Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

Jedyna instytucja w Polsce posiadającą zezwolenie na unieszkodliwianie i składowanie odpadów promieniotwórczych. Zakład odpowiada za prawidłowe postępowanie z odpadami promieniotwórczymi od chwili ich przejęcia od wytwórcy.

Kierownictwo

Dyrektor: Andrzej Cholerzyński

Zastępca dyrektora: Krzysztof Madaj

Kontakt

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock-Świerk
województwo mazowieckie

telefon: +48 22 718 00 92

faks: +48 22 718 02 57

strona internetowa: www.zuop.pl

e-mail: zuop@zuop.pl

 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.06.2018 13:21
Osoba publikująca: Ilona Bartkowska
Zmodyfikowano: 14.06.2018 13:21
Osoba modyfikująca: Ilona Bartkowska