W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wybrano projekty do dofinansowania w ramach kolejnych konkursów energetycznych Programu Środowisko Energia i Zmiany Klimatu

13.10.2021

Publikujemy listy rankingowe dla kolejnych dwóch naborów w obszarze Energia

Wyniki_naborów_energetycznych

Zakończono ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach naborów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa:

  • Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych
  • Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej

Nabór Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych cieszył się ogromnym  zainteresowaniem. Złożono w nim 214 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania w wysokości ponad 870 mln zł (ok. 202 mln euro) – dostępna alokacja (86,31 mln zł tj. 20 mln euro) została przekroczona ponad dziesięciokrotnie.

Operator Programu (MKiŚ wraz z NFOŚiGW) dołożył wszelkich starań, by spośród tak wielu projektów wybrać najlepsze, których realizacja przyniesie najwyższy efekt społeczny i ekologiczny. Pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację do dofinansowania uzyskały 164 projekty. Dostępne środki pozwoliły na umieszczenie na liście podstawowej 23 projektów, w których łączna kwota przyznanego dofinansowania to ponad 85,5 mln zł (czyli ponad 19,8 mln euro), pozostałe 141 projektów znalazło się na liście rezerwowej.

Wśród 23 projektów umieszczonych na liście podstawowej dziewięć złożono w partnerstwie z podmiotami z Norwegii.

Dostępne środki nie wystarczają na wsparcie wszystkich projektów, które uzyskały 93 punkty i znalazły się na tym samym miejscu na liście rankingowej. W związku z powyższym Komitet ds. Wyboru Projektów (na posiedzeniu 23 września 2021 r.) rekomendował ich uszeregowanie w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w następujących kryteriach: Podwyższenie standardu energetycznego budynku w kierunku niemal zero energetycznym a następnie Projekt realizowany w partnerstwie z podmiotami z Norwegii, Islandii bądź Liechtensteinu. Operator Programu zaakceptował taki sposób działania.
W rezultacie trzy z pięciu ww. projektów znalazły się na liście podstawowej, zaś dwa na najwyższym miejscu listy rezerwowej. 

Wybrani do dofinansowania Wnioskodawcy otrzymają od NFOŚiGW indywidualną informację, wskazującą dokumenty, które należy przygotować w celu zawarcia umowy. W przypadku pojawienia się dodatkowych środków lub oszczędności w Programie, do podpisywania umów o dofinansowanie będą zapraszani także Wnioskodawcy projektów z listy rezerwowej. W takiej sytuacji datą kwalifikowania wydatków również będzie data decyzji opublikowanej poniżej.

W naborze Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej złożono 49 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 598 mln zł (ponad 138,6 mln euro). Także w tym konkursie kwota aplikacji przekraczała dostępną alokację (początkowo wynosiła ona ok. 172,6 mln zł tj. 40 mln euro). Złożono wiele cennych środowiskowo wniosków.

Dzięki pojawieniu się środków z tzw. rezerwy Programu oraz przesunięciu oszczędności powstałych w innych, zakończonych naborach energetycznych, finalnie alokacja w konkursie zw. z rozwojem wysokosprawnej kogeneracji wyniosła ponad 181,7 mln zł (tj. ponad 42,1 mln euro).

Ostatecznie, pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 37 projektów. Spośród nich 11 znalazło się na liście podstawowej, a pozostałe na liście rezerwowej. Dostępne środki nie były wystarczające na pełne dofinansowanie czterech projektów na liście podstawowej, które uzyskały tę samą liczbę punktów (88). Punkty otrzymane w kryteriach najbardziej wpisujących się w cele naboru nie pozwalały na uszeregowanie ww. projektów. W tej sytuacji Komitet rekomendował a Operator zatwierdził proporcjonalne obniżenie dofinansowania w powyższych wnioskach. W rezultacie projekty znajdujące się na liście podstawowej w całości wyczerpują dostępne środki (w 11 wnioskach zatwierdzone dofinansowanie wynosi łącznie ok. 181,7 mln zł czyli 42,1 mln euro).

Wybrani do dofinansowania Wnioskodawcy otrzymają od NFOŚiGW indywidualną informację, wskazującą dokumenty, które należy przygotować celem zawarcia umowy. W przypadku pojawienia się dodatkowych środków lub oszczędności w Programie i pod warunkiem zgodności takiego działania z obowiązującymi przepisami, do podpisywania umów o dofinansowanie będą zapraszani także Wnioskodawcy projektów z listy rezerwowej. W takiej sytuacji datą kwalifikowania wydatków również będzie data opublikowanej decyzji.

Poniżej dostępne są decyzje Pana Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zatwierdzające dofinansowanie dla projektów termomodernizacyjnych oraz kogeneracyjnych w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu współfinansowanym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Logo MF EOG NMF

Materiały

DECYZJA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA
20211013​_Decyzja​_efektywność​_energetyczna​_w​_szkołach.pdf 0.21MB
DECYZJA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA
20211013​_Decyzja​_rozwój​_wysokosprawnej​_kogeneracji.pdf 0.17MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}