W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej PSP w Dąbrowie Górniczej

Daty publikacji i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-13

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • pochodzą z różnych źródeł. Napisy będą dodawane sukcesywnie do starszych filmów,
 • niektóre materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • pochodzą z różnych źródeł,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-07
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-13
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mateusz Krzystański, adres poczty elektronicznej admin@kmpspdabrowag.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  +48 32 262 32 62 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Koordynatorem ds. dostępności w KM PSP Dąbrowa Górnicza jest mł. bryg. Łukasz Musialik.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • zgłosić żądanie udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 • W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
 • Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, ul. Podlesie 2, 41-303 Dąbrowa Górnicz.

 • Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Podlesie 2.
 • Parking - bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku KM PSP brak miejsc parkingowych z przeznaczanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do budynku - do budynku prowadzą 2 wejścia. Do obu wejść prowadzą schody. Przy wejściach brak podjazdów dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie.
 • Przy wejściu na teren komendy służbę pełni całodobowo strażak, od którego należy pobrać przepustkę. Strażak poinformuje pracownika komendy, do którego przybył petent. Pracownik komendy przychodzi po gościa, po czym udają się na miejsce spotkania. Komenda PSP zobowiązuje się zapewnić pomoc przy przemieszczaniu osobom niepełnosprawnym. Pomocy udzielą wyznaczeni pracownicy. Poruszanie się po obiekcie  - budynek nie posiada dźwigów osobowych. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych  - w budynku nie ma toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

 

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021
01​_Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_2021.pdf 0.10MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego w formie dostępnej cyfrowo 2021
02​_Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_w​_formie​_dostępnej​_cyfrowo​_2021.pdf 0.09MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępnośći osobom ze szczególnymi potrzebami
03​_Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępnośći​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami.pdf 2.08MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępnośći osobom ze szczególnym potrzebamii - dokument w wersji dostępnej cyfrowo
04​_Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępnośći​_osobom​_ze​_szczególnym​_potrzebamii​_-​_dokument​_w​_wersji​_dostępnej​_cyfrowo.docx 0.02MB
Tekst​ łatwy do czytania
05​_Tekst​​_łatwy​​_do​​_czytania.docx 0.60MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 17:10 mł.asp. Marcin Ciepliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
asp. Stefan Flasza
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 8.0 13.03.2024 14:00 Sonia Kokot
Deklaracja dostępności 7.0 13.03.2024 13:59 Sonia Kokot
Deklaracja dostępności 6.0 31.03.2023 11:47 Mariusz Rozenberg
Deklaracja dostępności 5.0 23.02.2023 12:52 Mariusz Rozenberg
Deklaracja dostępności 4.0 27.01.2023 10:28 Marcin Ciepliński
Deklaracja dostępności 3.0 28.09.2021 08:30 asp. Marcin Ciepliński
Deklaracja dostępności 2.0 17.03.2021 10:21 mł.asp. Marcin Ciepliński
Deklaracja dostępności 1.0 07.12.2020 17:10 mł.asp. Marcin Ciepliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}