Komunikat Ministerstwa Energii

Tabliczka Ministerstwa

Ministerstwo Energii przygotowuje projekt nowelizacji ustawy ws. cen energii. Zmiany, wynikające z konsultacji eksperckich z Komisją Europejską, dotyczyć będą kwestii technicznych i nie wpłyną na wysokość rachunku dla odbiorców końcowych. – Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami rządu w 2019 roku ceny prądu nie wzrosną – podkreśla minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski spotkał się z Komisarzem ds. energii i klimatu Miguelem Arias Cañete 28 stycznia 2019 r. Podczas rozmów przedstawił motywy wprowadzenia mechanizmu stabilizacji detalicznych cen energii elektrycznej w Polsce. Komisja Europejska podziękowała za dotychczasową współpracę i zapewniła o swoim wsparciu dla Polski w celu osiągnięcia rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.

Komisja Europejska zwróciła uwagę na potrzebę zagwarantowania pełnej niezależności regulatora, z którą również zgadza się strona polska. Stanowisko to znajdzie swoje odzwierciedlenie w przygotowywanej obecnie nowelizacji ustawy.

Rozmowy nt. polskiego mechanizmu prowadzone są na poziomie politycznym i eksperckim celem wypracowania wspólnego stanowiska polskiego Ministerstwa Energii i Komisji Europejskiej. Pozwoli to na ustabilizowanie cen energii elektrycznej przy jednoczesnym poszanowaniu prawa europejskiego w zakresie wspólnego rynku energii elektrycznej.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie internetowej opinię dotyczącą możliwości zmiany umowy na sprzedaż energii elektrycznej lub umowy kompleksowej w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.01.2019 14:10
Osoba publikująca: Radosław Dubisz
Zmodyfikowano: 30.01.2019 17:08
Osoba modyfikująca: Jan Szul