W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach 40-026, ul. Wojewódzka 11, (+48) (32) 358 37 00, fax. (+48) (32) 358 37 08, e-mail: sekretariat@strazpozarna.katowice.pl
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych mł. kpt. Anna Gawron e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych –st. str. Aleksandra Albera (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. +48 47 851 55 11, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl). zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2023 z 07.07.2023 r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach (tel. 478515180, email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust
  1 lit c, d i e RODO, w tym także w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego
  o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są adekwatnie do celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy oraz przepisów kancelaryjnych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna – monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach prowadzony jest monitoring obiektu, niektórych pojazdów służbowych oraz służbowej poczty elektronicznej.

1. Administratorem przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 11, tel. (+48) (32) 358 37 00, fax (+48) (32) 358 37 08, e-mail: sekretariat@strazpozarna.katowice.pl)
2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych:mł. kpt. Anna Gawron, tel. 478515180, email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl, oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych jest Pani st. str. Aleksandra Albera, kontakt: iod@katowice.kwpsp.gov.pl, telefon 47 851 55 03.
3. Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040),
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Przetwarzanie danych osobowych w SWD PSP

Materiały

Podział zadań współadministratorów
Podzial-zadan-wspoladministratorow.pdf 0.33MB
Odpowiedzialność i zadania jednostek ochrony ppoż
Odpowiedzialnosc-i-zadania-jednostek-ochrony-ppoz.pdf 0.22MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.12MB
Klauzula media społecznościowe
Klauzula​_media​_społecznościowe.pdf 0.16MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 15:21 mł.asp. Sebastian Lis
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sebastian Lis
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 7.0 23.01.2024 07:57 asp. Sebastian Lis
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 6.0 12.07.2023 13:04 asp. Sebastian Lis
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 5.0 10.11.2022 13:02 asp. Sebastian Lis
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 4.0 10.11.2022 12:32 asp. Sebastian Lis
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 3.0 07.03.2022 12:50 kpt. Adam Kryla
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 2.0 25.01.2021 15:04 mł.asp. Sebastian Lis
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 1.0 07.12.2020 15:21 mł.asp. Sebastian Lis

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}