W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-10, natomiast Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe  

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z następującą osobą: Zbigniew Makar 47 711 8440 z.makar@straz.bialystok.pl, tą samą drogą można składać również wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, a także wnosić skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każda osoba ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji, zdjęcia itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.       

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowany jest w Sokółce  przy ul. Plac Kościuszki 4.

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontrolne.                                                                     

Budynek składa się z 3 kondygnacji – parteru, piętra i poddasza użytkowego. Do parterowej części budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Plac Kościuszki oraz wjazd na teren parkingu wewnętrznego. Przed wejściem głównym  znajdują się schody składające się z jednego stopnia bez zabezpieczenia barierkami. Przy wejściach brak jest platform oraz dogodnych podjazdów dla wózków z osobami niepełnosprawnymi. Osoby korzystające z budynku podlegają weryfikacji przez podoficera dyżurnego przy wejściu głównym wyposażonym w wideo domofon oraz bramie wjazdowej na teren jednostki  gdzie wejście do budynku jest na wysokości terenu, co umożliwia swobodny wjazd osobom niepełnosprawnym do budynku komendy. Do załatwienia sprawy osoby niepełnosprawnej zostaje poproszony pracownik odpowiedniej komórki organizacyjnej.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i windy.                                                            

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenie na parterze. Wewnątrz budynku nie ma platformy przy schodowej ani windy. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

  1. Brak pochylni, platformy, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  1. Miejsca parkingowe znajdują się na wewnętrznym placu komendy, do których prowadzi wjazd przez bramę główną. Chęć wjazdu należy zgłosić dzwoniąc pod numery telefonów: 47 711 84 01. Przy wejściu głównym umieszczony jest system wideo domofonowy, który umożliwia dialog z dyżurnym stanowiska kierowania.
  1. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  1. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych możliwy jest w następujący sposób:

  1. Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku chęć wejścia do budynku zgłasza poprzez naciśnięcie dzwonka wideo domofonu przy wejściu głównym lub dzwoniąc pod następujące numery telefonów: 47 711 8401  lub 47 711 8410. Służba  dyżurna umożliwia wejście/wjazd na parter budynku, gdzie w wyznaczonym pokoju interesant zostaje obsłużony przez osobę merytoryczną. Po zakończonej wizycie służba dyżurna umożliwia wyjście z budynku.
  2. Osoba niewidoma lub niedowidząca chęć wejścia do budynku zgłasza poprzez naciśnięcie dzwonka umieszczonego przed bramą wjazdową do garażu lub dzwoniąc pod następujące numery telefonów: 47 711 8401  lub 47 711 8410. Służba dyżurna umożliwia doprowadzenie danej osoby do odpowiedniej komórki merytorycznej załatwiającej sprawę petenta. Po zakończonej wizycie służba dyżurna odprowadza osobę niewidomą lub niedowidząca na zewnątrz budynku.

Koordynatorzy ds. dostępności

sekc. Anna Turko, tel. 47 711 84 35

Iwona Magnuszewska, tel. 47 711 84 10

Materiały

Raport o stanie dostępności
Raport​_o​_stanie​_dostępności.pdf 2.17MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KP PSP w Sokółce
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_w​_KP​_PSP​_w​_Sokółce.pdf 0.59MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.12.2020 14:04 Zbigniew Makar
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 12.0 30.12.2022 11:21 st. bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Deklaracja dostępności 11.0 09.06.2022 10:36 st. bryg. mgr inż. Dariusz K. Łukaszewicz
Deklaracja dostępności 10.0 30.03.2022 12:27 Zbigniew Makar
Deklaracja dostępności 9.0 30.03.2022 12:26 Zbigniew Makar
Deklaracja dostępności 8.0 01.03.2022 08:56 Zbigniew Makar
Deklaracja dostępności 7.0 28.09.2021 10:04 Zbigniew Makar
Deklaracja dostępności 6.0 11.03.2021 15:04 Zbigniew Makar
Deklaracja dostępności 5.0 15.01.2021 15:11 Zbigniew Makar
Deklaracja dostępności 4.0 15.01.2021 15:10 Zbigniew Makar
Deklaracja dostępności 3.0 15.01.2021 15:09 Zbigniew Makar
Deklaracja dostępności 2.0 15.01.2021 15:05 Zbigniew Makar
Deklaracja dostępności 1.0 09.12.2020 14:04 Zbigniew Makar

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}