W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Klasyfikacja i wnoszenie skarg i wniosków

1.  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu, podczas przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków.

2.  Klasyfikacji danej sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje Komendant, kierując ją do rozpatrzenia naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Kadrowego Komendy.

3.  Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania, jeśli nadawca na wniosek Komendanta ich nie uzupełni. W przypadku uzupełnienia danych sprawa podlega pełnemu rozpatrzeniu.

4.   Skarga dotycząca określonej osoby, nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

 

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków.

1.    Ustala się dni i godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Zastępców Komendanta lub inne, upoważnione imiennie osoby:

każdy poniedziałek miesiąca /w przypadku święta – kolejny dzień roboczy/, w godzinach: 1430-1530.

2.    Niezależnie od terminów wymienionych wyżej, w sprawach skarg i wniosków Komendant Miejski PSP w Olsztynie przyjmuje interesantów w godzinach pełnienia służby, jeżeli nie koliduje to z terminarzem zaplanowanych zadań.

3.    W przypadku nieobecności Komendanta lub jego Zastępców, upoważnionymi do przyjęcia skargi lub wniosku, w trakcie godzin pełnienia służby są:

3.1.Naczelnicy Wydziałów, D-cy JRG i osoby ich zastępujące w następującej kolejności:

Wydziału Organizacyjno–Kadrowego,

Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego,

Wydziału Kontrolno–Rozpoznawczego,

Wydziału Kwatermistrzowsko – Technicznego,

Dowódcy JRG wg miejscowej właściwości.

 

3.2.Dyżurni Operacyjni Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego i osoby ich zastępujące.

4.   Fakt przyjęcia skargi lub wniosku przez osoby określone w pkt 3.1 oraz pkt 3.2, podlega niezwłocznemu zgłoszeniu telefonicznemu Komendantowi Miejskiemu lub jego Zastępcom.

5. Komórką organizacyjną do rozpatrzenia skargi lub wniosku jest Wydział Organizacyjno–Kadrowy.

Skargi/wnioski można składać:

– listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn
– osobiście w sekretariacie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn
– za pośrednictwem ePUAP - adres strony internetowej 
http://www.epuap.gov.pl/
– za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat@straz.olsztyn.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
– faxem na nr (89) 522 92 08
– ustnie do protokołu podczas przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Ważne!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać: – imię i nazwisko wnoszącego, – dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.02.2022 07:54 mł. asp. Michał Pawlus
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł.asp. Michał Pawlus
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 1.0 10.02.2022 07:54 mł. asp. Michał Pawlus

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}