Co robimy

  • zapewniamy wszystkim obywatelom RP stabilny i bezpieczny dostęp do energii;
  • prowadzimy taką politykę energetyczną, która bierze pod uwagę dobro obywateli, zasoby naturalne oraz możliwości i potrzeby państwa;
  • aktywnie kształtujemy politykę energetyczną Unii Europejskiej i przedstawiamy stanowisko Polski na forum międzynarodowym;
  • zapewniamy Polsce niezależność i bezpieczeństwo energetyczne;
  • dywersyfikujemy źródła dostaw energii do Polski,
  • inicjujemy i wspieramy rozwój innowacyjnych technologii, szczególnie tych które mogą wpłynąć na codzienne życie obywateli, 
  • informujemy obywateli o wszystkich aspektach rozwoju i funkcjonowania obszaru energii, stanowimy dla nich źródło rzetelnej informacji w tym temacie.