W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat dla cudzoziemców - umawianie wizyt w konsulacie

07.10.2020

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią COVID-19 umawianie wizyt w konsulacie odbywa się drogą poczty elektronicznej na adres: nairobi.amb.wk@msz.gov.pl.

 

WIZY

W związku z utrzymującą się pandemią COVID-19 i ograniczeniem podróży, które nie są konieczne, aktualnie o wizę do Polski mogą ubiegać się następujące grupy cudzoziemców:

  1. Małżonkowie albo dzieci obywateli RP,
  2. Cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy:

– wykonują pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub

- przedstawią dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy,

  1. Uczniowie, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce,
  2. Naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w Polsce.

 

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wydanie wizy prosimy o kontakt mailowy na adres: nairobi.amb.wk@msz.gov.pl. Prosimy o podanie tytułu wiadomości: WIZYTA WIZOWA. Prosimy o załączenie dokumentów, które uzasadniają złożenie wniosku wizowego. Osobie zainteresowanej  zostanie wyznaczony termin wizyty.                          

Po wyznaczeniu wizyty uprzejmie prosimy o wypełnienie i wydrukowanie właściwego formularza wizowego na stronie internetowej: www.e-konsulat.gov.pl w zakładce: Wiza krajowa - Wypełnij formularz lub Wiza Schengen – Wypełnij formularz (National Visa – Fill in form or Schengen Visa – Fill in form) w zależności od rodzaju wizy, o która państwo wnioskują.

Lista dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku wizowego znajduje się na naszej stronie i różni się w zależności od wnioskowanego typu wizy.

 

Przed dokonaniem rezerwacji, prosimy o sprawdzenie zasad tranzytu na:

https://reopen.europa.eu

lhttps://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm