W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza

Do zadań Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Sokółce należą w szczególności:

 1. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania  informacji z prowadzonych działań ratowniczych,
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,
 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych,
 5. wykonywanie czynności ratowniczych z poszczególnych dziedzin w zakresie podstawowym w wyznaczonym obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze działania,
 6. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,
 7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
 8. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG,
 9. prowadzenie doskonalenia zawodowego,
 10. udział w aktualizacji: stanu gotowości operacyjnej, procedur ratowniczych, dokumentacji operacyjnej
 11. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych,
 12. planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby strażaków pełniących  służbę w systemie zmianowym,
 13. analizowanie stanu wyposażenia jednostki ratowniczo – gaśniczej oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 14. współpraca w zakresie szkoleń na potrzeby PSP pomiędzy komendą powiatową a komendą wojewódzką PSP (ośrodkiem szkolenia),
 15. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków  i pracowników cywilnych komendy powiatowej,
 16. zadania z zakresu nadzorowania gotowości operacyjnej oraz przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej JRG realizuje zastępca komendanta powiatowego.

 

{"register":{"columns":[]}}