W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Historia sokólskiej straży pożarnej.

Ochotnicza straż ogniowa w Sokółce została prawdopodobnie powołana w 1922 roku i liczyła 58 członków. Siedziba straży znajdowała się w nowo wybudowanej remizie przy ulicy Gęsiej. Naczelnikiem w 1939 r. był Stanisław Jarocki, zaś społecznym naczelnikiem wybrano aptekarza F. Warnera, który w 1940 r. został przez NKWD wywieziony w głąb ZSRR.

Baza techniczna straży ogniowej była bardzo skromna, na sprzęt strażacki składały się w tym czasie jedna motopompa mechaniczna oraz dwie ręczne. Do pożarów strażacy wyjeżdżali wozem zaprzężonym w parę koni. Ofiarność, zaangażowanie i ich sprawność były wtedy największą siłą w ratowaniu palących się, przeważnie drewnianych, obiektów.

Sokólska straż ogniowa była ważną strukturą w środowisku miejskim, mającą duże uznanie społeczne. Przyczyniała się także do tego własna orkiestra dęta, wykorzystywana często przez władze miasta do uświetnienia organizowanych imprez i uroczystości państwowych. Dyrygentem tej orkiestry był sokólszczanin wyznania mojżeszowego, grający również w zespole grodzieńskim. W remizie strażackiej, posiadającej dużą świetlicę, często organizowano różne uroczystości i imprezy, a także zabawy i bale karnawałowe, na których przygrywała orkiestra dęta.

Po wojnie, w 1947 r. dzięki staraniom druha Antoniego Leszczyńskiego wyremontowano budynki straży pożarnej. W tym czasie komendantem był Józef Nazarko, a do straży ogniowej należeli następujący strażacy: Eugeniusz Afanasiew, Kazimierz Bandura, Witold Biziuk, Paweł Boćkowski, Henryk Bubieniec, Kazimierz Czapliński, Antoni Domin, Józef Dudź, Antoni Galej, Kazimierz Godlewski, Witalis Jackiewicz, Antoni Jarocki, Wacław Kołodziej, Leon Konon, Władysław Konon, Stanisław Kusiukiewicz, Antoni Leszczyński, Paweł Malinowski, Wiktor Szczęsny, Mieczysław Szebiotko, Eugeniusz Szkolnicki, Jan Szymborewicz, Alfred Świerczewski, Sergiusz Żuk i Bolesław Żukowski.

W latach 1944–1949 na terenie powiatu sokólskiego zorganizowano 21 placówek ochotniczych straży pożarnych, w których działało około 500 członków. Największymi problemami w tym czasie był brak remiz strażackich, sprzętu i środków finansowych.

Staraniem władz OSP oraz władz powiatu na bazie istniejącej jednostki w 1951 r. powołano Pogotowie Zawodowej Straży Pożarnej, które mieściło się w przedwojennym budynku sklepu i magazynu szmat przy placu Kościuszki. Dzięki zaangażowaniu strażaków budynki zostały zaadaptowane na potrzeby straży. Stan osobowy pogotowia stanowiło dziesięciu strażaków, w tym trzech kierowców. Pracowali oni w systemie 24/24 godziny. Po remoncie na parterze powstała dyżurka, kuchnia i świetlica. Na pierwszym piętrze znajdowało się biuro komendy oraz sypialnia strażaków z pięcioma żelaznymi piętrowymi łóżkami. Na dolnych łóżkach spali kierowcy oraz dowódcy zmian, natomiast na górnych pozostali strażacy. Alarm ogłaszany był poprzez ręczny dzwonek znajdujący się na korytarzu. W budynku po magazynie lnu i pakuł powstały garaże strażackie.

Jednostka dysponowała dwoma samochodami z wojskowego demobilu, przebudowanymi na pożarnicze, oraz wojskowym samochodem dostawczym ZIS 5 z drewnianą kabiną, zaadaptowanym na samochód wężowy. Do 1953 r. jednostka finansowana była przez miejską radę narodową. Dodatkowo, zatrudnieni strażacy w dni targowe pobierali opłaty od rolników, a zgromadzone pieniądze przeznaczano na zakup drobnego sprzętu pożarniczego i potrzeby socjalno-bytowe. Terenem działania pogotowia był obszar ówczesnego powiatu (obecny powiat oraz miasto i gmina Lipsk).

