W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Odbiory obiektów

Osoba zajmująca się zagadnieniami kontrolno-rozpoznawczymi:

STARSZY INSPEKTOR SZTABOWY
asp. mgr Marcin Łojek
tel. (17) 276-10-01, 
tel. 534 300 937
e-mail: m.lojek@kppspstrzyzow.pl

 

 Dokumenty wymagane podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych w związku z odbiorem obiektu budowlanego:

 1. Decyzja lub decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.
 2. Projekt budowlany lub projekty budowlane przedmiotowej inwestycji stanowiące załącznik do decyzji pozwolenia na budowę (w przypadkach gdy wymagane jest uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – projekt uzgodniony z rzeczoznawcą).
 3. Pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania kontrolowanego w przypadku osób niebędących inwestorem.
 4. Dziennik budowy.
 5. Pisemne oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami.
 6. Postanowienie / postanowienia wyrażające zgodę na odstępstwo od przepisów.
 7. Postanowienie / postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP dotyczące rozwiązań zamiennych.
 8. Dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz wewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych.
 9. Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru jeżeli jest wymagany.
 10. Dokumentacja techniczna i protokoły z odbioru robót mających wpływ na ochronę przeciwpożarową obiektu (np.: zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji drewnianych i stalowych, zabezpieczenia przejść instalacyjnych na granicy stref pożarowych – wykaz przejść wraz z oznaczeniem ich wykonania na rzutach kondygnacji).
 11. Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów budowlanych związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, które zastosowano w obiekcie (np. drzwi przeciwpożarowe – aprobata techniczna, certyfikat zgodności, deklaracja właściwości użytkowych).
 12. Oświadczenia wykonawcy lub kierownika robót dot. biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych (dylatacje, drzwi ppoż., konstrukcja stalowa, drewniana, przejścia i przepusty instalacyjne).
 13. Dokumentacja w zakresie instalacji/urządzeń przeciwpożarowych zawierająca:
  – projekt instalacji/urządzenia przeciwpożarowego uzgodniony z rzeczoznawcą ds.   zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  – oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji/urządzenia  przeciwpożarowego zgodnie z założeniami projektowymi i obowiązującymi   przepisami,
  – protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania instalacji/urządzenia przeciwpożarowego
 14. Dokumentacja w zakresie instalacji użytkowych (tj. instalacja elektryczna, odgromowa, gazowa, wentylacyjna, przewody kominowe) zawierająca:
  – projekt instalacji,
  – oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji zgodnie z założeniami  projektowymi i obowiązującymi przepisami,
  – protokół z prób, badań potwierdzających sprawność techniczną instalacji

Materiały

Zawiadomienie o zakończeniu budowy wzór dla INWESTORA.pdf
Zawiadomienie-o-zakończeniu-budowy​_wzór​_dla​_INWESTORA.pdf 0.26MB
Zawiadomienie o zakończeniu budowy wzór dla INWESTORA.docx
Zawiadomienie-o-zakończeniu-budowy​_wzór​_dla​_INWESTORA.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}