W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Zasady przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 8:00-16:00 oraz we wtorki w godz. 8:00-9:00.
  • Przyjęcia odbywają się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, ul.Plac Kościuszki 4.

  • W przypadku, gdy wyznaczone dni są dniami ustawowo wolnymi od pracy obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

  • Pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy, tj. od 7.30 do 15.30.

  • Po godzinach pracy Komendy oraz w dni wolne i święta interesanci przyjmowani są przez Dyżurnego Operacyjnego Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Sokółce.

  • Skargi i wnioski, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca, a dla spraw szczególnie skomplikowanych wymagających uzgodnień, porozumień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt nie dłużej niż w terminie dwóch miesięcy.

  • Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

  • Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.
  • W razie nie załatwienia skargi lub wniosku w terminie określonym w ust.2 stosuje się odpowiednio: w odniesieniu do skargi - przepisy art.36 - 38 K.P.A., a w odniesieniu do wniosku - przepis art.245 K.P.A.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 08:33 Zbigniew Makar
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 1.0 08.12.2020 08:33 Zbigniew Makar

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}