W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dobre propozycje dla Nadleśnictw z terenów Puszczy Białowieskiej

24.04.2019

Narastające zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz turystów, wysoki poziom zagrożenia pożarowego oraz konieczność aktywnej ochrony cennych siedlisk i gatunków zmuszają leśników z terenów nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej do podjęcia niezbędnych działań. Dlatego minister środowiska Henryk Kowalczyk zaprezentował w trakcie dzisiejszej konferencji pakiet kompleksowych propozycji rozwiązań prawnych dla trzech puszczańskich Nadleśnictw – Białowieża, Browsk i Hajnówka. W konferencji wzięła udział również wiceminister Małgorzata Golińska.

Konferencja prasowa z udziałem ministra Henryka Kowalczyka oraz wiceminister Małgorzaty Golińskiej

Na obszarze trzech puszczańskich nadleśnictw martwe drzewa stanowią już 1/4 ogółu drzewostanu. Są one poważnym problemem oraz zagrożeniem dla życia i zdrowia mieszkańców, a także turystów. Dodatkowo są one istotnym czynnikiem pożarotwórczym. Z danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że od początku tego roku do 22 kwietna odnotowano ogółem 2 978 pożarów we wszystkich lasach. Jest to dwa razy więcej w porównaniu do tego samego okresu w roku 2018.

Niedawno spotykałem się z mieszkańcami tamtych terenów, którzy wręcz apelowali o szybkie działanie, gdyż w Puszczy wzrasta niebezpieczeństwo pożarowe oraz zmniejsza się ruch turystyczny. Resort środowiska nie jest głuchy na te apele, stąd przygotowaliśmy szereg dokumentów będących niezbędnym środkiem do rozwiązania problemów w Puszczy Białowieskiej – mówił minister Henryk Kowalczyk.

Planowane działania resortu i Lasów Państwowych są propozycją kompromisową, która zostanie przekazana do konsultacji naukowcom, przedstawicielom organizacji pozarządowych, samorządowcom oraz  lokalnym mieszkańcom.

Wszystkie zaproponowane zmiany dotyczące lasów gospodarczych w Puszczy Białowieskiej będą realizowane w sposób w pełni zgodny z wyrokiem TSUE, wymogami związanymi z obszarem Natura 2000, wymogami związanymi z Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO, wreszcie obowiązującymi przepisami krajowych aktów prawnych.

Dla resortu środowiska kluczowe znaczenie ma ograniczenie zagrożenia dla ludzi, lasu i przyrody na terenach tych trzech nadleśnictw, a szczególnie na terenie jednostki wojskowej ulokowanej w pobliżu Hajnówki, której znaczenie jest kluczowe ze względu na obronność wschodniej flanki kraju. Chcemy przywrócić możliwość działania leśnikom, którego wymaga od nich polskie prawo – przypomniał minister Kowalczyk.

Propozycje zmian

W ciągu trzech najbliższych lat w trzech puszczańskich nadleśnictwach proponuje się usunięcie  łącznie maksymalnie do niecałych 155 tys. m3 drzew, co stanowi 0,6% zasobów drzewostanu, jaki znajduje się na obszarze tych trzech nadleśnictw. Co więcej, aż 72% z nich (112 tys. m3) zostanie usunięte poza właściwym obszarem Puszczy Białowieskiej na porolnych lasach w Browsku oraz terenie jednostki wojskowej.

Zaprezentowane dziś propozycje przekazujemy zgodnie z właściwościami do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jednocześnie rozpoczynają się konsultacje publiczne, każda z zainteresowanych stron będzie mogła się odnieść do przygotowanej dokumentacji. Wszelkie zgłaszane uwagi będą skrupulatnie i na bieżąco analizowane. Po tym całym procesie uzyskamy ostateczną wersję dokumentu – podkreśliła wiceminister Małgorzata Golińska.

Materiały

Konferencja nt. Puszczy Białowieskiej - prezentacja
Puszcza​_Białowieska.ppt 12.44MB

Zdjęcia (3)

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
26.04.2019 08:21 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
26.04.2019 08:21 Agata Kubel-Grabau