W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dokumenty do pobrania

Sekcja nadzoru bieżącego higieny żywności, żywienia i PU

Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością (nadzór nad eksportowaną żywnością). Pobierz

Załącznik do środka spożywczego (nadzór nad eksportowaną żywnością). Pobierz

Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu (nadzór nad eksportowaną żywnością). Pobierz

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pobierz

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pobierz

Wniosek o wykreślenie z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pobierz

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pobierz

Eksport żywności. Pobierz

Materiały

Wniosek środka spożywczego
Wniosek-środka-spożywczego.docx 0.02MB
Załącznik do wniosku środka spożywczego
Załącznik-do-wniosku-środka-spożywczego.doc 0.04MB
Wniosek substancji pomagającej w przetwarzaniu
Wniosek-substancji-pomagającej-w-przetwarzaniu.docx 0.02MB
Wniosek o dokonanie zmian
Wniosek-o-dokonanie-zmian.doc 1.24MB
Wniosek o wpis
Wniosek-o-wpis.doc 1.25MB
Wniosek o wykreślenie
Wniosek-o-wykreślenie.doc 0.06MB
Wniosek o zatwierdzenie i o wpis
Wniosek-o-zatwierdzenie-i-o-wpis.pdf 0.23MB
Eksport żywności
Eksport-żywności.pdf 0.20MB
Sekcja nadzoru nad importowaną żywnością i PU w Gdyni

Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością. Pobierz

Załącznik do środka spożywczego. Pobierz

Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu. Pobierz

Melamina poliamid – Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 284/2011 z dnia 22 marca 2011 r. ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong. Pobierz

Materiały

Wniosek środka spożywczego
Wniosek-środka-spożywczego.docx 0.02MB
Załącznik do wniosku środka spożywczego
Załącznik-do-wniosku-środka-spożywczego.doc 0.04MB
Wniosek substancji pomagającej w przetwarzaniu
Wniosek-substancji-pomagającej-w-przetwarzaniu.docx 0.02MB
Załącznik do melaminy
Załącznik-do-melaminy-poliamid.doc 0.04MB
Sekcja nadzoru nad importowaną żywnością i PU w Gdańsku

Wniosek środka spożywczego
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 44 poz. 286 z późn. zm.)

Załącznik do wniosku środka spożywczego
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 44 poz. 286 z późn. zm.)

Wniosek – substancja pomagajaca w przetwarzaniu
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 44 poz. 286 z późn. zm.)

CHED-D – poprzez system Traces NT

Melamina poliamid – załącznik (w oryginale należy zgłosić poprzez system Traces NT)
Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 284/2011 z dnia 22 marca 2011 r. ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong

Wykaz towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

Materiały

Wniosek środka spożywczego
Wniosek-środka-spożywczego.doc 0.04MB
Załącznik do wniosku środka spożywczego
Załącznik-do-wniosku-środka-spożywczego.doc 0.04MB
Wniosek substancji pomagającej w przetwarzaniu
Wniosek-substancji-pomagającej-w-przetwarzaniu.doc 0.04MB
Załącznik do melaminy
Załącznik-do-melaminy-poliamid.doc 0.04MB
Wykaz towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej
Wykaz-towarów-które-podlegają-granicznej-kontroli-sanitarnej.pdf 0.04MB
Sekcja Higieny Pracy
Sekcja Higieny Transportu i Higieny Komunalnej

Zlecenie na pobór i badanie wody w Gdyni. Pobierz

Zlecenie na pobór i badanie wody w Gdańsku. Pobierz

Zlecenie na wydanie międzynarodowego certyfikatu medycznego. Pobierz

Zlecenie na wydanie świadectwa kontroli statku. Pobierz

Morska deklaracja o stanie zdrowia (Maritime declaration of health). Pobierz

Materiały

Zlecenie na pobór i badanie wody w Gdyni z dnia 12.08.2019
Zlecenie-na-pobór-i-badanie-wody-w-Gdyni-z-dnia-12082019.pdf 0.72MB
Zlecenie na pobór i badanie wody w Gdańsku z dnia 07.01.2020
Zlecenie-na-pobór-i-badanie-wody-w-Gdańsku-z-dnia-07-01-2020.pdf 0.51MB
Zlecenie na wydanie międzynarodowego certyfikatu medycznego
Zlecenie-na-wydanie-międzynarodowego-certyfikatu-medycznego.pdf 0.09MB
Zlecenie na wydanie świadectwa kontroli statku
Zlecenie-na-wydanie-świadectwa-kontroli-statku.pdf 0.11MB
Morska deklaracja o stanie zdrowia
Morska-deklaracja-o-stanie-zdrowia.pdf 0.14MB
Samodzielne stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzóru Sanitarnego

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania oraz dokumentów jakie inwestor jest zobowiązany przedstawić w trakcie kontroli obiektu budowlanego przeprowadzanych przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni, w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania. Pobierz

Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Pobierz

Materiały

Wykaz dokumentów jakie inwestor jest zobowiązany przedstawić w trakcie kontroli obiektu budowlanego przeprowadzanych w związku z odbiorem
Wykaz-dokumentów-jakie-inwestor-jest-zobowiązany-przedstawić-w-trakcie-kontroli-obiektu-budowlanego-przeprowadzanych-w-związku-z-odbiorem.pdf 0.41MB
Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
Wzór-zawiadomienia-o-zakończeniu-budowy-i-zamiarze-przystąpienia-do-użytkowania-obiektu-budowlanego.pdf 0.19MB
{"register":{"columns":[]}}