W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach

Wstęp deklaracji

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach (w skrócie KP PSP w Proszowicach) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej KP PSP w Proszowicach http://www.gov.pl/kppsp-proszowice

Dane teleadresowe jednostki:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach
ul. 3 Maja 140; 32-100 Proszowice
tel: 47 831 74 00
fax: 12 385 31 68
e-mail: kppspproszowice@malopolskie.straz.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-24

Strona internetowa KP PSP w Proszowicach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

  1. zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
  2. część załączników jest w postaci skanów
  3. brak struktury nagłówków w artykułach

Ułatwienia na stronie internetowej

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-11-22

Deklarację zakualizowano dnia 2023-06-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika KP PSP w Proszowicach

 Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej KP PSP w Proszowicach można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Krzysztof Jaskulski 
e-mail: k.jaskulski@straz-proszowice.pl 
Telefon: 47 831 74 51

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Wprzypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach (KP PSP) przy ul. 3 Maja 140 nie spełnia wszystkich minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jest częściowo dostosowana do dostępności osób ze szczególnymi potrzebami.
Otoczenie budynku nie posiada jasnego i klarownego systemu informacji nawigujących. Do budynku prowadzą dwa wejścia.  Wejścia posiadają drzwi skrzydłowe, których otwarcie przez osoby poruszające się na wózku wymaga zaangażowania osoby do pomocy.

  • Wejście A usytułowane jest od ul. 3 Maja i przeznaczone jest dla przyjmowania interesantów, znajduje się na poziomie gruntu, ma odpowiednią szerokość, droga dojścia posiada niewielkie poziome bariery utrudniające poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W otoczeniu wejścia nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnych.
  • Wejście B znajduję się w przewiązce pomiędzy pomieszczeniami Jednostki Ratowniczo Gaśniczej (JRG), a budynkiem KP PSP od strony placu wewnętrznego, ma odpowiednią szerokość, znajduje się na poziomie gruntu, droga dojścia posiada niewielkie poziome bariery utrudniające poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W otoczeniu wejścia wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wykonane i oznakowane poziomo i pionowo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W bezpośredniej bliskości od wejścia A, po lewej stronie, na tym samym poziomie usytuowane jest pomieszczenie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego (SKKP) stanowiące punkt przyjęcia interesantów. Pomieszczenie SKKP i hol dostępne są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby mogą korzystać z usług w pozycji stojącej, jak i siedzącej. Dyżurni SKKP są zobligowani do wszelkiej niezbędnej pomocy w uzyskaniu informacji o sposobie załatwieniu spraw.

Ciągi komunikacyjne na parterze są o odpowiedniej szerokości i wolne od barier poziomych. W budynku brak jest osobnego pomieszczenia do obsługi zapewniającego poufność lub do odpoczynku petentów. W obiekcie istnieją łazienki, które nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ze względu na brak windy, osoby o ograniczonej możliwości poruszania lub poruszające się na wózkach inwalidzkich nie mają możliwości swobodnego przemieszczenia się na piętro budynku. Osoby te obsługiwane są w pomieszczeniu SKKP lub innym wyznaczomym miejscu na parterze przez funkcjonariuszy lub pracowników KP PSP merytorycznie odpowiedzialnych za załatwienie sprawy. Ewentualnej asysty lub pomocy osób z niepełnosprawnością udziela służba dyżurna JRG zgodnie z wewnętrznymi regulacjami .

Dla zapewnienia możliwie najwyższego komfortu podczas spotkania i usprawnienia jego przebiegu (np. poprzez ograniczenie ryzyka oczekiwania lub wcześniejsze przygotowanie niezbędnych dokumentów) proponuje się wizytę po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę/zajmującym się zadaniami z danego zakresu tematycznego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2020 22:42 Krzysztof Jaskulski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Jaskulski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 20.0 12.04.2024 09:51 Krzysztof Jaskulski
Deklaracja dostępności 19.0 12.04.2024 09:50 Krzysztof Jaskulski
Deklaracja dostępności 18.0 05.10.2023 15:01 Krzysztof Jaskulski
Deklaracja dostępności 17.0 05.10.2023 13:40 Krzysztof Jaskulski
Deklaracja dostępności 16.0 16.06.2023 08:55 Krzysztof Jaskulski
Deklaracja dostępności 15.0 16.06.2023 08:53 Krzysztof Jaskulski
Deklaracja dostępności 14.0 16.06.2023 08:53 Krzysztof Jaskulski
Deklaracja dostępności 13.0 27.02.2023 20:40 Krzysztof Jaskulski
Deklaracja dostępności 12.0 14.08.2022 13:02 Krzysztof Jaskulski
Deklaracja dostępności 11.0 19.11.2021 19:53 Krzysztof Jaskulski
Deklaracja dostępności 10.0 19.11.2021 19:47 Krzysztof Jaskulski
Deklaracja dostępności 9.0 19.11.2021 19:31 Krzysztof Jaskulski
Deklaracja dostępności 8.0 15.11.2021 18:30 Krzysztof Jaskulski
Deklaracja dostępności 7.0 17.09.2021 11:51 Krzysztof Jaskulski
Deklaracja dostępności 6.0 17.09.2021 11:48 Krzysztof Jaskulski
Deklaracja dostępności 5.0 05.06.2021 11:03 Krzysztof Jaskulski
Deklaracja dostępności 4.0 26.01.2021 14:39 Krzysztof Jaskulski
Deklaracja dostępności 3.0 16.12.2020 18:47 Krzysztof Jaskulski
Deklaracja dostępności 2.0 25.11.2020 22:25 Krzysztof Jaskulski
Deklaracja dostępności 1.0 24.11.2020 22:42 Krzysztof Jaskulski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}