W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Świadczenie ratownicze dla strażaków OSP

Grafika na czerwonym tle z białym napisem: Świadczenie ratownicze dla strażaków OSP

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) - przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA:

  • wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy);
  • zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od   miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 grudnia 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego  (Dz.U. 2022r. poz. 2579) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Materiały

Instrukcja pomocnicza dla członków OSP
Instrukcja​_pomocnicza​_dla​_członków​_OSP.pdf 0.19MB
Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego + klauzula - pdf
Wniosek​_o​_przyznanie​_świadczenia​_ratowniczego​_+​_klauzula.pdf 0.17MB
Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego + klauzula
Wniosek​_o​_przyznanie​_świadczenia​_ratowniczego​_+​_klauzula.docx 0.02MB
Oświadczenie świadka
Oświadczenia​_świadka​_2023.pdf 0.10MB
Oświadczenie świadka
Oświadczenia​_świadka​_2023.docx 0.02MB
Opinia prezydenta miasta, wójta, burmistrza
Opinia​_prezydenta​_miasta,​_wójta,​_burmistrza.pdf 0.05MB
Opinia prezydenta miasta, wójta, burmistrza
Opinia​_prezydenta​_miasta,​_wójta,​_burmistrza.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}