W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Granicznej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gdyni

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Dzidziul, adres poczty elektronicznej dzidziul@gsse.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 343 09 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Graniczna Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdyni ul. Kontenerowa 4, 81-155 Gdynia

Siedziba Granicznej Stacji znajduje się w piętrowym budynku, wejście od ul. Kontenerowej. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Wewnątrz budynku na parterze przy wejściu do Sekcji nadzoru nad importowaną żywnością znajduje się domofon, umożliwiający kontakt i pomoc osobie niepełnosprawnej w załatwieniu sprawy.

Graniczny Punkt Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku ul. Oliwska 14/15, 80-542 Gdańsk

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Oliwskiej. W odległości ok. 25 metrów znajduje się przystanek tramwajowy "Przychodnia", linie 3,5,7. W odległości ok. 450 metrów znajduje się przystanek autobusowy "Plac Wolności", linie 148, 283. Budynek znajduje się naprzeciwko przychodni lekarskiej Gdańskie Centrum Zdrowia. Z prawej strony budynku znajduje się parking. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze w budynku. Udostępniona jest również toaleta dla petentów. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Graniczny Punkt Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Ustce ul. Marynarki Polskiej 5, 76-270 Ustka

Siedziba GPKSE w Ustce znajduje się na parterze w piętrowym budynku. Brak miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Punkt Granicznej Kontroli posiada niezależne wejście. Przy wejściu znajduje się wysoki próg, w przypadku obsługi osoby niepełnosprawnej upoważniony pracownik udzieli pomocy w załatwieniu sprawy.