1 stycznia 1960 r. pogotowie przemianowano na Zawodową Straż Pożarną ze stanem osobowym osiemnastu strażaków w podziale bojowym i trzech funkcjonariuszy korpusu technicznego pożarnictwa w komendzie. W latach 1961–1962 rozbudowano strażnicę, a w miejsce drewnianej wspinalni wybudowano murowaną. Po przeniesieniu siedziby z ulicy Gęsiej komendantem straży został Michał Żegajło, który funkcję tę pełnił do 1954 r. Po nim komendantem został asp. Sergiusz Żuk, zaś jego zastępcą Bronisław Czarnecki. Dowódcami zmian w tym czasie byli Witali Jackiewicz i Jan Kucharewicz.

Na początku lat sześćdziesiątych, po odejściu Sergiusza Żuka na rentę, komendantem został Alfred Malanowski. Dzięki jego staraniom straż w Sokółce otrzymała samochód gaśniczy marki Star 20 wraz z motopompą M 800. Po jakimś czasie komenda wzbogaciła się o drugi samochód tej samej marki ze zbiornikiem na wodę o pojemności 500 litrów. W tym czasie zastępcą komendanta straży został Stanisław Szoda.

Ponieważ sprzętu przybywało zaistniała potrzeba rozbudowy budynku garażowego. Komendant Malanowski otrzymał zezwolenie ówczesnych władz na przebudowę budynku w ramach remontu kapitalnego. Wybudowano wtedy suszarnię na węże oraz dobudowano jedną kondygnację nad garażami. W nowych pomieszczeniach znalazły się: dwie sypialnie dla strażaków, świetlica, kuchnia, łazienka oraz pomieszczenie dla dyspozytora, w którym zainstalowano nową radiostację. Wszystkie prace budowlane zostały wykonane przez strażaków. Starą sypialnię strażaków zaadaptowano na mieszkanie służbowe Stanisława Szody. Po zakończeniu budowy założono centralne ogrzewanie, a plac komendy wyłożono trylinką.

W 1969 r. Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych do pracy w komendzie w Sokółce skierował ppor. Czesława Popielarza, który został zastępcą komendanta. W lutym 1971 r. komendant Malanowski został przeniesiony do Augustowa, ppor. Czesław Popielarz do CPN w Buchwałowie, a komendantem w Sokółce został kpt. Stanisław Wierzchucki, który pełnił tę funkcję do 1974 r. W latach 1974–1987 r. sokólskiej straży przewodził ppłk Stanisław Szoda.

W 1975 roku nastąpiła reforma administracyjna PRL. Zrezygnowano wówczas z trójstopniowego podziału administracyjnego (województwa – powiaty – gminy) na rzecz dwustopniowego podziału na 49 województw i gminy. Powołano wówczas Komendę Rejonową Zawodowej Straży Pożarnej w Sokółce oraz Komendę Rejonowa w Dąbrowie Białostockiej. Komenda rejonowa w Sokółce obejmowała swoim działaniem miasta: Czarna Białostocka i Sokółka oraz gminy: Babiki, Czarna Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka i Szudziałowo. Komenda rejonowa w Dąbrowie Białostockiej objęła teren miasta Dąbrowa Białostocka oraz gminy: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Sidra i Suchowola.

W latach 1987 - 2017 komendantem był st. bryg. Wacław Greś, a jego zastępcą w latach 1995 – 2016 bryg. Stanisław Kondrat.

Od powołania Państwowej Straży Pożarnej 1 lipca 1992 r. zwiększył się teren działania Komendy Rejonowej PSP w Sokółce, który obejmował piętnaście gmin. Komendzie tej podlegały trzy Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze: w Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Mońkach. Natomiast w wyniku reformy administracyjnej w styczniu 1999 r. utworzono powiat sokólski składający się z dziesięciu gmin. Jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu sokólskiego została Komenda Powiatowa PSP w Sokółce.  Podlegały jej dwie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze: w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej. Obszar operacyjny działania JRG w Sokółce obejmował 7 gmin, tj.: Sokółka, Janów, Korycin, Sidra, Kuźnica, Szudziałowo, Krynki. Natomiast obszar operacyjny działania JRG w Dąbrowie Białostockiej obejmował 3 gminy, tj. Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Nowy Dwór. W tym samym roku, dzięki staraniom ówczesnego komendanta powiatowego PSP Wacława Gresia oraz Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku st. bryg. Edwarda Stachurskiego, udało się rozpocząć budowy strażnicy w Sokółce, finansowaną z budżetu centralnego. Nowy obiekt posiadał pięć przejazdowych boksów garażowych oraz pełne zaplecze administracyjno-socjalne. Zorganizowano tam równiez nowoczesne powiatowe stanowisko kierowania oraz wydzielono pokój pracy sztabu na wypadek dużych zdarzeń i sytuacji kryzysowych. Uroczyste otwarcie strażnicy, podczas którego JRG otrzymała nowy samochód ratowniczo - gaśniczy GBA 2/24, odbyło się 6 grudnia 2001 r.

Wykaz sił i środków znajdujących się na wyposażeniu Państwowej Strazy Pożarnej  w chwili utworzenia powiatu sokólskiego (1999 rok).

KP PSP i JRG Sokółka

średni samochód ratowniczo - gaśniczy GBA 2/16 Star 244
ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy GCBA 5 / 24 Jelcz 010
ciężki samochód cystena wodna GCBM 15/8 Jelcz 
lekki samochód ratownictwa drogowego SLRd VW Transporter
lekki samochód kwatermistrzowski SLKw Lublin II
lekki samochód operacyjny SLOp Polonez
lekki samochód operacyjny SLOp Polonez

JRG Dąbrowa Białostocka

średni samochód ratowniczo - gaśniczy GBA 2,5/16 Star 244
ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy GCBA 6/32 Jelcz 315
lekki samochód ratownictwa drogowego SLRd Polonez Truck
lekki samochód kwatermistrzowski SLKw Żuk
lekki samochód operacyjny SLOp Polonez

 

W 1999 roku doposażono KP PSP Sokółka w:
- używany ciężki samochód kwatermistrzowski wywrotkę SCKw Jelcz.

W 2001 roku doposażono KP PSP Sokółka w:
- nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBA 2/24 MAN.

W 2002 roku doposażono KP PSP Sokółka w:
- nowy lekki samochód ratownictwa technicznego SLRt Iveco,
- nowy lekki samochód operacyjny SLOp Opel Astra,
- używany samochód drabinę SD30 IFA.

W 2003 roku doposażono KP PSP Sokółka w:
- nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBA 2,5/24 Renault,
- używany lekki samochód operacyjny SLOp Polonez Caro,
- używany średni samochód ratownictwa chemicznego SRCh Mercedes Benz.

W 2004 roku doposażono KP PSP Sokółka w:
- nowy lekki samochód operacyjny SLOp (później rozpoznawczo ratowniczy SLRR) Nissan Pickup.

W latach 2003 – 2004 wykonano ogrodzenie placu KP PSP Sokółka, natomiast w latach 2004 - 2005 roku wykonano remont budynku zaplecza technicznego w KP PSP Sokółka.

W 2005 roku doposażono KP PSP Sokółka w:
- nowy lekki samochód kwatermistrzowski SLKw Opel Vivaro,
- używany lekki samochód pomocniczy (później operacyjny SLOp) Daewoo Lanos.

W 2006 roku doposażono KP PSP Sokółka w:
- nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA 5/32 MAN.

