W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych osobowych

23.11.2020

Administratorem danych osobowych jest:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach

(32-100 Proszowice, ul. 3 Maja tel .: 12 385 31 60, faks 12 385 31 78, e-mail:  kppspproszowice@straz.krakow.pl ).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest

bryg. Marcin Wolanin.

Z inspektorem można odzież się poprzez e-mail:  daneosobowe@straz.krakow.pl


W celu uzyskania odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy, przygotowane zostały poniższe informacje o obróbce takich danych:

Materiały

Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów SWD PSP
Zakres​_odpowiedzialnosci​_oraz​_podzial​_zadan​_wspoladministratorow​_SWD​_(2).pdf 0.18MB
Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej w SWD PSP
Odpowiedzialność​_i​_zadania​_innych​_niż​_PSP​_jednostek​_ochrony.pdf 0.11MB
Obowiązek informacyjny dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach i obiektach
informacja​_o​_prztwarzaniu​_danych​_monitoring​_wizyny.pdf 0.09MB
Informacja o przetwarzaniu danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych
informacja​_o​_prztwarzaniu​_danych​_dla​_osób​_bioracych​_udzial​_w​_dzialaniach.pdf 0.09MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych strażaków OSP
informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_dla​_strazakow​_osp​_dane​_w​_swd​_0.pdf 0.09MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych z związku z ich obsługą
informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_w​_zwiazku​_z​_obsluga​_petentow​_osoby​_fizyczne.pdf 0.09MB
Informacja o przetwarzaniu danych w związku z postepowaniem administracyjnym
informacja​_o​_ochronie​_danych​_osobowych​_-​_postepowanie​_administracyjne​_0.pdf 0.09MB
Informacja o przetwarzaniu danych osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_-​_umowa​_cywilno​_prawna​_z​_jednoosobowa​_dzialanosc​_gospodarcza.pdf 0.13MB
Informacja o przetwarzaniu danych osób świadczących usługi dla komendy
informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych-​_umowa​_zlecenie​_z​_osoba​_fizyczna.pdf 0.15MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników szkoleń
informacja​_o​_prztwarzaniu​_danych​_dla​_uczestników​_szkolen.pdf 0.14MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników OTWP
informacja​_o​_prztwarzaniu​_danych​_dla​_uczestników​_otwp.pdf 0.12MB
Informacja o przetwarzaniu danych osób biorących udział w ćwiczeniach, mistrzostwach i zawodach
informacja​_o​_prztwarzaniu​_danych​_dla​_uczestników​_zawodów-sportowych.pdf 0.14MB
Informacja o przetwarzaniu danych osób odbywających staże lub praktyki zawodowe
informacyjna​_o​_przetwarzaniu​_danych​_dla​_stazysci​_i​_praktykanci.pdf 0.13MB
Informacja o przetwarzaniu danych osób wypożyczających sprzęt i przedmioty
Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_-​_wyporzyczanie​_sprzetu-wystawienie​_rewersu.pdf 0.09MB
Informacja o przetwarzaniu danych osób podejmujących służbę
informacja​_o​_ochronie​_danych​_dla​_osob​_podejmujacych​_sluzbe​_.pdf 0.13MB
Informacja o przetwarzaniu danych osób pełniących służbę lub zatrudnionych
informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_dla​_osob​_pelniacych​_sluzbe​_zatrudnionych​_w​_kp​_0.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2020 22:42 Krzysztof Jaskulski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Jaskulski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona danych osobowych 3.0 16.12.2020 18:45 Krzysztof Jaskulski
Ochrona danych osobowych 2.0 25.11.2020 22:24 Krzysztof Jaskulski
Ochrona danych osobowych 1.0 24.11.2020 22:42 Krzysztof Jaskulski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP