W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Tegoroczna nagroda Pro Dignitate Humana trafia do Elman Peace and Human Rights Centre z Somalii

20.08.2020

Pozarządowa organizacja z Somalii Elman Peace and Human Rights Centre (EPHRC) została tegorocznym laureatem nagrody Pro Dignitate Humana. Wśród najważniejszych zasług organizacji jest skuteczne przeciwdziałanie radykalizacji i brutalnemu ekstremizmowi religijnemu.

PDH2020

Gratulując wyróżnienia dyrektor EPHRC – Ilwad Elman, minister Jacek Czaputowicz z uznaniem odniósł się do działań organizacji, w tym zwłaszcza do programów edukacyjnych ograniczających podatność młodego pokolenia na ekstremizm. Podkreślił zależność między poszanowaniem praw człowieka a zapewnieniem wolności religii i wyznania. Szefowa EPHRC zauważyła, że przesłanie teologiczne i zasady religijne są często wypaczane i wykorzystywane do skrywania przemocy i siania niepokoju.

Patronem EPHRC jest Elman Ali Ahmed, nazywany „ojcem pokoju Somalii”, pomysłodawca kontynuowanej do dzisiaj inicjatywy Drop the Gun, Pick up the Pen, której celem jest zapewnienie młodym ludziom edukacji mającej zapobiegać radykalizacji i przejawom nienawiści, głównie na tle religijnym. Elman Ali Ahmed został zamordowany w 1996 r., w szczytowym okresie wojny domowej w Somalii. Obecnie jego córka Ilwad Elman i jej matka Fartuun Adan prowadzą EPHRC, realizując misję promocji i ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz trwałego pokoju i wsparcia marginalizowanych grup społecznych. W 2019 roku organizacja rozszerzyła swoją działalność na inne zagrożone ekstremizmem kraje Afryki – Mali, Kamerun i Nigerię.

Nagroda Pro Dignitate Humana przyznawana jest od 2011 roku osobie lub organizacji pozarządowej za pełne poświęcenia, bezkompromisowe działania w obronie praw osób prześladowanych i narażonych na represje oraz niezłomną postawę w obronie praw jednostki i poszanowania godności ludzkiej. Pierwszym laureatem nagrody (2011) został Aleś Bialacki (Białoruś). W kolejnych latach nagrodę przyznano:

  • organizacji „Memoriał” (Rosja), zajmującej się m.in. dokumentacją komunistycznych represji oraz ochroną praw człowieka w Rosji (w roku 2012);
  • pakistańskiej prawniczce Asmie Jahangir, która jest jedną z najbardziej zasłużonych działaczek praw człowieka w Pakistanie. Zajmuje się w szczególności walką z prześladowaniami mniejszości religijnych, dyskryminacją kobiet, wykorzystywaniem dzieci (w roku 2014);
  • rosyjskiej działaczce na rzecz praw człowieka i swobód obywatelskich Ludmile Aleksiejewie, dysydentce, obrończyni praw człowieka, członkini stowarzyszenia Moskiewska Grupa Helsińska. Główny obszar jej działalności to tworzenie w Rosji społeczeństwa obywatelskiego i walka  z antydemokratycznymi posunięciami władz rosyjskich (w roku 2015);
  • rosyjskiej organizacji pozarządowej wspierającej prawa uchodźców i migrantów „Wsparcie Obywatelskie”, prowadzącej działalność na rzecz pomocy uchodźcom, osobom ubiegającym się o ten status, migrantom i przymusowo przesiedlonym (w roku 2015);
  • dr Helenie Pyz, polskiej lekarce i misjonarce świeckiej, pracującej w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach (w roku 2016);
  • jazydzkim działaczkom społecznym Nadii Murad i Faridzie Abbas (w roku 2017);
  • Ołehowi Sencowowi, ukraińskiemu reżyserowi i pisarzowi, odbywającemu wówczas w rosyjskim więzieniu karę 20 lat pozbawienia wolności (w roku 2018);
  • Naveedowi Walterowi, dyrektorowi Human Rights Focus Pakistan działający na rzecz ochrony praw mniejszości religijnych (w roku 2019).

W tym roku – podobnie jak w ubiegłym – przyznanie nagrody zostało powiązane z  Międzynarodowym Dniem upamiętniającym ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie, który przypada 22 sierpnia. Dzień ten został ustanowiony z inicjatywy Polski przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 28.05.2018 r.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych