W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Dąbrowa Tarnowska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Ryński.
 • E-mail: dostepnosc@straz-dt.pl
 • Telefon: 47 831 46 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Adres: ul. Żabieńska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
 • E-mail: kppspdabrowa@straz.krakow.pl
 • Telefon: 47 831 46 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa PSP znajduje się przy ul. Żabieńskiej 20, gdzie również znajduje się wjazd dla pojazdów oraz osób pieszych. Obok wejścia głównego do budynku znajdują się miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Od ulicy Żabieńskiej do wejścia głównego prowadzi utwardzony chodnik bez stopni i przeszkód umożliwiający dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście jest na poziomie gruntu. Przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon. Przy wejściu głównym znajduje się pomieszczenie przepustek.

Obiekt wyposażony jest w windę umożliwiającą poruszanie się osób niepełnosprawnych po wszystkich kondygnacjach.

Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku i poszczególnych pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W Komendzie Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.11.2020 15:33 st. kpt. Daniel Misiaszek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Operacyjno-Szkoleniowy i Kontrolno-Rozpoznawczy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 6.0 30.03.2022 07:59 Daniel Misiaszek
Deklaracja dostępności 5.0 30.03.2022 07:49 Daniel Misiaszek
Deklaracja dostępności 4.0 09.12.2021 14:31 Daniel Misiaszek
Deklaracja dostępności 3.0 27.08.2021 12:02 Daniel Misiaszek
Deklaracja dostępności 2.0 16.06.2021 14:13 Daniel Misiaszek
Deklaracja dostępności 1.0 26.11.2020 15:33 st. kpt. Daniel Misiaszek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}