W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Archiwalne zdjęcie przedstawiające budynek Zawodowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Z HISTORII PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Od wielu lat istniała potrzeba utworzenia w Dąbrowie Tarnowskiej Zawodowej Straży Pożarnej. Na początku lat 80. problem z tym związany był już bardzo nabrzmiały. Obsługa operacyjna rozległego rejonu obejmującego 10 gmin i 2 miasta przy niewystarczającej mobilności OSP Dąbrowa Tarnowska stawała się nie lada wyzwaniem. W niektórych groźnych przypadkach, gdy nie wystarczały siły własnych ochotniczych straży pożarnych trzeba było prosić o pomoc strażaków zawodowych, aż z Tarnowa.

W listopadzie 1981 roku odbyła się w Dąbrowie Tarnowskiej konferencja miejsko-gminna PZPR. Podczas tego zebrania komendant rejonowy Straży Pożarnych por. poż. Józef Rajchel przedstawił trudną sytuację lokalową i etatową w zakresie ochrony przeciwpożarowej w mieście i na terenie rejonu oraz koncepcję jej poprawy. Efektem była uchwała Miejsko-Gminnej Rady Narodowej zabezpieczająca środki na rozbudowę, adaptację istniejącego budynku przy placu Mickiewicza oraz decyzja naczelnika miasta i gminy przydzielająca dodatkowe 9 pomieszczeń w lewym skrzydle obiektu.

W ramach prac dobudowano dwa boksy garażowe oraz magazyn, a także uzbrojono teren w kanalizację, wodociąg, utwardzono nawierzchnię. Równolegle przy dużym zaangażowaniu społecznym komendy rejonowej i OSP Dąbrowa Tarnowska prowadzono adaptację zajmowanych dotychczas pomieszczeń na potrzeby Zawodowej Straży Pożarnej. Wykonano sypialnie, ześlizg oraz węzeł sanitarny, poszerzono wyjazd od ulicy Kościuszki, wymieniono wyeksploatowane bramy garażowe, położono nowy dywanik asfaltowy, odnowiono świetlicę i elewację budynku. Całość prac zakończono w marcu 1984 roku, lecz decyzją wojewody tarnowskiego z 19 grudnia 1983 roku, powołano w Dąbrowie Tarnowskiej Zawodową Straż Pożarną już z dniem 1 stycznia 1984 roku.

26 maja 1984 roku podczas Dni Ochrony Przeciwpożarowej uroczyście otwarto siedzibę ZSP. W ceremonii udział wzięli m.in. wicewojewoda tarnowski — Zenon Musiał, komendant wojewódzki Straży Pożarnych płk poż. Aleksander Mamak, kierownik wydziału administracyjnego KW PZPR — Zbigniew Walaszczyk, naczelnik miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska — Eugeniusz Fido. Funkcję komendanta ZSP powierzono kpt. poż. Józefowi Rajchelowi.

Rok 1984 był wyjątkowo „obfity" w pożary. Zanotowano 84 zdarzenia na cały podległym terenie, a zawodowi strażacy z Dąbrowy Tarnowskiej uczestniczyli w 40 akcjach. W tym też czasie do jednostki trafił nowy samochód marki Żuk.

W 1986 roku zawodowi strażacy gasili między innymi płonącą lokomotywę oraz młyn. Pod koniec lat 80 komenda wojewódzka Straży Pożarnych w Tarnowie podjęła decyzję, że w 1989 roku powinna rozpocząć się budowa nowej strażnicy. Urząd Miasta i Gminy wstępnie wskazał parcelę za targowicą.

28 i 29 maja 1987 roku reprezentacja komendy brała udział w V Mistrzostwach w Sporcie Pożarniczym na szczeblu województwa tarnowskiego. Występ zakończył się III lokatą w konkurencji „bojowej". Wkrótce potem strażacy zostali zaangażowani w przygotowanie wizyty Jana Pawła II w Tarnowie.

Podczas VI Mistrzostw w Sporcie Pożarniczym rozgrywanych w Dębicy 26 i 27 maja 1988 roku, drużyna z Dąbrowy Tarnowskiej zajęła III miejsce w klasyfikacji generalnej.

Rok 1990 odznaczył się rekordową ilością pożarów. Zanotowano ich 101.

23 czerwca 1991 roku w Dąbrowie Tarnowskiej gościł komendant główny Straży Pożarnej gen. poż. Andrzej Stefanowski. W czasie rozmowy zapowiedział zmiany struktur strażackich w Polsce.               

O ile straż zawodowa miała dalej istnieć, o tyle przyszłość komend rejonowych straży pożarnych rysowała się niezbyt optymistycznie. Jak się wkrótce okazało, gdy Sejm i Senat uchwaliły ustawę o Państwowej Straży Pożarnej i ustawę o ochronie przeciwpożarowej, z dniem 1 stycznia 1992 roku komenda rejonowa Straży Pożarnych została zlikwidowana. Natomiast w miejsce ZSP powołano komendę rejonową PSP z liczbą etatów: 41. Jej komendantem pozostał mł. bryg. Józef Rajchel, a pierwszym dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej został mł. kpt. Adam Rzemiński. Dzięki staraniom komendanta Rajchela podczas reformy organizacyjnej żaden ze strażaków nie stracił pracy.

5 stycznia 1994 roku decyzją Urzędu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej, zostały przekazane komendzie wojewódzkiej PSP w Tarnowie budynki po byłym Transbudzie, z przeznaczeniem dla komendy rejonowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej. W dniu 24 września z udziałem komendanta głównego PSP nadbryg. Feliksa Deli, posłów: Krzysztofa Janika, Andrzeja Skrzyńskiego, Stanisława Kusiora, Władysława Żabińskiego, Jana Pieniądza, senatora Ryszarda Ochwata i innych gości uroczyście oddano do użytku wyremontowany obiekt.

1 lutego 1996 roku st. kpt. Adam Rzemiński dotychczasowy dowódca JRG został powołany na stanowisko komendanta rejonowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, tym samym zastąpił awansowanego na funkcję zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP w Tarnowie bryg. Józefa Rajchela.

Warto w tym miejscu przywołać wszystkich dąbrowskich komendantów. Pierwszym powiatowym komendantem Straży Pożarnych (okres powojenny) był Franciszek Gębski. Po nim stanowisko to pełnili: Stanisław Tobiasz, Aleksander Mamak, Józef Duśko, Stanisław Burgieł, Leszek Kuśmider, Wojciech Zach, Władysław Kuta, Józef Rajchel. Komendantem był także Józef Maciuszek, a obowiązki komendanta pełnił przez pewien czas także Ryszard Machowski.

4 maja 1996 roku uroczyście obchodzono Dzień Strażaka. Po mszy św. odprawionej przez ks. Józefa Porembę odbyło się poświęcenie samochodów i spotkanie z komendantem Rajchelem. Były awanse i odznaczenia.

W związku z reformą administracyjną kraju i powstaniem powiatów, z dniem 31 marca 1999 roku st. kpt. Adam Rzemiński została powołany na komendanta powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej. Reforma zmieniła również zakres pracy komendy. Po przekształceniu obejmuje ona swoim działaniem 7 gmin, dotychczas było ich 10.

W 2000 roku strażacy uczestniczyli w 360 zdarzeniach, w tym 121 pożarach i 239 miejscowych zagrożeniach. Jak pokazują te statystyki liczba wyjazdów znacznie wzrosła w stosunku do lat 90. (gdy liczba interwencji oscylowała wokół 100).

17 marca 2001 roku do podziału bojowego trafił podnośnik hydrauliczny zamontowany na samochodzie Volvo. Pojazd jest w pełni zautomatyzowany, wyposażony w nowoczesny komputer. Na 21 -metrowej drabinie rozkładanej w ciągu minuty znajdował się kosz, z którego można prowadzić akcję ratunkową i gaśniczą. Zakup auta sfinansowała komenda wojewódzka PSP w Krakowie oraz samorządy 7 gmin i powiatu Dąbrowa Tarnowska. Do pozyskania podnośnika przyczynił się również poseł Grzegorz Cygonik.

