W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwis internetowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwis internetowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Karcz.
 • E-mail: j.karcz@straz.lodz.pl
 • Telefon: +48422254302

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
 • Adres: ul. Jana Kilińskiego 4, 95-200 Pabianice
 • E-mail: kppsp10@straz.lodz.pl
 • Telefon: +48422254300

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynki KP PSP znajdują się na terenie zamkniętym w wejściem od strony ulicy Kilińskiego 4. Furtka zamknięta z domofonem, otwierana przez służbę dyżurną. 
 • Wejście i wjazd na teren KP PSP odbywa się w asyście służby dyżurnej KP PSP, który odbiera gości przy wejściu na teren KP PSP i kieruję do wyznaczonego miejsca spotkania w budynku.
 • Osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu i osoby starsze przyjmowane są w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi interesantów w Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 4, na parterze przy wejściu głównym dostosowanym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Na piętro budynku prowadzą schody, brak windy.
 • W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu, które poruszają się na wózku inwalidzkim.
 • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu przy głównej bramie wjazdowej na teren KP PSP.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:
 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Inne informacje i oświadczenia

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować na adres e-mail: Jacek Karcz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pabianicach j.karcz@straz.lodz.pl  lub tel. 42 225 43 02.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.02.2021 13:35 st. sekc. Bartosz Angiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. kpt. Jacek Karcz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 5.0 16.03.2022 15:00 Bartosz Angiel
Deklaracja dostępności 4.0 11.08.2021 09:08 Bartosz Angiel
Deklaracja dostępności 3.0 30.06.2021 22:39 Bartosz Angiel
Deklaracja dostępności 2.0 31.03.2021 14:57 st. sekc. Bartosz Angiel
Deklaracja dostępności 1.0 01.02.2021 13:35 st. sekc. Bartosz Angiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}