W 2007 roku Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą w Dąbrowie Białostockiej przekształcono w Posterunek Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce. Dowódcą Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce został wówczas Dariusz Łukaszewicz – dotychczasowy funkcjonariusz Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KP PSP Sokółka, a jego zastępcą – Mirosław Grajewski (dotychczasowy Dowódca JRG Dąbrowa Białostocka). Jednocześnie w ramach reorganizacji struktury KP PSP Sokółka zlikwidowano Wydział Operacyjno - Szkoleniowy przekazując realizację w/w zadań oraz nadzór nad Stanowiskiem Kierowania KP PSP Sokółka dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej.

W 2007 roku wybudowano na placu KP PSP Sokółka ścianę ćwiczeń, tzw. wspinalnię.

W 2008 roku wyznaczono, a w 2015 roku zmodyfikowano tzw. rozszerzone obszary chronione dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce, tj. obszary do zabezpieczenia operacyjnego znajdujące się poza terenem powiatu, do których zastępy JRG Sokółka dotrą jako pierwsze. Rozszerzonymi obszarami chronionymi są dla:

  • JRG Sokółka – część gminy Czarna Białostocka, Supraśl i Gródek, powiat białostocki,
  • Posterunku JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej – część gminy Sztabin oraz cała gmina Lipsk, powiat augustowski.

Jednocześnie na terenie powiatu sokólskiego określono obszary do których w pierwszej kolejności dotrą jednostki JRG PSP z powiatów sąsiednich. Rozszerzone obszary chronione na terenie KP PSP Sokółka posiadają:

  • JRG Nr 2 Białystok – część gminy Korycin.

W 2009 roku doposażono KP PSP Sokółka w:
- nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy z modułem technicznym GBARt Renault,
- używany lekki samochód ratownictwa techniczno - chemicznego SLRCht Lublin II.

W 2009 roku rozpoczęto prace adaptacyjne Powiatowego Stanowiska Kierowania do pełnienia funkcji Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W ramach prac utworzono w KP PSP Sokółka centralną serwerownię, uruchomiono zapasowe źródło zasilania, tj. stacjonarny agregat prądotwórczy z automatycznym rozruchem, a także doposażono SKKP w niezbędną instalację, oprogramowanie oraz sprzęt teleinformatyczny.

W 2010 roku doposażono KP PSP Sokółka w:
- nowy podnośnik hydrauliczny z funkcją drabiny SHD 23 MAN,
- nową przyczepę z agregatem prądotwórczym PPrąd36.

W 2011 roku doposażono KP PSP Sokółka w:
- nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA 5/35 MAN,
- nowy lekki samochód operacyjny SLOp Skoda Octavia.

W latach 2010 – 2011 czternastoosobowa grupa strażaków z JRG Sokółka wzięła udział w specjalistycznych szkoleniach zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Białymstoku w ramach projektu pt. "Najlepsze praktyki - Transfer wiedzy pomiędzy polskimi i norweskimi służbami ratowniczymi", które zostały przeprowadzone w Regionalnym Centrum Szkoleniowo Treningowym Ochrony Ludności "Civil Defence Training Centre OPPLAND" w Norweskim mieście Starum.

W 2011 roku przeprowadzano dalszą modernizację Stanowiska Kierowania KP PSP Sokółka w ramach projektu pn.: „PL - LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013. Przedmiotem projektu była dostawa sprzętu, oprogramowania i wyposażenia. W ramach modernizacji min. uruchomiono system monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu, zamontowano system klimatyzacji, zmodernizowano sieć i systemy teleinformatyczne oraz zakupiono sprzęt, zmodernizowano system łączności bezprzewodowej, lokalizacji pojazdów oraz alarmowania JRG.

W 2012 roku w związku ze zniszczeniem przez gwałtowną nawałnicę masztu antenowego w KP PSP Sokółka zrealizowano zakup i montaż nowego masztu antenowego o wysokości 18 metrów na wieży zaplecza technicznego JRG Sokółka. W/w przedsięwzięcie pozwoliło na poprawę pokrycia obszaru powiatu zasięgiem bezprzewodowej łączności radiowej niezbędnej do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

W tym samym roku przygotowano i przeprowadzono operację zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zgodnie z przygotowanym wojewódzkim i powiatowym planem zabezpieczenia operacyjnego UEFA EURO 2012 – jednostki KSRG z terenu powiatu sokólskiego zabezpieczały trasy przejazdu kibiców przebiegające przez teren woj. podlaskiego.

W 2013 roku doposażono KP PSP Sokółka w:
- nowy lekki samochód ratownictwa technicznego SLRt Iveco.

W 2014 roku w związku z pojawieniem się na terenie powiatu przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików rozpoczęto wspieranie innych służb w działaniach związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (epizootii).

W 2015 roku doposażono KP PSP Sokółka w:
- nowy lekki samochód do przewozu osób SLBus Ford.

W 2015 roku rozpoczęto modernizację systemu łączności bezprzewodowej na terenie powiatu sokólskiego. Do 2019 roku uruchomiono w 4 lokalizacjach (Sokółka, Janów, Krynki, Dąbrowa Białostocka) zespoły transmisyjne z antenami i radioserwerami, komunikujące się z aplikacją sterującą znajdującą się w SKKP Sokółka poprzez łącze DSL. W ramach modernizacji uruchomiono również kanał cyfrowy w powiatowej sieci łączności bezprzewodowej.

27 maja 2016 roku z okazji 65-lecia powstania Zawodowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa PSP w Sokółce stała się gospodarzem wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w województwie podlaskim, podczas których Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce nadano sztandar ufundowany przez lokalne społeczeństwo, samorządowców oraz środowisko pożarnicze. Inicjatorem przedsięwzięcia był Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru, którego przewodniczącym został prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i jednocześnie przewodniczący Rady Powiatu – dh Franciszek Budrowski, a wiceprzewodniczącym Piotr Rećko – Starosta Sokólski.

W 2016 roku w plebiscycie ogłoszonym przez Gazetę Współczesną na Strażaka Roku 2016 - w kategorii Państwowa Straż Pożarna zaszczytny tytuł Strażaka PSP Roku 2016 województwa podlaskiego zdobył st. ogn. Sławomir Prymak pełniący służbę na stanowisku Dowódcy Zastępu w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Sokółce.

W 2016 roku przygotowano i przeprowadzono również operację zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży oraz Dni w Diecezjach.

W 2017 roku Komendantem Powiatowym PSP w Sokółce został st. bryg. Dariusz Wojtecki, pełniący dotychczas funkcję Dowódcy JRG Nr 1 w Białymstoku a jego Zastępcą został bryg. Dariusz Łukaszewicz – dotychczasowy Dowódca JRG Sokółka.

W 2018 roku doposażono KP PSP Sokółka w:
- nowy lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy SLRR Isuzu,
- nowy ponton pneumatyczny z silnikiem zaburtowym,
- nową przyczepę transportową do pontonu PPon1.

W październiku 2018 roku na terenie powiatu sokólskiego przeprowadzono 4 epizody praktyczne międzywojewódzkich ćwiczeń ratowniczych „BUKSZTEL 2018”, które zostały zorganizowane na obszarze województwa podlaskiego. Celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania specjalistycznych grup ratowniczych centralnego odwodu operacyjnego KSRG z województwa podlaskiego, kujawsko – pomorskiego, pomorskiego  i warmińsko – mazurskiego do zwalczania skutków zdarzeń długotrwałych i o dużych rozmiarach powstałych w wyniku wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

W czerwcu 2019 roku powiat sokólski gościł uczestników VIII Podlaskich Warsztatów Ratownictwa Medycznego podmiotów tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy „BORÓWKA 2019″. Ćwiczenia odbyły się na terenie Gospodarstwa Ogrodniczego „WILCZEWSCY” w Białousach oraz obiektach położonych w gminie Janów i Korycin. W manewrach wzięło udział 31 drużyn z jednostek PSP i OSP województwa podlaskiego.

W latach 2019 – 2021 trzy obiekty KP PSP Sokółka przeszły kompleksową termomodernizację. Był to budynek zaplecza technicznego zlokalizowany w Sokółce oraz budynek administracyjno – koszarowy  i garażowo w Dąbrowie Białostockiej. W ramach robót na Posterunku w Dąbrowie Białostockiej przeprowadzono również modernizację lokalnego źródła ciepła. Przedsięwzięcie udało się zrealizować z funduszy pozyskanych w ramach projektu pod nazwą ,,Kompleksowa termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 dla Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Środki finansowe na realizację zadania pochodziły z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze wsparciem budżetu państwa , Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego szczebla gminnego z terenu powiatu sokólskiego.

W 2020 roku doposażono KP PSP Sokółka w:
- nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy z systemem CAFS GBA 2,9/30 MAN,
- nowy lekki samochód operacyjny SLOp Skoda Kodiaq.

W 2020 roku przeprowadzono wymianę nawierzchni posadzki garażu JRG Sokółka (wykonanie posadzki epoksydowej na bazie wielobarwnego kruszywa) oraz dokonano modernizacji i remontu placu manewrowego PJRG w Dąbrowie Białostockiej.

W 2020 roku w związku z pojawieniem się pandemii koronawirusa SARS-CoV2 wywołującego zakażenie COVID-19 rozpoczęto wspieranie innych służb w działaniach związanych z przeciwdziałaniem, ograniczaniem i zwalczaniem epidemii choroby zakaźnej u ludzi.

W 2021 roku doposażono KP PSP Sokółka w:
- nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA 9/65 Volvo,
- używany Quad Arctic-Cat,
- używaną przyczepę transportową PTow 0,5 do Quada.

W 2021 roku w związku z zaistniałą sytuacją migracyjną na granicy polsko – białoruskiej rozpoczęto wspieranie innych służb w działaniach na terenie przygranicznym związaną z nielegalnym napływem migrantów.

W 2022 roku w związku z sytuacją migracyjną związaną z działaniami zbrojnymi Rosji na terenie Ukrainy rozpoczęto wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i innych służb w działaniach związanych z pomocą uchodźcom.

W 2022 roku w ramach zmian struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej PSP w Sokółce wyodrębniono ponownie po 15 latach jeden dodatkowy etat w systemie codziennym na potrzeby prowadzenia spraw operacyjno - szkoleniowych. W związku z powyższym wyłączono w/w zadania oraz nadzór nad SKKP Sokółka z zakresu działania JRG Sokółka i utworzono po połączeniu z Samdzielnym Stanowiskiem ds. Kontrolno Rozpoznawczych nowy Wydział Operacyjny i Rozpoznawania Zagrożeń.

W 2022 roku doposażono KP PSP Sokółka w:
- nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBA 3/30 MAN.


Wykaz dotychczasowych komendantów.

płk. poż. Józef Nazarko (1947 - 1950 r.)
Michał Żegajło (1950 - 1954 r.)
asp. Sergiusz Żuk (1954 – 1960 r. prawdopodobnie)
Alfred Malanowski (1960 - 1971 r.)
kpt. Stanisław Wierzchucki (1971 – 1974 r.)
ppłk Stanisław Szoda (1974 – 1987 r.)
st. bryg. Wacław Greś (1987 - 2017 r.)
st. bryg. Dariusz Wojtecki (2017 – do chwili obecnej).


Tablica upamiętniająca obchody 70 lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Sokółce (2021 rok)

Pamiątkowa tablica z okazji 70 lat ZSP


Publikacja książkowa „Powiat Sokólski - Historia i Współczesność Pożarnictwa” wydana z okazji 70 lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Sokółce przez Stowarzyszenie Ziemia Sokólska.

Publikacja książkowa

 


Zdjęcie z okazji 70 lecia ZSP


Potencjał JRG Sokółka na przestrzeni lat:

Potencjał JRG Sokółka na przestrzeni lat

Potencjał Posterunku JRG Sokółka w Dabrowie Białostockiej na przestrzeni lat:

Potencjał PJRG Dabrowa Białostocka na przestrzeni lat.

 

{"register":{"columns":[]}}