W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

23.11.2020

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach

Wstęp deklaracji

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach (w skrócie KP PSP w Proszowicach) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej KP PSP w Proszowicach http://www.gov.pl/kppsp-proszowice

Dane teleadresowe jednostki:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach
ul. 3 Maja 140; 32-100 Proszowice
tel: 12 385 31 60
fax: 12 385 31 78
e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-30

Strona internetowa KP PSP w Proszowicach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

  1. zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
  2. część załączników jest w postaci skanów
  3. brak struktury nagłówków w artykułach

Ułatwienia na stronie internetowej

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-11-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika KP PSP w Proszowicach

 Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej KP PSP w Proszowicach można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Bogdan Skowron 
e-mail: b.skowron@straz-proszowice.pl 
Telefon: 12 385 31 62

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Wprzypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach przy ul. 3 Maja 140 nie spełnia wszystkich minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Oznakowane miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na wewnętrznym parkingu przy wejściu do budynku od strony wschodniej.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się przy udziale służby dyżurnej na podstawie wewnętrznych regulaminów pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach.

W zakresie obsługi klientów urzędu istnieje możliwość przyjęcia osób z dysfunkcjami narządów ruchu przez pracowników merytorycznych poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych w holu na parterze budynku urzędu. Dla zapewnienia możliwie najwyższego komfortu podczas spotkania i usprawnienia jego przebiegu (np. poprzez ograniczenie ryzyka oczekiwania lub wcześniejsze przygotowanie niezbędnych dokumentów) proponuje się wizytę po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę/zajmującym się zadaniami z danego zakresu tematycznego.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2020 22:42 Krzysztof Jaskulski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Jaskulski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 3.0 16.12.2020 18:47 Krzysztof Jaskulski
Deklaracja dostępności 2.0 25.11.2020 22:25 Krzysztof Jaskulski
Deklaracja dostępności 1.0 24.11.2020 22:42 Krzysztof Jaskulski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP