełniać wniosek? Gdzie znajdę pomoc w wypełnieniu wniosku? Czy wniosek można złożyć online, czy muszę drukować papiery?

W przypadku dofinansowania zakupu pojazdu, w tym z udziałem kredytu, wniosek składa się bezpośrednio do NFOŚiGW. Cały proces przyznawania dotacji jest prowadzony online, przy minimum formalności. Aby ją uzyskać wystarczy wypełnić prosty wniosek elektroniczny, do którego należy dołączyć skany kilku dokumentów [LINK]

 

W przypadku dofinansowania do leasingu należy złożyć wniosek w wybranej przez siebie firmie leasingowej. Takie rozwiązanie pozwala wnioskodawcom dostosować proces aplikowania o dofinansowanie do swoich potrzeb.

6. Kiedy dostanę informację o przyznanym dofinansowaniu? Kiedy dostanę pieniądze?

W przypadku chęci uzyskania dofinansowania zakupu wniosek o dofinansowanie (refundację już poniesionego wydatku) można złożyć po zakupie. Po pozytywnej ocenie wniosku przez NFOŚiGW podpisany elektronicznie wniosek stanie się umową, co pozwoli na wypłatę środków.

 

W przypadku chęci uzyskania dofinansowania do leasingu należy zgłosić się do firmy leasingowej i złożyć wniosek o leasing i dotację. Po pozytywnej weryfikacji z jej strony będzie można podpisać umowę o leasing i umowę dotacji. Wypłata środków nastąpi po przekazaniu pojazdu leasingobiorcy.

7. Gdzie najlepiej skorzystać z dofinansowania leasingu?

NFOŚiGW publikuje na swojej stronie informację o bankach i firmach leasingowych uczestniczących w programie, ale nie rekomenduje konkretnych banków ani firm leasingowych. Wybór należy do wnioskodawcy.

8. Jakie pokrywacie opłaty w związku z umową leasingu?

Finansowane są tzw. opłata wstępna i opłata transferowa.

9. Jestem przedsiębiorcą i korzystam z wynajmu długoterminowego, a nie z leasingu. Czy mogę dostać dofinansowanie?

Tak, o ile najem spełnia warunki leasingu operacyjnego.

10. Zrobiłem już opłatę wstępną na leasing. Czy mogę jeszcze dostać dofinansowanie?

Program przewiduje dopłaty do opłat zawartych w umowie leasingu tj. opłaty wstępnej i opłaty transferowej. Przy czym jeśli opłata wstępna jest mniejsza niż należne dofinansowanie nie ma możliwości wypłaty pełnej kwoty dofinansowania przewidzianego w programie.

Przed przyznaniem dofinansowania wniosek będzie podlegać ocenie. Pozytywna ocena jest podstawą do przyznania dofinansowania.

11. Brakuje mi pieniędzy na zakup auta. Czy jakiś bank udziela preferencyjnych pożyczek w ramach tego programu?

Finansowanie zakupu poprzez kredyt na samochód jest dopuszczalne w programie. Warunki i zasady udzielania kredytów określają banki, zgodnie ze swoją polityką.

12. Czy grozi mi zwrot dofinansowania, jeśli nie z mojej winy coś się stanie z autem?

Szczegółowe zasady zwrotu dotacji określa umowa o dofinansowanie [Link].

13. Co to jest zabezpieczenie zwrotu środków?

Środki publiczne dystrybuowane w programie to nasze wspólne dobro. NFOŚiGW, dysponując nimi, jest zobowiązany dochować należnej staranności celem ich zabezpieczenia w przypadku konieczności zwrotu dotacji. Może zatem ustanowić środek zabezpieczający zwrot wypłaconego dofinansowania w przypadku naruszenia warunków umowy.

14. Czy i kto będzie mnie kontrolował ile i gdzie jeżdżę?

Wystarczy korzystać z pojazdu zgodnie z zapisami umowy. Jeśli wnioskodawca wystąpił o podwyższoną kwotę dofinansowania [Link] będzie musiał potwierdzić średnioroczny przebieg na zakończenie okresu trwałości, t.j. czasu, kiedy zobowiązał się użytkować pojazd w zadeklarowany sposób.

15. Czy pojazd może mieć współwłaściciela?

Tak.

16. Jak mam oznakować pojazd?

Do oznakowania pojazdu służy naklejka, której wzór jest dostępny tutaj [LINK]. Szczegółowe zasady oznakowania pojazdu reguluje umowa.

17. Z jakich jeszcze ulg mogę skorzystać? Jakie są przywileje dla użytkowników aut elektrycznych?

Dzięki zmianom w prawie, m.in. Ustawie o elektromobilności, kupujący auta elektryczne są zwolnieni z akcyzy, a użytkownicy pojazdów elektrycznych mogą korzystać z buspasów i nie płacą za parkowanie w strefach płatnego parkowania.

18. Gdzie znajdę informacje o dostępnych w Polsce autach elektrycznych? Jakie są koszty utrzymania pojazdu elektrycznego?

Na polskim rynku jest dostępnych kilkanaście modeli pojazdów elektrycznych, których cena nie przekracza ceny maksymalnej określonej w programie. Koszty utrzymania pojazdów ze względu na ich konstrukcję są niższe od kosztów utrzymania pojazdów spalinowych, a koszty ładowania zależą m.in. od sposobu ładowania pojazdu.

19. Gdzie mogę naładować samochód? Jak zrobić to najtaniej?

Pojazdy elektryczne (baterie) można ładować na różne sposoby: za pomocą prądu zmiennego, płynącego w sieci 230 V (stacje wolnego ładowania lub „gniazdka”) albo za pomocą prądu stałego DC (stacje szybkiego ładowania).

 

Ewidencję ogólnodostępnych stacji ładowania ogólnodostępnych prowadzi Urząd Dozoru Technicznego [LINK]

20. Czy będą dofinansowania na stacje ładowania? Kiedy? W jakiej wysokości?

NFOŚiGW planuje uruchomienie programu dofinansowań do stacji ładowania i stacji tankownia wodoru. Zachęcamy do śledzenia aktualności na naszej stronie [LINK].

21. Dostałem dofinansowanie w programie "Zielony samochód". Mogę dostać kolejne dofinansowanie?

Tak, ale nie na to samo przedsięwzięcie. Dla Beneficjentów programu „Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)”. NFOŚiGW na koniec okresu trwałości przewiduje wyrównanie poziomu dofinansowania do kwot wynikających z programu „Mój elektryk”, pod warunkiem właściwej realizacji umowy.

22. Słyszałem, że do dofinansowania z "Zielonego samochodu" jeszcze dopłacacie. Jaka to kwota? Co zrobić, żebym został pieniądze?

Na koniec okresu trwałości w programie „Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)” planowane jest wyrównanie poziomu dofinansowania do kwot wynikających z programu „Mój elektryk”. Zachęcamy do śledzenia aktualności na naszej stronie [LINK]

 

{"register":{"columns":[]}}