W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja o powiecie

Powiat sokólski położony jest w północno – wschodniej Polsce na terenie województwa podlaskiego, w środkowo – wschodniej jego części, na styku trzech regionów krajobrazowych: Wysoczyzny Białostockiej, Kotliny Biebrzańskiej i Wzgórz Sokólskich.

Powiat graniczy:

 • z północy z powiatem augustowskim – długość granicy ok. 63 km,
 • z zachodu z powiatem monieckim – długość granicy ok. 47 km,
 • z południa z powiatem białostockim – długość granicy ok. 105 km,
 • ze wschodu z Republiką Białorusi – długość granicy ok. 68 km

Łączna powierzchnia powiatu wynosi 2054 km 2, teren ten zamieszkuje około 66,68 tys. mieszkańców, co daje gęstość zaludnienia ok. 33 osoby / km 2. Powiat sokólski jest 2 co do wielkości powiatem w województwie (8 w Polsce). Siedzibą Starostwa Powiatowego jest miasto Sokółka.

Obszar powiatu podzielony jest administracyjnie na 10 gmin na terenie których znajdują się 4 miasta i 422 miejscowości (354 sołectwa):

 • Dąbrowa Białostocka – 1 miasto i 49 miejscowości (50 sołectw),
 • Sokółka – 1 miasto i 79 miejscowości (55 sołectw),
 • Suchowola – 1 miasto i 50 miejscowości (48 sołectw),
 • Krynki – 1 miasto i 26 miejscowości (24 sołectwa),
 • Janów – 47 miejscowości (35 sołectw),
 • Korycin – 32 miejscowości (32 sołectwa),
 • Kuźnica – 31 miejscowości (30 sołectw),
 • Nowy Dwór – 22 miejscowości (18 sołectw),
 • Sidra – 46 miejscowości (28 sołectw),
 • Szudziałowo – 40 miejscowości (34 sołectwa).

Na obszarze powiatu sokólskiego występują gleby wykształcone z polodowcowych piasków i żwirów, glin i pyłów oraz współczesnych osadów torfowych, namułów. Największy odsetek zajmują gleby wytworzone z piasków i glin w trybie gleb brunatnych i bielicowych, a następnie czarne ziemie i gleby bagienne.

Przez teren powiatu przepływają następujące rzeki:

 • Sokołda – będąca dopływem rzeki Supraśl, źródła rzeki znajdują się na terenie gminy Sokółka,
 • Biebrza – źródła rzeki znajdują się na terenie gminy Nowy Dwór,
 • Łosośna – będąca dopływem Niemna, źródła rzeki znajdują się na terenie gminy Sokółka,

W południowej części powiatu sokólskiego występują zwarte obszary leśne Puszczy Knyszyńskiej. Tutaj też przebiega północna granica Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego. Na terenie powiatu występują obszary chronione w randze  Rezerwatów Przyrody:

 • Rezerwat Nietupa,
 • Rezerwat Góra Pieszczana,
 • Rezerwat Bahno w Borkach,
 • Rezerwat Stare Biele,
 • Rezerwat Woronicza,
 • Rezerwat Międzyrzecze,
 • Rezerwat Stara Dębina,
 • Rezerwat Starodrzew Szyndzielski.

Na terenie powiatu znajduje się  również 4.852 ha Biebrzańskiego Parku Narodowego. Biebrzański Park Narodowy jest najmłodszym i zarazem największym Parkiem w Polsce. Utworzony został w 1993 roku. Jego powierzchnia całkowita wynosi 59.223 ha. Obejmuje najbardziej naturalny zespół torfowisk niskich i wysokich, położony w Dolinie Biebrzy z jej dopływami.

Pod względem gospodarczym powiat sokólski jest to teren typowo rolniczy z niewielką ilością przemysłu. Występujące tu zakłady pracy zalicza się głównie do grupy handlowo – usługowych oraz rolniczo – spożywczych. Licznie występują też małe zakłady wytwarzające półfabrykaty przemysłu drzewnego. Tereny rolnicze w przeważającej ilości stanowią kilku lub kilkunastohektarowe indywidualne gospodarstwa rolne. Dominującymi uprawami są zboża oraz ziemniaki.

Przygraniczne położenie powiatu sokólskiego na kierunku wschód – zachód przyczyniło się do otwarcia przejść granicznych z Republiką Białorusi. Na terenie powiatu sokólskiego funkcjonuje:

 • przejście kolejowe w Kuźnicy – znajduje się na stacji kolejowej w Kuźnicy – odprawy całodobowe, obsługuje ruch osobowy i towarowy,
 • międzynarodowe przejście drogowe w Kuźnicy – odprawy całodobowe, obsługuje ruch osobowy i ciężarowy.

Więcej szczegółów o powiecie:

http://sokolka-powiat.pl/

{"register":{"columns":[]}}