W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

10.12.2020

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Materiały zamieszczane na stronie pochodzą z różnych źródeł
 • Materiały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mł. kpt. Sławomir Pałucki.
 • E-mail: bhp@kppspstrzyzow.pl
 • Telefon: 17 27 61 001

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie
 • Adres: ul. Sportowa 20
  38-100 Strzyżów
 • E-mail: kpstrzyzow@podkarpacie.straz.pl
 • Telefon: 17 27 61 001

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie ul. Sportowa 20

Do budynku prowadzi wejście od ul. Sportowej pozbawione przeszkód dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem głównym znajduje się domofon przez który należy skontaktować się z dyżurnym Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Strzyżowie, który jest odpowiedzialny za organizację wejścia do budynku osób postronnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe.

W budynku Komendy na parterze znajduje się winda schodowa.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz na  pierwszym piętrze Komendy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Komendy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.11.2020 06:20 st. kpt. Damian Łojek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. kpt. Sławomir Pałucki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 4.0 16.03.2022 14:49 str. Krzysztof Bałchan
Deklaracja dostępności 3.0 14.12.2020 09:18 st. kpt. Damian Łojek
Deklaracja dostępności 2.0 14.12.2020 09:07 st. kpt. Damian Łojek
Deklaracja dostępności 1.0 26.11.2020 06:20 st. kpt. Damian Łojek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}