20 maja 2001 roku miała miejsce uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej. W ceremonii udział wzięli m.in. nadbryg. Ryszard Grosset zastępca komendanta głównego PSP, st. bryg. Kazimierz Krzowski — małopolski komendant wojewódzki PSP, parlamentarzyści i samorządowcy. Uroczystość połączona była ze 125-leciem istnienia straży pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. 28 grudnia tegoż roku na wyposażenie komendy trafił samochód operacyjny Kia 4x4 SOp, przekazany przez komendanta wojewódzkiego PSP w Krakowie.

W 2002 roku baza tutejszej straży powiększyła się o kilka boksów garażowych oraz działkę podarowaną przez Urząd Miasta i Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej. Rok później pozyskano średni samochód ratowniczo-gaśniczy StarMan GBARt z kompletnym wyposażeniem.

15 października 2003 roku w Pawłowie odbyły się ćwiczenia powodziowe z udziałem sił i środków Małopolskiej Brygady Odwodowej.

W 2004 roku na wyposażeniu jednostki PSP pojawił się kolejny nowy samochód — Nissan SLRR. W dniach 27 i 28 września tego samego roku miał miejsce bardzo duży pożar zabudowań gospodarczych w miejscowości Breń-Podborze.

W 2005 roku zawodowi strażacy z Dąbrowy Tarnowskiej pozyskali kolejny nowy pojazd, tym razem był to Renault SLRt przeznaczony do ratownictwa technicznego. W dniu 19 maja w Ujściu Jezuickim zorganizowane zostały ćwiczenia powodziowe. Tego samego roku strażackie zastępy brały udział w gaszeniu dużego pożaru jaki objął zabudowania magazynowe w gospodarstwie rolnym „Wielopole".

W 2006 roku na zasłużoną emeryturę odszedł zastępca komendanta powiatowego - bryg. Stanisław Boruch. Na zwolnione stanowisko powołany został st. kpt. Andrzej Gorzkowicz. Również ten rok w kronikach strażackich odznaczył się szczególnymi zdarzeniami. W marcu i czerwcu, wysoki poziom wód na lokalnych potokach i rzekach spowodował przerwanie obwałowań w kilku miejscowościach: Gręboszowie, Oleśnie, Bolesławiu, Mędrzechowie, Szczucinie, Radgoszczy. Łącznie podtopionych zostało 380 budynków oraz 13,7 tys. ha upraw rolnych.

W 2008 roku reprezentacja komendy powiatowej PSP z Dąbrowy Tarnowskiej zajęła I miejsce w konkurencji „ćwiczenie bojowe” podczas zawodów na szczeblu województwa małopolskiego. Rok później w tej samej kategorii drużyna wywalczyła III lokatę.

Wzrost, szczególnie w ostatnich latach, zdarzeń powodziowych, sprawia, iż strażacy z Dąbrowy Tarnowskiej muszą coraz częściej doskonalić swoje umiejętności w walce z żywiołem wody. Jedną z okazji ku temu były ćwiczenia taktyczno-bojowe pn. „Organizacja akcji powodziowej w miejscowości Radgoszcz-Narożniki” pod kryptonimem „Powódź 2008” z udziałem Kompanii Powodziowej, Krakus” i Kompanii Pompowej Małopolskiej Brygady Odwodowej. Jak się miało okazać rok później, wybór miejsca i charakteru ćwiczeń, potwierdziło samo życie...

18 stycznia 2009 roku strażacy ponownie gasili duży pożar w Wielopolu. Na przełomie czerwca i lipca z kolei wiele regionów na terenie powiatu dąbrowskiego nawiedziła powódź. Wzorowo przeprowadzona akcja, w której współdziałali strażacy zawodowi jak i ochotnicy została doceniona przez władze zwierzchnie w Warszawie. Oficjalne podziękowania ze strony ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz zarządu głównego ZOSP RP trafiły do wielu jednostek. Wielu z ratowników zostało także uhonorowanych odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Komendant powiatowy PSP — bryg. Adam Rzemiński został natomiast awansowany na stopień starszego brygadiera.

 

{"register":{"columns":[]}}