W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dotacje dla OSP

W związku z potrzebą terminowego wydatkowania i rozliczenia dotacji przedstawiamy zasady rozliczania dotacji w 2021 r na terenie powiatu proszowickiego.

KSRG w zakresie realizacji zadania publicznego pt. “Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”, termin realizacji w większości OSP z terenu powiatu proszowickiego do 15-11-2021 r. (dokładna data znajduje się na umowie)

 MSWiA w zakresie realizacji zadania publicznego pt. “Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” termin realizacji w większości OSP z terenu powiatu proszowickiego do 15-12-2021 r. (dokładna data znajduje się na umowie)

Covid 19 – (5000 plus) w zakresie realizacji zadania publicznego pt. “Dofinansowanie ze środków FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19termin realizacji w większości OSP z terenu powiatu proszowickiego do 31-07-2021 r. (dokładna data znajduje się na umowie)

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę według wzoru w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

Do rozliczenia dotacji KSRG prosimy przygotować:
– opisane i podpisane faktury, (kopia faktury potwierdzona za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu), (przykładowy opis wzór do pobrania)
– kserokopię książki inwentarzowej z wpisanym asortymentem potwierdzone za zgodność z oryginałem, (książka do wglądu)
– wypełnione i podpisane sprawozdanie,
– podpisane oświadczenie o rachunku bankowym,
– ksero potwierdzenia przelewu lub wpłaty gotówkowej za zgodność z oryginałem.

- kopia kosztorysu prac remontowo budowlanych.

Ponadto do rozliczenia prac remontowych należy dodatkowo dostarczyć:

– Zdjęcia obiektu przed i po remoncie (wydrukowane, uwidaczniające wykonane prace remontowe – 2-3 zdjęcia widok z drzwi wejściowych na cale pomieszczenie)

– kserokopie aktu własności lub umowę użytkowania obiektu przez jednostkę OSP oraz zgodę właściciela na wykonanie prac remontowych,

- kopia kosztorysu prac remontowo budowlanych.

 

Do rozliczenia dotacji MSWiA prosimy przygotować:
– opisane i podpisane faktury,
– ksero książki inwentarzowej z wpisanym asortymentem potwierdzone za zgodność z oryginałem,
– wypełnione i podpisane sprawozdanie,
– podpisane oświadczenie o rachunku bankowym,
– ksero potwierdzenia przelewu lub wpłaty gotówkowej za zgodność z oryginałem,

Ponadto do rozliczenia prac remontowych należy dodatkowo dostarczyć:

– Zdjęcia obiektu przed i po remoncie (wydrukowane, uwidaczniające wykonane prace remontowe – 2-3 zdjęcia widok z drzwi wejściowych na cale pomieszczenie)

– kserokopie aktu własności lub umowę użytkowania obiektu przez jednostkę OSP oraz zgodę właściciela na wykonanie prac remontowych,

- kopia kosztorysu prac remontowo budowlanych.

 

W przypadku wydatków remontowych i zakupów inwestycyjnych należy umieścić informację o dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi.

Do rozliczenia dotacji Covid 19 (5000 plus) prosimy przygotować:
– opisane i podpisane faktury, (kopia faktury potwierdzona za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu), (przykładowy opis wzór do pobrania)
– kserokopię książki inwentarzowej z wpisanym asortymentem potwierdzone za zgodność z oryginałem, (książka do wglądu)
– podpisane oświadczenie o rachunku bankowym,
– ksero potwierdzenia przelewu lub wpłaty gotówkowej za zgodność z oryginałem.

Przy składaniu wniosków i rozliczeń zachęcamy do składania dokumentów podpisanych profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i przesyłanie ich poprzez skrzynkę  e-puap.

Przykładowa instrukcja korzystania z e-puap

Szczegółowych informacji na temat dotacji na terenie powiatu proszowickiego udziela

bryg. Michał Pawłowski

Email: m.pawlowski@straz-proszowice.pl

Tel : 517 217 554 lub 47 831 74 21

Materiały

Covid-opis faktury
Covid​_opis​_Faktury.doc 0.02MB
Covid opis faktury PDF
Covid​_opis​_Faktury.pdf 0.10MB
Covid oświadczenie o oprocentowaniu konta DOC
Covid​_oświadczenie​_o​_oprocentowaniu​_konta.doc 0.02MB
Covid oświadczenie o oprocentowaniu konta PDF
Covid​_oświadczenie​_o​_oprocentowaniu​_kontadoc.pdf 0.10MB
KSRG opis remont DOC
KSRG​_opis​_remont.doc 0.02MB
KSRG opis remont PDF
KSRG​_opis​_remont.pdf 0.10MB
KSRG opis zakupu sprzętu DOC
KSRG​_opis​_zakupu​_sprzetu.doc 0.02MB
KSRG opis zakupu sprzętu PDF
KSRG​_opis​_zakupu​_sprzetu.pdf 0.10MB
KSRG oświadczenie o oprocentowaniu konta DOC
KSRG​_oswiadczenie​_o​_oprocentowaniu​_konta​_.doc 0.02MB
KSRG oświadczenie o oprocentowaniu konta PDF
KSRG​_oświdczenie​_o​_koncie.pdf 0.28MB
KSRG sprawozdanie
KSRG​_sprawozdanie.xls 0.05MB
MSWIA opis remontu DOC
MSWIA​_opis​_remontu.doc 0.02MB
MSWiA opis remontu PDF
MSWiA​_opis​_remontu.pdf 0.10MB
MSWiA opis zakupu sprzętu DOC
MSWiA​_opis​_zakupu​_sprzetu.doc 0.02MB
MSWiA opis zakupu sprzętu PDF
MSWiA​_opis​_zakupu​_sprzetu.pdf 0.10MB
MSWiA oświadczenie o oprocentowaniu konta DOC
MSWiA​_oswiadczenie​_o​_oprocentowaniu​_konta.doc 0.02MB
MSWiA oświadczenie o oprocentowaniu konta DPDF
MSWiA​_oswiadczenie​_o​_oprocentowaniu​_konta.pdf 0.10MB
MSWIA sprawozdanie
MSWIA​_sprawozdanie.xlsx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}